Annales

Annales

Annales

ANNALES UNIVERSITATIS SCIENTIARUM BUDAPESTINENSIS DE ROLANDO EÖTVÖS NOMINATAE SECTIO IURIDICA

ISSN 0524-899X (Print)
ISSN 2939-6263 (Online)

Az ELTE Állam- és Jogtudományi Kar 1959 óta megjelenő, időszaki idegen nyelvű tudományos kiadványa.
Az angol és német nyelvű tanulmányokat tartalmazó kötetek elsősorban a Kar oktatóinak tudományos munkásságába, legújabb kutatási eredményeibe nyújtanak betekintést. A Kar külkapcsolatainak folyamatos bővülésével egyre több külföldi professzor publikációját közöljük, elsősorban a Kar díszdoktorainak és vendégelőadóinak tanulmányait. Kiadványunkat nemzetközi viszonylatban is számon tartják, ennek bizonyítéka a külföldi könyvtárak és kiadók fokozódó érdeklődése, utóbbiak közül a neves EBSCO Publishing, a világ egyik legnagyobb folyóirat-adatbázisával rendelkező kiadóval megkötött szerződés a megjelent tanulmányok online közlésére.
Valamennyi szám tartalomjegyzéke mellett az utóbbi tíz év cikkei elektronikusan is elérhetőek. (A letölthető cikkek számát folyamatosan bővítjük.)

Kiadó neve: ELTE Eötvös Kiadó
Székhelye: 1088 Budapest, Múzeum krt. 4. Ifjúsági épület mfszt.
Kiadásért felelős személy neve: Turcsics István, ügyvezető igazgató
Főszerkesztő: Dr. Kajtár Gábor
Főszerkesztő-helyettesek: Gellérné Dr. Lukács Éva, Dr. Mándi Tibor

Tanácsadó testület: Martin Ahrens (Georg-August-Universität Göttingen) ◆ Arató Krisztina (Eötvös Loránd Tudományegyetem) ◆ Hugh Beale (University of Warwick) ◆ Csehi Zoltán (bíró, Európai Unió Bírósága) ◆ Hamza Gábor (Eötvös Loránd Tudományegyetem) ◆ Kovács Péter (bíró, Nemzetközi Büntetőbíróság) ◆ Gérard Legier (Université Paul Cézanne Aix-Marseille III) ◆ Peter-Christian Müller-Graff (Ruprecht-KarlsUniversität Heidelberg) ◆ Paczolay Péter (bíró, Emberi Jogok Európai Bírósága) ◆ Trócsányi László (Károli Gáspár Református Egyetem) ◆ Varga István (Eötvös Loránd Tudományegyetem) ◆ Vékás Lajos (Eötvös Loránd Tudományegyetem) ◆ Andreas Voßkuhle (Albert-Ludwigs-Universität Freiburg) ◆ Stephan Wittich (University of Vienna)


The Faculty of Law of ELTE publishes its foreign language scientific journal, the Annales, yearly for more than a half century, since 1959.
The volumes containing English and German language studies give primarily an insight into the scientific activity and recent research outcomes of the professors of the Faculty. As the international relations of the Faculty broaden, we publish more and more contributions written by foreign professors, primarily by the honorary doctors and visiting lecturers of the Faculty. The journal is internationally recognised: this is proved by the interest shown by foreign libraries and publishers as well as by the contract concluded with EBSCO Publishing, the renowned publisher operating one of the largest journals database of the world, for the online publication of the articles.
In addition to the table of contents of all issues, the articles published in the last ten years are available online. We also make available continuously former articles.

Editorial work: Eötvös University Press
Address: H-1088 Budapest, Múzeum krt. 4.
Executive Publisher: István Turcsics, the Executive Director of Eötvös University Press
Editor-in-Chief: Gábor Kajtár
Deputy Editors: Éva Lukács Gellérné, Tibor Mándi

Advisory Board: Martin Ahrens (Georg-August-Universität Göttingen) ◆ Krisztina Arató (Eötvös Loránd University) ◆ Hugh Beale (University of Warwick) ◆ Zoltán Csehi (judge, Court of Justice of the European Union) ◆ Gábor Hamza (Eötvös Loránd University) ◆ Péter Kovács (judge, International Criminal Court) ◆ Gérard Legier (Université Paul Cézanne Aix-Marseille III) ◆ Peter-Christian Müller-Graff (Ruprecht-KarlsUniversität Heidelberg) ◆ Péter Paczolay (judge, European Court of Human Rights) ◆ László Trócsányi (Károli Gáspár University) ◆ István Varga (Eötvös Loránd University) ◆ Lajos Vékás (Eötvös Loránd University) ◆ Andreas Voßkuhle (Albert-Ludwigs-Universität Freiburg) ◆ Stephan Wittich (University of Vienna)


TOMUS LXI ANNUS 2022

Teljes kiadvány

F. Rozsnyai, Krisztina: Preface to the Issue of the Annales


TOMUS LX ANNUS 2021

Teljes kiadvány

Articles

Habilitation

Book Review


TOMUS LIX ANNUS 2020

TOMUS LVIII ANNUS 2019

TOMUS LVII ANNUS 2018

TOMUS LVI ANNUS 2017

TOMUS LV ANNUS 2014


TOMUS LIV ANNUS 2013


TOMUS LIII ANNUS 2012


TOMUS LII ANNUS 2011


1970–2010