Kétoldalú kapcsolatok

Kétoldalú kapcsolatok

Partneregyetemek

A Kar közel 120 külföldi egyetemmel ápol különböző intenzitású nemzetközi kapcsolatokat. Az együttműködések érintik a közös kutatómunkát, az Erasmus együttműködéseket mind a hallgatói, mind az oktatói mobilitás tekintetében.

A több neves európai egyetemet (University of Groningen, Göttingen, Gent, Bristol, Uppsala, Turku, Lille Nord-de-France) átfogó Legal Research Network-höz karunk 2009-ben csatlakozott. A többcélú tudományos együttműködés a professzorok és a doktoranduszok számára külön-külön szervezett konferenciák, illetve nyári egyetem keretében valósul meg.

Karunk nagy hangsúlyt helyez több mint egy évtizede a kárpát-medencei együttműködésre, amely eddig jórészt bilaterális szerződések keretében működött. A 2009-ben indult „Central European countries after and before accession – possible ways of cooperation at regional level” két éves kutatási program nemcsak a regionális szinten való együttműködés lehetőségeit vizsgálja, hanem célja a közép-európai régió egyetemei között egy hatékony, a közös kutatási és esetleges oktatási tevékenységet elősegítő hálózat kiépítése és működtetése. A programot a Jean Monnet Centre of Excellence címet elnyert Nemzetközi Magánjogi és Európai Gazdasági Jogi Tanszék koordinálja.

Külföldi partner egyetemek listája

Hálózati együttműködések

Az ERASMUS programban rejlő lehetőségek hasznosítása, illetve az együttműködések hatékonyabb koordinálása érdekében több jogi kari hálózathoz is csatlakoztunk, így 

  • a Rotterdam Network-höz (30 egyetem),
  • a European Legal Practice Integrated Studies (ELPIS)-hez (31 egyetem),
  • a Coimbra subgroup-hoz (18 egyetem),
  • a Caen-Würzburg Network-höz (15 egyetem),
  • a Legal Research Network-höz (7 egyetem),
  • az Academia Network-höz (21 egyetem).

A hálózatok szorosabb együttműködést biztosítanak a résztvevő egyetemek számára, erősítik a jogi oktatás európai és összehasonlító jellegét az oktatók és hallgatók Európán belüli mobilitásának megkönnyítésével, valamint lehetőséget nyújtanak közös konferenciák, szemináriumok szervezésére. Minden évben más-más egyetem ad otthont a hálózatok éves konferenciáinak, amelyeken karunk képviselői részt vesznek, és ahol a partneregyetemek az Erasmus csereprogram tapasztalatain kívül egyéb nemzetközi vonatkozású témákról, valamint az együttműködés további lehetőségeiről folytatnak megbeszéléseket.