Büszkeségeink

Egyetemi szintű kitüntetések

Eötvös-gyűrű
Adományozható kiemelkedő szakmai, tudományos életútja elismeréseként annak a közalkalmazottnak, akinek közalkalmazotti jogviszonya nyugdíjba vonulására tekintettel szűnt meg.

 • Dr. Ficzere Lajos (2005)
 • Dr. Király Tibor (2005)
 • Dr. Harmathy Attila (2007)
 • Dr. Györgyi Kálmán (2009)
 • † Dr. Békés Imre (2010)
 • Dr. Bihari Mihály (2013)
 • † Dr. Weiss Emília (2014)
 • Dr. Vékás Lajos (2017)
 • Dr. Németh János (2018)
 • Dr. Mezey Barna (2023)

ELTE Szenátusi Érdemérem
A Szenátus az ELTE Szenátusi Érdemérmét adományozhatja azok számára, akik tevékenységükkel hozzájárultak az Egyetem fejlesztéséhez: a) az oktatás, kutatás, illetve az azokhoz kapcsolódó támogató és kiegészítő tevékenységek körülményeit, minőségét jelentős mértékben javító beruházással, infrastrukturális fejlesztéssel, anyagi támogatással; b) az Egyetem nemzetközi ismertségét és elismertségét szolgáló két-, illetve többoldalú kapcsolatok kialakításával és ápolásával; c) az a) és b) pontban meghatározottak szervezésében, irányításában való kimagasló egyéni teljesítményt jelentő érdemi közreműködéssel, részvétellel.

 • Dr. Darák Péter (2014)
 • Dr. Szeibert Orsolya (2016)
 • Dr. Gosztonyi Gergely (2017)
 • Dr. Kajtár Gábor (2018)
 • Dr. Kovács Norbert (2019)
 • Dr. Hoffman István (2021)

Az Eötvös Loránd Tudományegyetem Emlékérme
Adományozható: a) az Egyetem kimagasló munkát végző vezetőinek (a rektor, a dékánok, a kari főigazgatók és e személyek helyettesei, valamint a gazdasági főigazgató és a főtitkár) megbízatásuk lejártakor; b) több évtizedes kimagasló munka után egyetemi és főiskolai tanároknak, valamint egyetemi docenseknek és más vezető beosztású dolgozóknak, akiknek közalkalmazotti jogviszonyuk nyugdíj-jogosultságukra tekintettel szűnt meg.

 • Dr. Horváth Pál (1998)
 • Dr. Németh János (1999)
 • Dr. Ficzere Lajos (2000)
 • Dr. Vigh József (2002)
 • Dr. Mezey Barna (2008)
 • Dr. Erdei Árpád (2009)
 • Dr. Schlett István (2009)
 • Dr. Dezső Márta (2010)
 • Dr. Fazekas József (2010)
 • Dr. Fazekas Marianna (2011)
 • Dr. Király Miklós (2016)
 • Dr. Kisfaludi András (2017)
 • Dr. Menyhárd Attila (2019)
 • Dr. Földi András (2021)
 • Dr. Hamza Gábor (2022)
 • Dr. Kukorelli István (2022)

Pro Universitate Emlékérem

 • Dr. Fazekas József (1996)
 • Dr. Földi András (1997)
 • Dr. Karácsony András (1999)
 • Dr. Pokol Béla (1999)
 • Dr. Tauber István (1999)
 • Dr. Molnár József (2000)
 • Dr. Hársfalvi Rezső (2001)
 • Dr. Tóth János (2001)
 • Dr. Kovács Tamásné (2002)
 • Szobolevszki Sándor (2002)
 • Dr. Földes Gábor (2003)
 • Dr. Fürész Klára (2004)
 • Dr. Takács Péter (2004)
 • Dr. Szilágyi Péter (2004)
 • Dr. Király Miklós (2004)
 • Dr. Vass János (2004)

Pro Universitate Emlékérem arany fokozata
Adományozható: a) vezetői tevékenységük elismeréseként az Egyetem következő kimagasló munkát végző vezetőinek: intézetigazgatók, tanszékcsoport-vezetők, tanszékvezetők, más önálló szervezeti egységek vezetői (főosztályvezetők, osztályvezetők) részére több cikluson keresztül, illetve huzamosan, de mindkét esetben legalább tíz éven át végzett vezetői munkájukért; b) oktatói, tudományos tevékenységük elismeréseként az Egyetem vezető oktatói (egyetemi és főiskolai tanár és docens) és vezető kutatói (tudományos tanácsadó, tudományos főmunkatárs) részére legalább húsz éves kiemelkedő oktatói, tudományos munkájukért; c) azoknak a hazai és külföldi természetes és jogi személyeknek, akik legalább öt éven át tízmillió forintot meghaladó összegű támogatást, vagy azzal megegyező értékű adományt nyújtanak az Egyetemnek, vagy az Egyetem, vagy egyetemi szervezeti egység mellett, annak javára működő alapítványnak.

 • Dr. Békés Imre (2005)
 • Dr. Wiener A. Imre (2005)
 • Dr. Lehoczkyné dr. Kollonay Csilla (2006)
 • Dr. Valki László (2006)
 • Dr. Boros Zsuzsanna (2009)
 • Nagyné Dr. Szegvári Katalin (2010) 
 • Dr. Vass János (2011)
 • Dr. Kukorelli István (2012)
 • Dr. Steiger Judit (2014)
 • Dr. Kardos Gábor (2015)
 • Dr. Földi András (2016)
 • Dr. Szabó Máté (2018)
 • Dr. Kabódi Csaba (2019)
 • Dr. Gönczöl Katalin (2020)
 • Dr. Nagy Marianna (2021)
 • Dr. Gellér Balázs (2022)
 • Dr. Hack Péter (2023)

Pro Universitate Emlékérem ezüst fokozata
Adományozható az Egyetem oktatói és kutatói és más közalkalmazottai részére legalább húsz éves kiemelkedő tevékenységükért.

 • Dr. Bárd Károly (2005)
 • Dr. Nagy Marianna (2005)
 • Dr. Kisfaludi András (2005)
 • Dr. Kabódi Csaba (2005)
 • Dr. Fülöp Gábor (2006)
 • Dr. Sebesi Béla (2006)
 • Dr. Fazekas Marianna (2007)
 • Dr. Németh Ágnes (2009)  
 • Bánóczi Rozália (2011)
 • Dr. Völgyesi Levente (2011)
 • Gerencsérné Bálint Erzsébet (2013)
 • Dr. Szalai Éva (2013)
 • Pinizsi Andrásné (2014)
 • Dr. Ivánné Pusztaszeri Éva (2015)
 • Magyariné Horváth Ágnes (2017)
 • Dr. Arató Krisztina (2018)
 • Dr. Pesti Sándor (2019)
 • Dr. Kovács Zsuzsanna (2020)
 • Dr. Kisteleki Károly (2021)
 • Hinárné Hári Ildikó (2022)
 • Meszéna Gabriella (2023)

Pro Universitate Emlékérem bronz fokozata
Adományozható az Egyetem oktatói és kutatói és más közalkalmazottai részére legalább tíz éves kiemelkedő tevékenységükért.

 • Dr. Steiger Judit (2005)
 • Magyariné Horváth Ágnes (2009)
 • Vincze Ferencné (2010)
 • Soós Gyuláné (2011)
 • Schuck Ferencné (2011)
 • Papp Sándorné (2012)
 • Pávó Gyuláné (2013)
 • Győri Gábor (2015)
 • Nyikosné Farkas Gabriella (2016)
 • Molnárné Tóth Ildikó (2017)
 • Dávidné Horváth Zsuzsanna (2018)
 • Fett Anna (2019)
 • Stefanidesz Istvánné (2021)
 • Méhész Krisztina (2022)
 • Dr. Erdős István (2023)

Trefort Ágoston Emléklap
Adományozható azoknak a nem oktató-kutató közalkalmazottaknak, akik munkájuk során huzamosabb időn keresztül átlagon felüli teljesítményt értek el vagy az adományozás évében kiemelkedő érdemeket szereztek.

 • Pusztaszeri Éva (1995)
 • Gyarmati Jánosné (1996)
 • Dr. Takács Péter (1996)
 • Veress Györgyné (1996)
 • Vincze Ferencné (1996)
 • Méhész Krisztina (1997)
 • Nagy Éva (1997)
 • Schrödel Lajosné (1998)
 • Timár József (1998)
 • Zöldi Péterné (1999)
 • Veréb Istvánné (1999)
 • Pardi Kiss Tibor (1999)
 • Dr. Kende Tamás (2000)
 • Miko Jánosné (2000)
 • Magyariné Horváth Ágnes (2000)
 • Kőszegi Judit (2001)
 • Soós Gyuláné (2003)
 • Horváth Antalné (2003)
 • Borsányi Attiláné (2003)
 • Páger Jácinta (2003)
 • Szarkáné Dr. Németh Zsuzsanna (2004)
 • Bérci Gyuláné (2004)
 • Meszéna Gabriella (2004)
 • Székely Mária (2004)
 • Tasnádi Jánosné (2004)
 • Szabó Zoltán (2005)
 • Uliczky sándor (2005)
 • Pinizsi Andrásné (2006)
 • Hipszkiné Bérci Ildikó (2006)
 • Dr. Melkó Erika (2006)
 • Szabó Judit (2006)
 • Pávó Gyuláné (2007)
 • Németh Katalin (2008)
 • Dávidné Horváth Zsuzsanna (2008)
 • Orosz Ildikó (2009)
 • Schuck Ferencné (2009)
 • Élesztős László (2010)
 • Monokiné Dienes Gabriella (2010)
 • Nyikosné Farkas Gabriella (2010)
 • Tüske Zsófia (2010)
 • Pásztor Imre (2010)
 • László Judit Orsolya (2011)
 • Sudár Tibor (2013)
 • Bánkutiné Fett Anna (2014)
 • Hinárné Hári Ildikó (2015)
 • Menyhárt Károly (2015)
 • Varróné Fekete Mónika (2016)
 • Süle Mónika (2021)
 • Tóth Emese (2021)
 • Tuska Noémi (2022)
 • Némethné Varga Krisztina (2023)

ELTE Jubileumi Ezüst Emlékérem

 • Dr. Valki László (1998)
 • Dr. Nagy Marianna (2018)

Mária Terézia Emlékérem
Saját hatáskörben az egyetem rektora Mária Terézia Emlékérem kitüntetésben részesítheti azokat, akik az Egyetem érdekében vállalt feladatukat kimagasló egyéni teljesítményt jelentő érdemi közreműködéssel és eredményességgel végezték.

 • Dr. Pozsár-Szentmiklósy Zoltán (2017, ezüst fokozat)
 • Dr. Mezey Barna (2018, arany fokozat)
 • Dr. Gosztonyi Gergely (2018, ezüst fokozat)

Pro Ingenio díj
Az Eötvös Loránd Tudományegyetem 2015-ben nívódíjat és elismerő oklevelet alapított a kiemelkedő tehetséggondozási tevékenység méltánylására. A Pro Ingenio díj azoknak az ELTE-s oktatóknak, kutatóknak a megbecsülését szolgálja, akik a középiskolások és az egyetemi hallgatók tudományos tevékenységének elősegítéséért, kibontakoztatásáért és elismeréséért éveken át kiemelkedően eredményes, áldozatos munkát végeztek a tehetséggondozás bármely területén (témavezetői, tutori, mentori vagy szervezői feladatok ellátásával).

 • Dr. Erdős István (2015, elismerő oklevél)
 • Dr. Kajtár Gábor (2015, elismerő oklevél)
 • Dr. Hoffman István (2017, elismerő oklevél)
 • Dr. Kajtár Gábor (2019, nívódíj)
 • Dr. Simon István (2019, elismerő oklevél)
 • Dr. Somody Bernadette (2019, elismerő oklevél)
 • Dr. Menyhárd Attila (2021, nívódíj)
 • Dr. Mándi Tibor (2021, elismerő oklevél)
 • Dr. Tőkey Balázs (2021, elismerő oklevél)
 • Dr. Fekete Balázs (2022, elismerő oklevél)
 • Dr. Hoffman István (2023, nívódíj)
 • Dr. Papp Mónika (2023, elismerő oklevél)

Rektori Dicséret

 • Méhész Krisztina (2016)
 • Tóth István Zoltán (2016)
 • Szabó Ivett (2017)
 • Stépán Zsófia (2018)
 • László Judit Orsolya (2019)
 • Sturm Henrietta (2020)
 • Benkó Orsolya (2021)
 • Fördős Zsófia (2021)
 • Iloczki Klaudia (2022)
 • Bathó Roberta (2023)
 • Németh Olga Emese (2023)

Kancellári Dicséret

 • Pásztor Imre (2016)
 • Simonné Szmilkó Szilvia (2019)
 • Perger János (2019)
 • Takács Beáta (2020)
 • Nagy Ágnes (2022)
 • Ughy Zsófia (2023)