A holokauszt generációkon átívelő temetetlen emlékei

A holokauszt generációkon átívelő temetetlen emlékei
04/10

2024. április 10. 18:00

ELTE ÁJK, A/1 gyakorló (1053 Budapest, Egyetem tér 1-3. fszt., ruhatár melletti folyosó)

04/10

2024. április 10. 18:00 -

ELTE ÁJK, A/1 gyakorló (1053 Budapest, Egyetem tér 1-3. fszt., ruhatár melletti folyosó)


Az ELTE ÁJK és az ELTE TÁTK-n zajló Holokauszt Emléke projekt közös vetítést és beszélgetést szervez a holokausztról. 

Közel nyolcvan év telt el a magyarországi deportálások borzalmai óta. Az áldozatok és szemtanúk nemzedékének élő, kommunikatív emlékezete lassan átalakul a kulturális emlékezet mintáivá. Mindeközben Közép-Európában az elmúlt évtizedekben nem volt kollektív szembenézés, nem volt nyilvános és átfogó nyílt társadalmi diskurzus a vészkorszakról. A felejtés és az elhallgatás problémái, az antiszemitizmus társadalmi megnyilvánulásai és a holokauszttagadás narratívái ma is jelen vannak. A rendszerváltás óta eltelt három évtizedben részletesebb holokausztoktatást vezettek be az iskolai tantervekbe, valamint emlékművek, múzeumok épültek, könyvek és filmek jelentek meg a holokausztra való emlékezés érdekében. Felmerül azonban a kérdés, hogy mindez hogyan járul hozzá a holokauszt emlékezetének fenntartásához. Milyen jelentéssel bír ma a holokausztra való emlékezés a különböző generációk között, különböző településeken?

A dokumentumfilm alapjául szolgáló kutatás kvalitatív társadalomtudományi módszerekkel dolgozza fel és értelmezi a holokausztemlékezet recens jelentéseit Magyarországon. A kutatás nóvuma, hogy a magyarországi holokausztemlékezet-kutatás eddig kevésbé feltárt vetületét, a transzgenerációs és transzlokális emlékezeti mintázatok elemzését is magában foglalja.

A film a Miskolcon felvett vizuális dokumentációnkból készült. A megszólalók segítségével olyan gondolatokkal és személyes történetekkel szembesülhetünk, amelyek drámaian mutatnak rá a holokauszt személyesen átélt borzalmaira és az azokat követő felejtés kiáltó csendjére. A holokauszt emlékezetét évtizedeken kisérő hiány rámutathat a ma is velünk élő magyarországi társadalmi feszültségek egyik megkerülhetetlen forrására is.

Ennek tükrében a filmvetítést követő beszélgetés lehetőséget kínál a holokausztemlékezet mai, magyarországi kérdéseinek megvitatására. Az alkalom ezáltal nem csupán társadalmunk egyik legfontosabb kérdését járja körül, hanem segíthet az értelmező emlékezet megkésett, de még talán megvalósítható újragondolásában is.

A Temetetlen emlékek című dokumentumfilm erre a kérdésre próbál reflektálni. A filmet Csepeli György, Kiss Richárd, Surányi András, Sükösd Anikó és Papp Richárd készítette.

A vetítés utáni beszélgetésben vendégünk Dr. Papp Richárd egyetemi docens, az ELTE TáTK Társadalmi Kapcsolatok Intézete oktatója, a film egyik készítője és Dr. Kisteleki Károly, az ELTE ÁJK Római Jogi és Összehasonlító Jogtörténeti Tanszék oktatója, aki Fasiszta államkormányzatok Európában elnevezésű kurzusán filmek segítségével is oktatja a holokauszt történetét.

A film alapjául szolgáló kutatást a Visegrad Fund támogatja. A projekt honlapja elérhető itt.


A program kizárólag az ELTE polgárai számára nyilvános. Regisztrálni az anna.racz@ajk.elte.hu e-mail-címen lehet. Hallgatóktól Neptun-kódot kérünk, volt hallgatóktól a végzés évét, a kar megjelölésével együtt, ELTE-s oktatóktól-dolgozóktól pedig karuk és szervezeti egységük megjelölését.