Erasmus

Erasmus

Erasmus

Az ERASMUS+ tanulmányi program keretében hallgatóink féléves, illetve egyéves időtartamú külföldi egyetemi részképzésen vehetnek részt karunk mintegy 129 partneregyetemén Európán belül, és Európán kívüli országokban. A kínálat egyre bővül, partnerintézményeink kiválasztásánál ügyelünk az oktatás, illetve az Erasmus kurzuskínálat kiemelkedő színvonalára. A kint teljesített tantárgyakat kreditelismertetési eljárás keretében beszámítjuk a hallgatók hazai tanulmányaiba.

Hallgatóink pályázhatnak az Erasmus+ program által biztosított szakmai gyakorlatra külföldön gazdasági tevékenységet folytató vállalkozásnál, szakmai szervezetnél, valamint non-profit szervezetnél egyetemi tanulmányaik alatt, illetve a diplomaszerzést követően egy éven belül, minimum 2 hónap időtartamban. Végzett hallgatóink visszajelzése alapján, a külföldön teljesített szakmai gyakorlat nemcsak az elhelyezkedésben, hanem a hazai munkahelyen végzett feladataik magasabb szintű ellátásában is segíti őket.

Az ELTE, illetve a jogi kar fontosnak tartja a hallgatók külföldi tanulmányútra való felkészítését, ezért elméleti és gyakorlati jellegű tréningeket, workshopokat, és konzultációs lehetőségeket hirdet a kiutazó hallgatók számára (interkulturális, nyelvi, adminisztratív, külföldi lakhatással kapcsolatos stb.).

Az Erasmus+ nemcsak hallgatóknak kínál mobilitási lehetőségeket, hanem a kar oktatói és munkatársai is részt vehetnek külföldi vendégoktatáson, nyelvi vagy szakmai továbbképzésen a program keretében.

Az Erasmus+ jelenlegi 7 éves programszakaszának újdonsága a fizikai és virtuálisrészből felépülő ún. Erasmus+ BIP (Blended Intensive Programme) kurzus, amely egyrészt megkönnyíti a hosszú távú mobilitásban bármilyen okból hátráltatott hallgatók nemzetköziesítését a hazai intézményben, illetve motiválja a hallgatókat a hosszabb időtartamú Erasmus+ mobilitási programok kipróbálására.


Dalnoki Brigitta
Erasmus+ kiutazó hallgatók koordinátora
Eötvös Loránd Tudományegyetem
Állam- és Jogtudományi Kar
Dékáni Hivatal Nemzetközi Iroda
Cím: H-1056 Budapest, Szerb u. 21–23. fszt. 10.
Tel.: 36-1-483-8000/4628
E-mail: brigitta.dalnoki@ajk.elte.hu

Fogadóegyetemre történő adatszolgáltatáshoz:
ELTE Erasmus kódja: HU_BUDAPES01
tématerület kód: jog és kriminológia: 0421    politológia: 0312   

Brigitta DALNOKI
ERASMUS+ coordinator for outgoing students
Eötvös Loránd University, Budapest
Faculty of Law
International Office
Cím: H-1056 Budapest, Szerb u. 21–23. fszt. 10.
HUNGARY
Tel.: 36-1-483-8000/4628
E-mail: brigitta.dalnoki@ajk.elte.hu


Szabó Brigitta
irodavezető, Erasmus+ kiutazó oktatók és munkatársak koordinátora
Eötvös Loránd Tudományegyetem
Állam- és Jogtudományi Kar
Dékáni Hivatal Nemzetközi Iroda
Cím: H-1056 Budapest, Szerb u. 21–23. fszt. 10.
Tel.: 36-1-483-8000/4679
E-mail: erasmus.staff@ajk.elte.hu

Fogadóegyetemre történő adatszolgáltatáshoz (Erasmus+ Mobility agreement):
ELTE Erasmus kódja: HU_BUDAPES01
Tématerület kód (ISCED): jog és kriminológia: 0421 | politológia: 0312 
Országkódok

Brigitta SZABÓ
Head of Office, ERASMUS+ coordinator for outgoing teachers and staff
Eötvös Loránd University, Budapest
Faculty of Law
International Office
Cím: H-1056 Budapest, Szerb u. 21–23. fszt. 10.
HUNGARY
Tel.: 36-1-483-8000/4679
E-mail: erasmus.staff@ajk.elte.hu