Tanácsadó pszichológus

Tanácsadó pszichológus

Az Állam- és Jogtudományi Karon térítésmentes lehetőség van a kar hallgatói számára pszichológiai tanácsadás igénybevételére.

Mi a pszichológiai tanácsadás?

A tanácsadás során pszichológus találkozik a hallgatóval személyes vagy online konzultáció keretében.

A konzultációk célja, hogy a hallgató által hozott, életvitelt, hétköznapokat nehezítő téma/helyzet/érzés/reakció jobb megértését megsegítse, támogatva azok hatékonyabb kezelésének lehetőségét.

Emellett a konzultációs folyamat során fejlődhetnek a hallgató egyes kompetenciái, bővülhet a helyzetek hatékonyabb kezeléséhez szükséges eszköztára, önismerete.

Kiknek szól a szolgáltatás?

Az Állami- és Jogtudományi Karon aktív hallgatói státusszal rendelkező nappali és levelező tagozatos hallgatók számára biztosított a lehetőség.

Milyen kérdésekben szoktak pszichológust megkeresni?

A pszichológiai konzultációkra hozott témák természete széleskörű, ezekből néhány:

 • tanulmányokkal/pályaképpel kapcsolatos problémák
 • tanulási nehézségek
 • új környezetbe és/vagy élethelyzetbe történő beilleszkedés nehézségei
 • családi élettel, annak változásaival kapcsolatos konfliktusok, nehézségek
 • társas és/vagy párkapcsolati nehézségek
 • egyéb, élethelyzetből adódó krízisek
 • szorongás, hangulatzavarok

Miben különbözik a személyes és az online tanácsadás?

A hallgató által hozott témában való előrehaladás eredményességét tekintve nem tapasztalható különbség az online vagy személyes formában zajló konzultációk között.

Az online tanácsadás egyre elterjedtebb forma lett az elmúlt időszakban, mely olyan helyzetekben különösen indokolt, amikor a személyes találkozás lehetőségei korlátozottak (távolság – pl. Erasmus félév, egészségi állapot).

Az online találkozásokra élő kapcsolatot biztosító applikáción keresztül, webkamerával rendelkező eszköz segítségével (pl. mobil, tablet, számítógép stb.) jellemzően hetente-kéthetente kerül sor, kb. 45 percben.

A személyes konzultációk a kar épületében található konzultációs szobában kerülnek megtartásra, ütemezését tekintve az online formához hasonlóan, heti-kétheti rendszerességgel kb. 45 percben történik.

Az online konzultáció abban különbözik a személyes találkozás során megvalósuló tanácsadástól, hogy a konzultáció zavartalanságának biztosításához a hallgatónak szükséges nagyobb körültekintéssel megválasztania a beszélgetés helyszínét és körülményeit (pl. ne hallhassák mások, zavartalan Internet kapcsolat, kamera engedélyezése stb.)

Mi történik az adataimmal?

A kari pszichológus munkáját a Pszichológusok Etikai Kódexe alapján végzi, működésének alapvető feltétele az adatok bizalmas kezelése és a titoktartás, így a konzultáción elhangzottak is a titoktartás körébe tartoznak.

Hogy tudok jelentkezni?

A kari tanácsadás oktatáshoz kötött szolgáltatás, amely szorgalmi és vizsgaidőszakon kívül nem fogad bejelentkezést.

A nyári szünetben a tanácsadás szünetel.

A bejelentkezést legközelebb 2024. szeptember 2-án nyitjuk, bejelentkezni e-mailen tudnak majd.

Amennyiben Ön

 • krízisben van,
 • öngyilkossági gondolatai/késztetése van,
 • diagnosztizált mentális betegséggel rendelkezik vagy annak gyanúját észleli magán,

az Ön számára akut segítségkérés indokolt!

Ebben az esetben javasoljuk, hogy ne várjon a bejelentkezés megnyitására, az Ön problémájára az alábbi elérhetőségeken biztosíthatnak megfelelő segítséget:

 • 116-123 számon a lelkisegély vonalat 0-24 órában ingyenesen lehet hívni;
 • Budapesten a Péterfy Kórház Krízis Osztálya, 1074 Budapest, Alsó erdősor utca 7. (weboldal);
 • az állandó lakcím vagy tartózkodási hely (kollégium) szerinti pszichiátriai gondozóban elérhető pszichológiai támogatás TB alapon (weboldal);
 • magánellátásban elérhető (klinikai szak)pszichológusok, pszichoterapeuták, pszichiáterek;
 • olyan szakember – elsősorban pszichiáter –, akivel Ön korábban kapcsolatban volt és ismeri az előzményeket.