Deák Ferenc Ösztöndíj

2024.07.01.
Deák Ferenc Ösztöndíj
Az igazságügyi miniszter nyílt pályázatot hirdet a Deák Ferenc Ösztöndíj elnyerésére. A pályázat célja a Magyarországon működő államilag elismert felsőoktatási intézmény osztatlan jogász képzésén tanulmányokat folytató, kiemelkedő tanulmányi eredményt és közéleti teljesítményt felmutató joghallgatók anyagi támogatása, valamint szakmai fejlődésének elősegítése.

Várják azon joghallgatók jelentkezését, akiknek 

  • hallgatói jogviszonya fennáll,
  • a tanulmányi átlaga eléri vagy meghaladja a részletes pályázati felhívásban rögzített értéket,
  • a szak elvégzéséhez a kötelező tantárgyakból összegyűjteni szükséges kreditpontok legalább 60%-át teljesítette,

és vállalják, hogy

  • ösztöndíjszerződést kötnek, valamint
  • elkészítik a részletes pályázati felhívásban, az ösztöndíjszerződésben és a működési szabályzatban meghatározott beszámolót,
  • részt vesznek az Igazságügyi Minisztérium által időszakosan előírt megbeszéléseken, a miniszter által előírt képzéseken és egyéb, az ösztöndíjasok részére szervezett szakmai programokon, továbbá
  • megfelelnek a részletes pályázati felhívásban és a működési szabályzatban foglalt egyéb feltételeknek.

A pályázat benyújtásának határideje: 2024. július 31. 

Az ösztöndíj összege: Az ösztöndíj összege a részletes pályázati felhívásban és működési szabályzatban foglalt értékelési szempontok alapján két tanulmányi félévre, összesen 10 hónapra, differenciáltan, díjazottanként havonta legfeljebb nettó 600.000 Ft összegben kerülhet megállapításra. 

A pályázat elbírálásának határideje: 2024. szeptember 27. 

Részletes pályázati felhívás, működési szabályzat, pályázati adatlap és adatkezelési hozzájárulási formanyomtatvány

Kapcsolat: deakosztondij@im.gov.hu