Összehasonlító módszer az európai intézményeken belül

Összehasonlító módszer az európai intézményeken belül
05/22

2024. május 22. 14:00

ELTE ÁJK, Pázmány terem (1053 Budapest, Egyetem tér 1-3.) és online

05/22

2024. május 22. 14:00 -

ELTE ÁJK, Pázmány terem (1053 Budapest, Egyetem tér 1-3.) és online


Az Alkotmányjogi Tanszék workshopot szervez Eleonora Bottini (University of Caen Normandy) „Összehasonlító módszer az európai intézményeken belül. Főbb akadályok és lehetséges legjobb gyakorlatok” című tanulmányáról.

A beszélgetést Bodnár Eszter vezeti. Az előadás és beszélgetés angol nyelven zajlik. 

A regisztráció itt érhető el.

A rendezvény a Hubert Curien – Balaton pályázat támogatásával valósul meg, az „Összehasonlító jog az alkotmánybíráskodásban Franciaországon és Magyarországon” című projekt keretében.

Absztrakt
Az összehasonlító jog gyorsan válik az állami intézmények nélkülözhetetlen eszközévé az egyre inkább globalizálódó világban való eligazodásban. Mind a bíróságok, mind a parlamentek az összehasonlító jogra támaszkodnak, hogy megtalálják a meglévő megoldásokat és megerősítsék döntéseik legitimitását, különösen az érzékeny területeken.
Míg számos tanulmány foglalkozott az intézmények jogi összehasonlítását övező normatív kérdésekkel, például az összehasonlítás okaival és az összehasonlító érvelés normatív jelentőségével, kevesen foglalkoztak azzal, hogy ez az összehasonlítás milyen konkrét módon történik az intézményeken belül. Ez a tanulmány ezt a hiányt kívánja orvosolni az európai intézményeken belüli összehasonlító folyamat különböző aspektusainak vizsgálatával. Olyan tényezőket tár fel, mint például, hogy ki a felelős az összehasonlító vizsgálatok elvégzéséért, az összehasonlítás iránti igény eredete, a vizsgált országok, az összehasonlító kutatások nyilvánosságának szintje és az alkalmazott módszerek.
A tanulmány fő célja az európai nemzeti és szupranacionális intézmények jogösszehasonlítási gyakorlatának összehasonlítása. Elemezi a legfelsőbb bíróságok és parlamentek megközelítését Franciaországban, Olaszországban, Németországban, Spanyolországban, valamint az Európai Bíróságon és az Emberi Jogok Európai Bíróságán. Ezen összehasonlító jogi gyakorlatok összehasonlításával a tanulmány célja a jelentős akadályok és a lehetséges legjobb gyakorlatok azonosítása.

Eleonora Bottini 2018 óta a Caen Normandy Egyetem (Franciaország) közjogprofesszora. Korábban a Sorbonne Law School közjogi docense volt (2015–2018). Jelenleg Martin-Flynn Global Law professzor a Connecticut Egyetem Jogi Karán (2022–2025). Ő az ICON-S France alapító társelnöke. Bottini professzor a bíróságok szerepével és érvelésével kapcsolatos összehasonlító alkotmányjogra specializálódott. Számos angol, francia és olasz nyelvű cikk és konferenciaelőadás szerzője. A doktori disszertációja alapján „Alkotmányos szankció. Egy doktrinális érv elemzése” címmel jelent meg könyve francia nyelven 2016-ban.