Díszoklevelek igénylése

Díszoklevelek igénylése

Díszoklevelek igénylése

A nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. tv. alapán az Eötvös Loránd Tudományegyetem Szervezeti és Működési Szabályzata 86. §-a rendelkezik a dísz- (jubileumi) oklevelek adományozásáról.

Ez alapján "Egy alkalommal arany, gyémánt, vas, rubin, illetve platina dísz- (jubileumi) oklevél adományozható életpályája alapján annak, aki az Egyetemen vagy jogelőd intézményei valamelyikében legalább ötven, hatvan, hatvanöt, hetven vagy hetvenöt éve szerezte meg oklevelét, és életpályája alapján közmegbecsülésre méltó."

Az oklevélhez rövid szakmai életutat is bemutató kérelmet az illetékes karon kell benyújtani, és csatolni kell az oklevél másolatát.

A dísz- (jubileumi) oklevelet a beérkezett kérelem alapján – az illetékes kar által tett javaslatot figyelembe véve – a rektor adományozza. A dísz- (jubileumi) oklevelet a rektor és a felterjesztő kar vezetője írja alá, átadására egyetemi ünnepség keretében kerül sor.

Ügyintézés:

Amennyiben a fenti feltételeknek megfelel, kérjük szíveskedjen a mellékelt adatlapot kitölteni és az ELTE Állam és Jogtudomány Kar Dékáni Titkárságára, Fördős Zsófia részére benyújtani a következő címen:

Fördős Zsófia , humánpolitikai asszisztens
Cím: 1053 Budapest, Egyetem tér 1–3. 
Telefon: 411-6500 / 2123 mellék 
E-mail: fordos.zsofia@ajk.elte.hu

Adatlap jubileumi díszoklevél igényléshez

A fenti ügyintézési elérhetőség kizárólag az ELTE Állam- és Jogtudományi Karán (vagy jogelőd intézményeiben) végzettek díszoklevél igénylésére szolgál.

Az oklevelekre beadott kérelmeket minden évben július 31-ig gyűjtjük, beadványaikat írásban visszaigazoljuk, majd az ünnepélyes díszoklevél adományozás időpontjáról időben, írásban tájékoztatjuk Önt.

Az ünnepségre minden évben egy alkalommal, az őszi időszakban, az ELTE Rektora által meghatározott időpontban kerül sor.