Frank Ignác Alapítvány

Frank Ignác Alapítvány

Frank Ignác Alapítvány
A Frank Ignác Alapítvány zárt pályázatot hirdet az ELTE ÁJK látássérült hallgatói részére.
A pályázat célja, hogy legfeljebb 2 fő nyertes hallgató részére szabadon felhasználható (tehát nem célhoz kötött) pénzügyi támogatást nyújtson a 2023/2024-es tanév tavaszi szemeszterében. A teljes támogatási összeg 400.000 Ft, amely a bíráló bizottság javaslata szerint oszlik meg a nyertesek között.
Részletek

Frank Ignác Alapítvány
Közhasznú Szervezet

Közhasznúsági fokozat: közhasznú fokozatú szervezet
Székhely: 1053 Budapest, Egyetem tér 1–3.
Adószám: 18075993-1-41
Fővárosi Bírósági nyt.sz.: 4285, 9-PK-60853/1993/2.
Bankszámlaszám: ERSTE Bank 11996231-06070331-10000001

Facebook
LinkedIn

Az alapítvány célja

Általában a hazai jogászképzés modernizációjának elősegítése, az ELTE Állam- és Jogtudományi Kar oktatói, egyéb tudományos munkát folytató munkatársai és hallgatói mobilitásának fokozása, az európai színvonalú képzés feltételeinek megteremtése, a konvertálható ismeretek és készségek megszerzésének szorgalmazása, a jogászképzés gyakorlati igényeket is kielégítő reformjának ösztönzése, a Kar Nemzetközi és tudományos reputációjának növelése, ezen belül is kiemelten:

  • az európai integrációba való bekapcsolódását, a jogrendszerek harmonizációját elősegítő tantárgyak, tananyagok, képzési formák fejlesztése és az ezekkel összefüggő kutatások támogatása; különös tekintettel az idegen nyelvi képzésre;
  • a Kar hallgatóinak külföldi egyetemeken történő képzésének támogatása;
  • a nemzetközi gazdasági és pénzügyi kapcsolatok jogának oktatása és ezen a téren gyakorlati ismeretek megszerzésének ösztönzése, mind az oktatók, mint a hallgatók vonatkozásában;
  • az európai nemzetközi gazdasági és pénzügyi kapcsolatok jogi szabályozásának elméleti és gyakorlati szempontból való tanulmányozásának elősegítése a hazai jogi megoldások előbbivel való harmonizálása szempontjából;
  • az előbbi tárgykörben kutatások, tanulmányok és külföldi tanulmányutak, úgyszintén külföldről a hazánkban érkező szakemberek tapasztalatszerzésének ösztönzése és támogatása.

Az Alapítvány tisztségviselői

Dr. Sonnevend Pál, elnök
Dr. Menyhárd Attila, elnökségi tag
Dr. Somssich Réka, elnökségi tag
Dr. Székely László, elnökségi tag

Takács Dániel, igazgató

Dr. Kecső Gábor, a Felügyelő Bizottság elnöke

A támogatott tevékenységekről szóló beszámolók
Beszámoló az ELTE ÁJK álta rendezett XVIII. Országos Munkajogi Jogesetmegoldó és Perbeszédversenyről (2023. május 5., Budapest)
Beszámoló a WU Wien – ELTE EU jogi doktoranduszi szemináriumról (Budapest, 2023. május 4-5.)
Beszámoló az ELTE ÁJK által rendezett 13th Trilateral Tax Law Seminar nemzetközi adójogi csereszemináriumról (2023. április 24-25., Budapest)
Beszámoló a Jessup Nemzetközi Jogi Perbeszédbeszédversenyről (2023. március 11. Genf, 2023. április 8-15. Washington DC.)
Beszámoló a Moot Court Competition on the European Social Charter perbeszédversenyről (2024. március 26., Lyon)
Beszámoló a Nemzetközi Kereskedelmi Kamara (International Chamber of Commerce - ICC) által megrendezett Mediációs Versenyről (2023. február 5-11., Párizs)
Beszámoló a Monroe E. Price Media Law Moot Court Competiton (2022. december 1-3., Budapest)
Beszámoló az ELTE ÁJK Közigazgatási Jogi Tanszékének és a Uniwersytet Marii Curie Skkodowskiej w Lubline, Wydział Prawa i Administracji közös tudományos konferenciájáról (2022. október 6-8., Balatonlelle)
Beszámoló az MTA-ELTE Jogtörténeti Kutatócsoport és az MTA IX. Gazdaság- és Jogtudományok Osztálya Jogtörténeti Albizottsága álta szervezett Magyar Jogtörténészek PhD Konferenciája című konferenciáról (2022. június 17., Budapest)
Gosztonyi Gergely - Cenzúra Arisztotelésztől a Facebookig (Gondolat Kiadó, 2022)

Letölthető dokumentumok

Éves egyszerűsített beszámolók és közhasznúsági jelentések
2022. évi
2021. évi
2020. évi
2019. évi
2018. évi
2017. évi
2016. évi
2015. évi
2014. évi
2013. évi
2012. évi

(közzétéve a birosag.hu Civil Szervezetek Országos Névjegyzékének közzététel táblázatában)

Közhasznúsági jelentések

2012. évi

ZIP

2011. évi

PDF

2010. évi

PDF

2009. évi

PDF

2008. évi

PDF

2007. évi

PDF

2006. évi

PDF

2005. évi

PDF

2004. évi

PDF
Mérleg és eredménykimutatások

2012. évi

PDF

2011. évi

PDF

2010. évi

PDF

2009. évi

PDF

2008. évi

PDF

2007. évi

PDF

2006. évi

PDF

2005. évi

PDF

2004. évi

PDF
Elnökségi határozatok

2016.05.23.

PDF

2015.05.28.

PDF

2015.03.03.

PDF

2014.05.13.

PDF

2013.05.17.

PDF

2012.05.17.

PDF

2011.06.02.

PDF

2010.05.28.

PDF

2009.11.27.

PDF

Támogatási
irányelvek: PDF

2009.05.13.

PDF

2009.03.18.

PDF

2008.12.15.

PDF

2008.06.10.

PDF

2007.12.04.

PDF

2007.05.22.

PDF

2006.12.05.

PDF

2006.07.27.

PDF

2006.03.14.

PDF

2005.12.06.

PDF

2005.07.20.

PDF

2005.03.18.

PDF

2004.12.21.

PDF

2004.07.27.

PDF

2004.05.04.

PDF

2004.04.06.

PDF

Iratminták Módosítva
Támogatói szerződés minta 2024.02.29.
Közérdekű önkéntes szerződés minta 2024.03.01.

A letölthető dokumentumokban a sárgával jelzett részeket kérjük kiegészíteni, majd két példányban kinyomtatva és aláírva eljuttatni az Alapítvány részére.


A Frank Ignác Alapítvány működését támogatják: