Büszkeségeink

A Kar díszdoktorai

Doctor et professor honoris causa

1873/74-es tanév

 • Kerkápoly Károly, egyetemi tanár

1880/81-es tanév

 • Csengery Antal, a Magyar Tudományos Akadémia másodelnöke
 • Horváth Boldizsár, akadémiai tag
 • Lónyay Menyhért, a Magyar Tudományos Akadémia elnöke
 • Majláth György, országbíró
 • Tóth Lőrinc, ítélőszéki bíró
 • Trefort Ágoston, kultuszminiszter
 • Vajkay Károly, ítélőtáblai tanácselnök
 • Zsoldos Ignác, ítélőszéki tanácselnök

1895/96-os tanév

 • Anton Menger, egyetemi tanár, rektor, Bécs
 • Apponyi Albert, országgyűlési képviselő
 • Bernhard Hübler, egyetemi tanár, Berlin
 • Csemegi Károly, nyugalmazott kúriai tanácselnök
 • Emil Levasseur, tanár, Coll. de France
 • Franz Liszt, egyetemi tanár, Halle
 • Franz Xav. Kraus, egyetemi tanár, Freiburg
 • Habsburg-Lotaringiai József Károly főherceg, a Magyar Tudományos Akadémia igazgatósági és tiszteleti tagja
 • Henrik Sidgwick, egyetemi tanár, Cambridge
 • Joseph Freisen, theológiai tanár, Paderborn
 • Joseph Unger, törvényszéki elnök, Ausztria
 • Kállay Benjamin, közös pénzügyminiszter
 • Luigi Bodio, főigazgató, Olasz Statisztikai Hivatal
 • Paul Leroy-Beaulieu, tanár, Coll. de France
 • Pierre Darreste, ügyvéd, Párizs
 • Rudolf Scherer, egyetemi tanár, Graz
 • Rudolf Sohm, egyetemi tanár, Lipcse
 • Samassa József, egri érsek, Eger
 • Szabó Miklós, kúriai elnök

1901/02-es tanév

 • Adolf Prinsl, jogtudós, egyetemi tanár, Brüsszel
 • Daruváry Alajos, jogász, a Kúria nyugalmazott másodelnöke
 • Horánszky Nándor, kereskedelmi miniszter

1914/15-ös tanév

 • August Mackensen, porosz vezértábornagy
 • Enver Basa, török hadügyminiszter
 • József főherceg, lovassági tábornok
 • Tisza István, miniszterelnök

1927/28-as tanév

 • Apponyi Albert, nyugalmazott miniszter

1929/30-as tanév

 • Lord Newtone, az Angol Lordok Házának elnöke
 • Lord Phillimore, az angol legfőbb bíróság tagja
 • Lord Sydenham, az angol Lordok Házának tagja
 • Robert Gower, az angol parlament tagja

1934/35-ös tanév

 • Gajzágó László, jogtudós, rendkívüli követ

1935/36-os tanév

 • Albert de La Pradelle, egyetemi tanár, Párizsi Egyetem
 • Charles Dupuis, a francia akadémia elnöke
 • Dionisio Anzilotti, egyetemi tanár, Római Egyetem
 • Edvin Borchard, egyetemi tanár, Yale Egyetem
 • Manley O. Hudson, egyetemi tanár, Cambridge-i Egyetem
 • Rudolf Stammler, egyetemi tanár, Berlini Egyetem
 • Serédi Jusztinián, hercegprímás

1956/57-es tanév

 • Marton Géza, jogtörténész, egyetemi tanár, akadémikus, ELTE

1961/62-es tanév

 • Sarvepalli Radhakrishnan, az Indiai Köztársaság alelnöke

1966/67-es tanév

 • Hajdú Gyula, jogász, egyetemi tanár, ELTE
 • Manfred Lachs, a Nemzetközi Bíróság bírája

1967/68-as tanév

 • Zakir Husain, az Indiai Köztársaság elnöke

1969/70-es tanév

 • Urho Kaleva Kekkonen, a Finn Köztársaság elnöke

1971/72-es tanév

 • Cyrus Stephen Eaton, bankár, filantrópus, békedíjas, USA

1974/75-ös tanév

 • Szabó Imre, jogtudós, egyetemi tanár, ELTE

1977/78-as tanév

 • Grigorij Ivanovics Tunkin, egyetemi tanár, Moszkvai Lomonoszov Állami Egyetem
 • Resa Pahlavi, Irán sahja

1981/82-es tanév

 • Feliciano Benvenuti, jogász, rektor, Università Ca' Foscari di Venezia

1983/84-es tanév

 • Rafael M. Salas, jogász, az ENSZ Népesedési Alapjának főigazgatója

1984/85-ös tanév

 • Willy Brandt, a Német Szociáldemokrata Párt, a Szocialista Internacionálé elnöke

1985/86-os tanév

 • Denis Szabó, egyetemi tanár, intézetigazgató, Université de Montréal Kriminológiai Intézetének igazgatója, a Nemzetközi Kriminológiai Társaság elnöke
 • Fritz Schwind, egyetemi tanár, intézetvezető, Universität Wien Nemzetközi Magánjogi és Összehasonlító Jogi Intézet
 • Georgij Vasziljevics Barabasev, egyetemi tanár, tanszékvezető, Moszkvai Lomonoszov Állami Egyetem Államjogi Tanszék

1988/89-es tanév

 • Hans-Dietrich Genscher, a Németországi Szövetségi Köztársaság alkancellárja és külügyminisztere

1990/91-es tanév

 • Francesco Cossiga, az Olasz Köztársaság elnöke

1991/92-es tanév

 • Király Tibor, egyetemi tanár, ELTE

1992/93-as tanév

 • Habsburg Ottó, a Páneurópai Unió elnöke
 • Richard M. Buxbaum, nemzetközi jogász, egyetemi tanár, University of California, Berkeley

1993/94-es tanév

 • Hans-Heinrich Jescheck, jogász, egyetemi tanár, Albert-Ludwigs-Universität Freiburg
 • Jan Hellner, jogász, egyetemi tanár, Stockholm Universitet

1994/95-ös tanév

 • Ulrich Drobnig, egyetemi tanár, a hamburgi Max Planck Magánjogi Intézet igazgatója, Universität Hamburg

1995/96-os tanév

 • Feliciano Serrao, egyetemi tanár, Università Degli Studi di Roma La Sapienza

1996/97-es tanév

 • Erik Kussbach, jogász, egyetemi tanár, Johannes Kepler Universität Linz
 • Werner Krawietz, jogtudós, egyetemi tanár, Westfälischen Wilhelms-Universität Münster

1997/98-as tanév

 • Lamberto Dini, az Olasz Köztársaság külügyminisztere
 • Manfred Burgstaller, jogász, egyetemi tanár, Institut für Strafrecht und Kriminologie der Universität Wien

1998/99-es tanév

 • Dieter Pfaff, egyetemi tanár, Institut für Gewerblichen Rechtsschutz und Urheberrecht der Ludwig-Maximilians-Universität München
 • Gustav Wabro, a Baden-Württembergi parlament képviselője, nyugalmazott államtitkár
 • Herbert Batliner, hercegi tanácsos, szenátor, Lichtensteini Nagyhercegség

1999/2000-es tanév

 • Erik Jayme, jogász, egyetemi tanár, Institut für Ausländisches und Internationales Privatrecht, Universität Heidelberg

2000/2001-es tanév

 • Mádl Ferenc, egyetemi tanár, a Magyar Köztársaság elnöke, ELTE

2000/2002-es tanév

 • Kurt Seelmann, egyetemi tanár, Universität Basel
 • Balla Bálint, egyetemi tanár, Technische Universität Berlin

2001/2003-as tanév

 • Peter Christian Müller-Graff, egyetemi tanár, Ruprecht-Karls-Universität Heildelberg

2003/2004-es tanév

 • Hans Hoyer, egyetemi tanár, Universität Wien

2003/2005-ös tanév

 • Manfred Weiss, egyetemi tanár, Johann Wolfgang Goethe-Universität

2005/2006-os tanév

 • Deák István, egyetemi tanár, Columbia University in the City of New York

2005/2007-es tanév

 • Herbert Kronke, egyetemi tanár, Ruprecht-Karls-Universität Heildelberg
 • Günter Jerouschek, egyetemi tanár, Friedrich-Schiller-Universität Jena

2007/2008-as tanév

 • Werner Heun, egyetemi tanár, Georg-August-Universität Göttingen

2008/2009-es tanév

 • Kurt Siehr, professor emeritus, Max-Planck-Institut, Hamburg

2009/2010-es tanév

 • Vékás Lajos, akadémikus, egyetemi tanár, az ELTE volt rektora

2010/2011-es tanév

 • Spyridon Vrellis, professzor; a Hellén Nemzetközi és Külföldi Jogi Intézet igazgatója

2011/2012-es tanév

 • Helmut Rüßmann, egyetemi tanár; Saarlandi Egyetem

2012/2013-as tanév

 • Wilhelm Brauneder, professor emeritus; Bécsi Egyetem
 • Helmut Koziol, professor emeritus; Bécsi Egyetem

2013/2014-es tanév

 • Paolo Aureliano Becchi, egyetemi tanár; Genovai Egyetem, Luzerni Egyetem

2014/2015-ös tanév

 • Rainer Pitschas, professor emeritus; Német Közigazgatástudományi Egyetem (Speyer)

2015/2016-os tanév

 • Harmathy Attila, professor emeritus; ELTE
 • Thomas Rauscher, a Lipcsei Egyetem professzora
 • Volker Lipp, a göttingeni Georg August Egyetem professzora

2017/2018-as tanév

 • Hugh Beale, egyetemi tanár; Warwick Egyetem

2018/2019-es tanév

 • Rudolf Welser, egyetemi tanár; Bécsi Egyetem

2020/2021-es tanév

 • Andreas Voßkuhle, egyetemi tanár; Albert Ludwig Egyetem (Freiburg)
 • Armin von Bogdandy, egyetemi tanár; Max Planck Intézet (Heidelberg)

2021/2022-es tanév

 • Christoph Grabenwarter, egyetemi tanár; Bécsi Gazdasági Egyetem

2022/2023-as tanév

 • Martin Ahrens, egyetemi tanár; Göttingeni Egyetem
 • Peter-Tobias Stoll, egyetemi tanár; Göttingeni Egyetem