Jubileumi Év

Jubileumi Év

A teljes konferenciaprogram

2017.02.10.
A teljes konferenciaprogram

2017. február 23.
350 éves az ELTE Jogi Kara: Nyitókonferencia és koncert 
(Az igazságügyi miniszter, az MTA alelnöke, az ELTE rektora, az ELTE ÁJK dékánja, az ELTE Eötvös Művészeti Együttes)

2017. február 24.
Brexit – Kérdőjelek és következmények 
(ELTE ÁJK Nemzetközi Magánjogi és Európai Gazdasági Jogi Tanszék, együttműködésben az Agràrjogi és a Nemzetközi Jogi Tanszékekkel, valamint a Politikatudományi Intézettel)

2017. március 9.
A római magánjog időszerűsége a XXI. században 
(ELTE ÁJK Római Jogi és Összehasonlító Jogtörténeti Tanszék, együttműködésben a Debreceni Egyetem, a Károli Gáspár Református Egyetem, a Pécsi Tudományegyetem és a Szegedi Tudományegyetem társtanszékeivel)
Beszámoló

2017. március 31.
A modern közgazdaságtani gondolkodás jelenléte a jogban 
(ELTE ÁJK Közgazdaságtan és Statisztika Tanszék, együttműködésben a Szegedi Tudományegyetem társtanszékével)
Beszámoló

2017. április 21.
Új eljárásjogi kódexeink I.: Az új polgári perrendtartás 
(ELTE ÁJK Polgári Eljárásjogi Tanszék, együttműködésben a Pázmány Péter Katolikus Egyetem társtanszékével)

2017. május 5.
Új eljárásjogi kódexeink II.: Általános Közigazgatási Rendtartás és Közigazgatási Perrendtartás 
(ELTE ÁJK Közigazgatási Jogi Tanszék, együttműködésben a Széchenyi István Egyetem társtanszékével)
Beszámoló

2017. május 16.
Az agrárjog jogintézményeinek magán- és közjogi, illetőleg nemzetközi és uniós jogi beágyazottsága; új feszültségviszonyok a szabályozásban és a doktrínában 
(ELTE ÁJK Agrárjogi Tanszék, együttműködésben a Debreceni Egyetem, a Károli Gáspár Református Egyetem, a Miskolci Egyetem, a Széchenyi István Egyetem, valamint a Szegedi Tudományegyetem társtanszékeivel)
Beszámoló

2017. május 26.
Előadások a XXI. századi kriminológiából 
(ELTE ÁJK Kriminológia Tanszék, együttműködésben az ELTE Társadalomtudományi Karával és a Miskolci Egyetem, valamint a Pécsi Tudományegyetem társtanszékeivel)
Beszámoló

2017. június 16.
Jogi kultúra, jogtudat és jogászképzés 
(ELTE ÁJK Jog- és Társadalomelméleti Tanszék, együttműködésben a Magyar Tudományos Akadémia Jogtudományi Intézetével és a Pázmány Péter Katolikus Egyetem, valamint a Szegedi Tudományegyetem társtanszékeivel)

2017. június 23.
Új eljárásjogi kódexeink III.: Az új büntetőeljárásról szóló törvény 
(ELTE ÁJK Büntető Eljárásjogi és Büntetés-végrehajtási Jogi Tanszék, együttműködésben a Szegedi Tudományegyetem, valamint a Pécsi Tudományegyetem társtanszékével)
Beszámoló

2017. június 30.
Jubileumi ELTE Jogi Kari Könyvbemutató 
(ELTE ÁJK, együttműködésben a hazai jogi szakkiadókkal)

2017. szeptember 15.
Ki viszi át az alkotmányosságot? – Alkotmányosság és az Alaptörvény gyakorlata
(ELTE ÁJK Alkotmányjogi Tanszék, együttműködésben a Debreceni Egyetem társtanszékével)
Beszámoló

2017. szeptember 29.
Nemzetközi magánjog – Az új kodifikáció tükrében 
(ELTE ÁJK Nemzetközi Magánjogi és Európai Gazdasági Jogi Tanszék, együttműködésben a Pázmány Péter Katolikus Egyetem társtanszékével)
Beszámoló

2017. október 5.
Az állam szerepe magánjogi jogviszonyokban 
(ELTE ÁJK Polgári Jogi Tanszék, együttműködésben a Nemzeti Közszolgálati Egyetem társtanszékével)
Beszámoló

2017. október 13.
Péntek 13 – Kritikai kiadás: gondolatok a hatályos munkajogi és társadalombiztosítási szabályozásról 
(ELTE ÁJK Munkajogi és Szociális Jogi Tanszék, együttműködésben a Pázmány Péter Katolikus Egyetem társtanszékével)
Beszámoló 

2017. november 3.
Tradicionális jog – modern jogalkotás 
(ELTE ÁJK Magyar Állam- és Jogtörténeti Tanszék, együttműködésben a Pécsi Tudományegyetem és a Szegedi Tudományegyetem társtanszékeivel)
Beszámoló

2017. november 9.
Az egyetemek szerepe a büntetés-végrehajtás tudományosságának fejlesztésében 
(ELTE ÁJK Büntető Eljárásjogi és Büntetés-végrehajtási Jogi Tanszék, együttműködésben a Magyar Tudományos Akadémia Büntetés-végrehajtási Jogi Albizottságával és a Magyar Börtönügyi Társasággal)

2017. november 23.
Jog és politika viszonya a XXI. században 
(ELTE ÁJK Politikatudományi Intézet, együttműködésben a Magyar Tudományos Akadémia Politikatudományi Intézetével és a Magyar Politikatudományi Társasággal)
Beszámoló

2017. november 29.
Az Európai Unió a nemzetközi jogban 
(ELTE ÁJK Nemzetközi Jogi Tanszék, együttműködésben a Pécsi Tudományegyetem társtanszékével)

2017. december 8.
A 2012-es Btk. első évei és a levonható következtetések 
(ELTE ÁJK Büntetőjogi Tanszék, együttműködésben a Pázmány Péter Katolikus Egyetem társtanszékével)
Beszámoló

2017. december 15.
Pénzügyi jogi alapkérdések a XXI. század elején 
(ELTE ÁJK Pénzügyi Jogi Tanszék, együttműködésben a Miskolci Egyetem társtanszékével)
Beszámoló

A konferenciasorozat teljes éves programja innen letölthető