Kutatóhelyek

Kutatóhelyek az ELTE ÁJK-n

MTA ELTE Jogtörténeti Kutatócsoport

Honlap

ELTE Kuncz Ödön Jogi Tudásközpont

A Tudásközpont az ÁJTK felsőoktatási tanfolyami képzési és kutatási feladatokat ellátó szolgáltató szervezeti egysége. Elsősorban piaci szereplőkkel való partnerségben, gyakorlatorientált innovatív tudástartalom létrehozására jött létre. A Tudásközpont tevékenysége az ÁJTK oktatói-kutatói tudásbázisán alapuló új formáját jelenti az ELTE karai közötti együttműködésnek, mivel nem kizárólag jogi, hanem a diszciplináris határokon átnyúló kutatásokat és képzéseket is folytatni kíván egyeztetve az érintett szervezeti egységekkel.

MTA–ELTE Lendület SPECTRA Kutatócsoport (2018–2023)

A kutatócsoport vezetője: Bárd Petra habil. egyetemi docens ELTE ÁJK Kriminológia Tanszék. 

A különböző tudományterületekről érkező szakértők összehasonlító elemzést fognak végezni a 28 uniós tagállam gyűlölet-bűncselekményekkel kapcsolatos jogszabályai vonatkozásában, és azonosítják a jó gyakorlatokat. Eközben egy kiterjedt magyarországi empirikus kutatás során a jogalkalmazás nehézségeit tárják fel, majd fogalmaznak meg javaslatokat a nemzetközi megoldások fényében. Végül a helyreállító igazságszolgáltatás esélyeit is vizsgálni fogják a potenciálisan gyűlölet-bűncselekményekbe torkolló társadalmi feszültségek feloldásában.

Honlap