Nemzetközi Iroda

Nemzetközi Iroda

A Nemzetközi Iroda látja el a Kar nemzetközi kapcsolataival összefüggő kari szintű szervezési és adminisztratív feladatokat. Az örvendetesen megnövekedett külkapcsolatok területén koordinálja az EU-programokat (ERASMUS+ stb.), adminisztrálja a kétoldalú egyetemközi és kari szerződéses kapcsolatokat, a külföldi ösztöndíjakat és pályázatokat, ellátja a kiutazásokkal és a külhoni professzorok fogadásával kapcsolatos ügyintézési feladatokat, továbbá szervezi és koordinálja a francia és német nyelvű jogi képzést. Az oktatókat és a hallgatókat folyamatosan tájékoztatja az ösztöndíj lehetőségekről, nemzetközi eseményekről és pályázatokról, valamint idegen nyelvű ismertetőket készít a Karról. A Nemzetközi Iroda intézi a kari idegen nyelvű tájékoztatókkal, illetve az ANNALES idegen nyelvű kari tudományos kiadvány szerkesztésével és finanszírozásával kapcsolatos ügyeket.

Munkatársak, kapcsolat:

Cím: 1053 Kecskeméti u. 10–12. IV. emelet 419–422. és 424.
Telefon: (+36 1) 483-8019
E-mail: international@ajk.elte.hu 

Szabó Brigitta, irodavezető 

Telefon: (36-1) 483-8019; (36-1) 483-8000/4679
E-mail: szabo.brigitta@ajk.elte.huinternational@ajk.elte.hu

Dalnoki Brigitta, kiutazó Erasmus+ hallgatók, oktatók és személyzet koordinátora 

Telefon: (36-1) 483-8000/4628
E-mail: brigitta.dalnoki@ajk.elte.huerasmus@ajk.elte.hu
Ügyfélfogadás: hétfő–csütörtök 13:00–15:00

Dr. Udovecz Ákos, beutazó Erasmus+ hallgatók, oktatók és személyzet koordinátora

Telefon: (36-1) 483-8015; (36-1) 483-8000/4692
E-mail: udovecz.akos@ajk.elte.huincoming@ajk.elte.hu
Ügyfélfogadás: hétfő–péntek 10:00–12:00

Werner Zsófia, idegen nyelvű részképzések koordinátora

Telefon: (36-1) 483-8000/4613
E-mail: zs.werner@ajk.elte.hu
Ügyfélfogadás: hétfő–csütörtök 10:00–12:00