I. ELTE ÁJK Jog- és politikaelméleti konferencia – beszámoló

2024.06.20.
I. ELTE ÁJK Jog- és politikaelméleti konferencia – beszámoló
2024. június 14-én sikeresen lezajlott az I. ELTE ÁJK Jog- és politikaelméleti konferencia – Történelmen innen és túl címmel – az ELTE ÁJK-n. A rendezvényt a Jog- és Társadalomelméleti Tanszék és a Politikatudományi Intézet szervezte közösen. A konferencia célja az volt, hogy fórumot biztosítson a hazai tudományos közösség számára az elméleti kérdések tudományos igényű megvitatására és a szakmai diskurzus fejlesztésére.

A konferencia programja 19 szekció 30 paneljéből épült fel. A szekciók a jog- és politikaelmélet területéről számos témával foglalkoztak, néhány példa a témák szerteágazóságára: a gyermekek jogai és politikai részvétele, a konzervativizmus válsága, a technológiai (jog)elmélete(i), vagy alkotmányosság a nemzetállamon túl. Az egyes szekciók a témák sokszínűsége mellett a két terület – jog- és politikaelmélet – legtöbb hazai műhelyének munkájába is bepillantást engedtek. A konferencián összesen 106 előadás hangzott el, amelyek jól reprezentálták a hazai elméleti gondolkodás széleskörűségét.

Összegezve megállapítható, hogy a hazai tudományos közösségben erős az elméleti érdeklődés, és ez a rendezvény megfelelő keretet tudott biztosítani az eredményes diskurzushoz és ahhoz, hogy az egyes műhelyek között akár diszciplináris határokon is átnyúló kapcsolatok épülhessenek ki. 

A konferencia nem jöhetett volna létra a DLA Piper Hungary, a Bihari Mihály Alapítvány, a Bibó István Szakkollégium a Felelős Értelmiségért Alapítvány, és a Frank Ignác Alapítvány támogatása nélkül. A szervezők a támogatásokat ezúton is köszönik.

A konferencia programja és absztraktfüzete itt elérhető.