Konferenciák

Tudományos konferenciák, ülések, események

Soron következő konferenciák a Karon

 


2021-es tudományos konferenciák, ülések, események

2021. szeptember 22.: Armin von Bogdandy díszdoktori előadása „Our European Society and Its Conference on the Future of Europe” címmel. Részletek

2021. szeptember 22.: Összetett állammodellek és a hatalommegosztás elve. Online konferencia. Részletek

2021. szeptember 17.: A cenzúra valósága – történelmi jelenkor? Online konferencia. Részletek

2021. június 25.: Az ISDS jelene és jövője. Online konferencia a külföldi befektetésekkel kapcsolatos vitarendezés (ISDS) egyes aktuális kérdéseiről. Részletek

2021. június 11.: Kari doktorandusz konferencia (online). Részletek

2021. május 12.: Az épített jog szuverenitása. Online konferencia. Részletek

2021. április 21.: Az állami szegényügyi igazgatás alapjaitól a szociális közigazgatás komplex értelmezéséig (Megújuló törekvések – továbbélő tradíciók a dualizmus korában és a két világháború között). Online konferencia. Részletek

2021. február 19.: Jogalanyiság, cselekvőképesség II. Az első kutatási év tapasztalatai. Online konferencia. Részletek

2021. január 29.: Életvégi döntések járvány idején. Online konferencia a koronavírus-járvány kapcsán felmerülő életvédelmi kérdésekről. Részletek


2020-as tudományos konferenciák, ülések, események

2020. november 27.: Urbanisation and local government(s). E-conference. Részletek

2020. november 27.: The European Union and the COVID-19 Crisis. Webinar. Részletek

2020. november 23.: Dialógusok a szuverenitásról. Az MTA–ELTE Jogtörténeti Kutatócsoport konferenciája. Részletek

2020. november 20.: The state of constitutionalism in the Central and Eastern European region. Online workshop. Részletek

2020. november 19.: Lezáratlan jelentés. Egy világjárvány munkaügyi és szociális (utó)hatásai. Konferencia az ELTE ÁJK Munkajogi és Szociális Jogi Tanszéke szervezésében. Részletek

2020. november 6.: COVID-19 és büntetőjog – emberi egészség, köznyugalom és más jogtárgyak védelme járvány idején. Konferencia az ELTE ÁJK Büntetőjogi Tanszéke szervezésében. Részletek

2020. november 4.: Kari TDK konferencia, amelyen a XXXV. OTDK Állam- és Jogtudományi Szekciójába szerezhetnek részvételi jogot. Online. Részletek

2020. június 24. – július 2.: Európai öröklési jog és házassági vagyonjog – kapcsolódási pontok. Online-szeminárium. Részletek

2020. március 11.: Gyermekek, fiatalkorúak, időskorúak és a család. Az IM által támogatott Kutatási és Oktatásfejlesztési Program keretében végzett kutatás zárókonferenciája. Részletek

2020. március 2.: Család és gyermek – nézőpontok. Az ELTE ÁJK doktoranduszainak konferenciája. Részletek

2020. február 18.: Herbert Kronke, a Heidelbergi Egyetem professzorának előadása az Irán – Egyesült Államok Követelések Törvényszékének tevékenységéről. Részletek

2020. január 10.: Jogalanyiság, cselekvőképesség – projektbemutató. Az ELTE ÁJK két nyertes OTKA-pályázatának közös nyitórendezvénye. Részletek


2019-es tudományos konferenciák, ülések, események

2019. december 4.: Pablo Riberi argentin alkotmányjogász előadása. Áttekintés a latin-amerikai alkotmánytörténetről, különös hangsúllyal Argentína alkotmányjogára. Részletek

2019. november 29.: Gyermekjogok a gyakorlatban. Az ELTE ÁJK gyermekjogi rendezvénnyel ünnepli a 30 éves New York-i Gyermekjogi Egyezményt. Részletek

2019. november 28.: Niels Blokker vendégelőadása. Rudolph Cleveringa 1940-es beszédének emlékére tart előadást a leideni egyetem professzora. Részletek

2019. november 25.: Perek társaságában. A konferencia számos optikán keresztül tekint a munkaügyi igazságszolgáltatásra. Részletek

2019. november 22.: Erdei Árpád 80. A Büntető Eljárásjogi és Büntetés-végrehajtási Jogi Tanszék tudományos konferenciája. Részletek

2019. november 20.: Nemzetiségi-nyelvi szuverenitási törekvések a dualizmus korszakában. A Magyar Állam- és Jogtörténeti Tanszéke és az MTA-ELTE Jogtörténeti Kutatócsoport konferenciája. Részletek

2019. november 15.: „Gyakorlatilag érték” – A pénzügyi jogtudomány szerepe a jogalkotásban és a jogalkalmazásban. Az ELTE ÁJK Pénzügyi Jogi Tanszék konferenciája. Részletek

2019. november 7.: A gyengébb fél védelmében. A Munkajogi és Szociális Jogi Tanszék konferenciája. Részletek

2019. október 17.: „Breaking Down Walls, Building the Future”. A Fulbright Bizottság konferenciájának előadói az 1989-es rendszerváltás résztvevői. Részletek

2019. október 9.: A rendszerváltás harminc éve. Tudományos konferencia a Magyar Állam- és Jogtörténeti Tanszék szervezésében. Részletek

2019. október 3.: Hugh Beale, a University of Warwick jogász professzorának előadása a transznacionális szerződésekről. Részletek

2019. szeptember 18–20.: Az ELTE ÁJK-n a Legal Research Network éves konferenciája, mely 2019-ben az autonómia kérdéskörével foglalkozik. Részletek

2019. június 27.: Könyvbemutató az ELTE ÁJK oktatóinak könyveiből. Részletek

2019. június 7.: Magyar ügyek az Európai Unió Bírósága előtt. A bécsi székhelyű Európai Jogi Intézet magyar csoportjának konferenciája. Részletek

2019. május 13.: Jogtudomány Napja 2019. Az ELTE Állam- és Jogtudományi Karának konferenciája. Részletek

2019. május 9.: Rudolf Welser díszdoktori előadása „Die Bedeutung des österreichischen Allgemeinen Bürgerlichen Gesetzbuches für Europa” címmel. Részletek

2019. április 29.: Prof. Dr. Wolfgang Merkel, a berlini Humboldt Egyetem politológus professzorának előadása The Crisis of Democracy – an Invention? címmel. Részletek

2019. április 26.: Antonia Baraggia, a Milániói Egyetem adjuktusának előadása az EU válsághelyzeteinek kezeléséről. Részletek

2019. április 16.: Ki viszi át a túlsó partra…? Európai alkotmányosság és jogászképzés. Az ELTE ÁJK Alkotmányjogi Tanszéke és a HVG Orac Kiadó kerekasztal-beszélgetése. Részletek

2019. április 12.: Molnár-Gábor Fruzsina, a Heidelbergi Egyetem előadójának nyilvános előadása az adatvédelemről és adatmegosztásról az EU-ban. Részletek

2019. április 12.: Középpontban az öröklési rendelet. A Polgári Jogi Tanszék és a Magyar Országos Közjegyzői Kamara közös konferenciája. Részletek

2019. április 4.: Vezér, demokrácia, politikatudomány. Konferencia a 60 éves Körösényi András tiszteletére. Részletek

2019. március 21.: Helmut Koziol vendégelőadása The Flexible System – the Happy Medium in Legislation and Theory címmel. Részletek

2019. március 1.: Az Európai Unió jurisztokratikus szerkezetének kérdései. Az ELTE ÁJK Politikatudományi Intézetének konferenciája. Részletek

2019. február 22.: ELTE Jogi Kari könyvbemutató. Részletek

2019. február 20.: Timothy Waters professzor vendégelőadása „Boxing Pandora: Rethinking Self-Determination as a Right of Secession” címmel. Részletek

2019. február 19.: Prof. Gerhard Dannecker, a Heidelbergi Egyetem Büntetőjogi és Büntetőeljárásjogi Intézetének volt vezetőjének előadása. Részletek

2019. január 30.: Autonómia, életvédelem, jogbiztonság. Tudományos konferencia az életvégi döntések szabályozásáról. Részletek

2019. január 18.: Gyermeki jogok és védelmük. Az IM által támogatott Kutatási és Oktatásfejlesztési Program keretében végzett kutatás zárókonferenciája. Részletek

2019. január 14.: Developments in Family Law – Year by Year II. Nemzetközi családjogi konferencia az IM által támogatott Kutatási és Oktatásfejlesztési Programok sorában. Részletek

2019. január 11.: Schlett István 80. Az ELTE ÁJK Politikatudományi Intézet ünnepi konferenciát rendez professzor úr tiszteletére. Részletek


2018-as tudományos konferenciák, ülések, események

2018. november 23.: Összehasonlító jogi workshop az ELTE ÁJK és a Firenzei Egyetem jogi karának közös rendezésében. Részletek

2018. november 22.: Prof. Rick Lawson a leideni egyetem professzorának vendégelőadása Rudolph Cleveringa 1940-es beszédének emlékére. Részletek

2018. november 16.: Prof. Dr. Alex Mills, a University College London Jogtudományi Kar professzorának tudományos előadása. Részletek

2018. november 15.: A sztrájkjog – gyakorlat és gyakorolhatóság. A Munkajogi és Szociális Jogi Tanszék konferenciája. Részletek

2018. november 9.: A Monarchia összeomlása és az első köztársasági kísérlet. A konferencián a Magyar Állam- és Jogtörténeti Tanszék oktatói képviselték Karunkat. Részletek

2018. november 8.: 1968 tiltakozási hulláma. Konferencia az ÁJK, a Bibó István Szakkollégium és a Magyar Politikatudományi Társaság szervezésében. Részletek

2018. november 7.: Az alkotmányosság alakváltozásai Franciaországban. Prof. Mathieu Disant francia nyelvű előadása. Részletek

2018. október 19.: Erdély különjoga. Tudományos konferencia az MTA, a Magyar Jogász Egylet és az ELTE szervezésében. Részletek

2018. október 16.: Alternatív vitarendezési és kis-és középvállalatok globális kihívásait tárgyaló konferencia. Részletek

2018. szeptember 14.: Brexit nemzetközi konferencia. Az International and European Business Law LLM kurzus nyitó rendezvénye. Részletek

2018. június 29.: Könyvbemutató. A kari évzáró fogadást megelőző könyvbemutató. Részletek

2018. június 7.: Kari doktorandusz konferencia. Az ELTE ÁJK alapításnak 350. jubileumi évében a kar doktori iskolái tudományos konferenciát szerveztek. Részletek

2018. május 25.: 150 éves a horvát–magyar kiegyezés. Tudományos konferencia Karunk, az MTA és a Magyar Jogász Egylet szervezésében. Részletek

2018. május 23–24.: Göttingen–Budapest Polgári Eljárásjogi Szeminárium a Polgári Eljárásjogi Tanszék és a Göttingeni Egyetem társtanszéke szervezésében. Részletek

2018. május 10.: Prof. Hugh Beale díszdoktori előadása. A professzort a Pázmány napi ünnepség keretében avatta egyetemünk díszdoktorává az ELTE Szenátusa. Részletek

2018. április 27.: Nemzetközi emberi jogi bíráskodás és alkotmánybíráskodás. Az ELTE ÁJK workshopja. Részletek

2018. április 20.: „The Power of Public Law in the 21st Century”. Az ELTE ÁJK és az ICON-S nemzetközi konferenciája. Részletek

2018. április 13.: Tudományos előadás. Prof. Dr. Anja Amend-Traut (a Würzburgi Egyetem Jogtudományi Kar professzora): Diversity Or Unity? Legal Culture Commonalities And Differences In The Finding Of Justice In Europe című előadása. Részletek

2018. március 22.: Jogtudomány Napja 2018. Az alapítása 350. évfordulóját ünneplő ELTE ÁJK jubileumi konferenciája. Részletek

2018. március 21.: Család és családtagok – jogági tükröződések. Az Igazságügyi Minisztérium által támogatott Kutatási és Oktatásfejlesztési Programok keretében végzett kutatás zárókonferenciája, a kutatásban résztvevő oktatók és doktoranduszok részvételével. Részletek

2018. március 9.: Developments in Family Law – Year by Year. Nemzetközi családjogi konferencia az IM által támogatott Kutatási és Oktatásfejlesztési Programok sorában. Részletek

2018. március 8.: Elrettentés vagy keménykezű politika? Borbíró Andrea adjunktus kriminálpolitikai felvetései. Részletek

2018. február 23.: Gazdasági mediáció Németországban és Ausztriában. A német és osztrák gazdasági mediációra vonatkozó jogszabályi, szabályozási környezetről szóló beszélgetés. Részletek

2018. február 16.: Az ELTE ÁJK Magyar Állam- és Jogtörténeti Tanszéke konferenciát rendezett „100 éve alakult át a magyar rendvédelmi modell? címmel. Részletek

2018. február 9.: Tudományos előadás. Prof. Dr. Frank Schorkopf (Göttingeni Egyetem Közjogi és Európai Jogi Intézete munkatársa): The Incorporation of ECHR-Judgments in National Law: Recent Developments in Germany – a right to strike for civil servants? című előadása. Részletek


2017-es tudományos konferenciák, ülések, események

2017. december 15.: Pénzügyi jogi alapkérdések a XXI. század elején. Jubileumi konferencia. Részletek

2017. december 8.: A 2012-es Btk. első évei és a levonható következtetések. Jubileumi konferencia. Részletek

2017. december 8.: Tudományos előadás. Prof. Dr. Peter-Tobias Stoll (a göttingeni Georg-August egyetem Nemzetközi és Európa Jogi Intézetéből): Brexit és az európai integráció című előadása. Részletek

2017. december 7.: Tudományos előadás. Az elmúlt időszakban ismételten az érdeklődés középpontjába került az Egyesült Államokban még 1789-ben elfogadott törvény, az Alien Tort Claims Act, melyről Richard G. Stearns bíró tartott előadást Karunkon. Részletek

2017. december 5.: Mit nyújthat a statisztika? Ünnepi konferencia Keleti Károly halálának 125. és az ELTE ÁJK statisztika oktatásának 240. évfordulóján. Részletek

2017. november 29.: Az Európai Unió a nemzetközi jogban.Jubileumi konferencia. Részletek

2017. november 24.: Tudományos előadás. Dr. Werner Schroeder (az Innsbruck-i Egyetem Európai Jogi és Nemzetközi Jogi Intézete vezetője): The Rule of Law as a Value Expressed in Article 2 Treaty of EU: What Does this Value Mean and Imply? című előadása. Részletek

2017. november 23.: Tudományos előadás. Őexc. Dr. Milan Brglez (a szlovén nemzetgyűlés elnöke): Development of International Norms and the Contemporary Crisis of Global Governance című előadása. Részletek

2017. november 23.: Jog és politika viszonya a XXI. században. Jubileumi konferencia. Részletek

2017. november 22.: Conference on the recent developments in the law of security interests: the Cape Town Convention, its Protocols and national laws. Részletek

2017. november 21.: Kihívások és kísértések – A digitalizáció hatása a foglalkoztatásra és a munkaviszony jogi környezetére. Részletek

2017. november 9.: Az egyetemek szerepe a büntetés-végrehajtás tudományosságának fejlesztésében. Jubileumi konferencia. Részletek

2017. november 3.: Tradicionális jog – modern jogalkotás. Jubileumi konferencia. Részletek

2017. október 25.: Az Alaptörvény VI. cikkének érvényesülése a jogrendszeren belül. Konferencia az ELTE ÁJK, a PPKE JÁK és a SZTE ÁJK szervezésében. Részletek

2017. október 13.: Péntek 13 – Kritikai kiadás: gondolatok a hatályos munkajogi és társadalombiztosítási szabályozásról. Jubileumi konferencia. Részletek

2017. október 5.: Az állam szerepe magánjogi jogviszonyokban. Jubileumi konferencia. Részletek

2017. szeptember 29.: Nemzetközi Magánjog – Az új kodifikáció tükrében.Jubileumi konferencia. Részletek 

2017. szeptember 15.: Ki viszi át az alkotmányosságot? Jubileumi konferencia. Részletek

2017. augusztus 29.: A Polgári törvénykönyvön kívüli fogyasztóvédelmi magánjog. Tudományos konferencia az ELTE ÁJK Polgári Jogi Tanszék szervezésében az OTKA (NKFIH) támogatásával. Részletek

2017. június 30.: Kari Könyvbemutató. Részletek

2017. június 23.: International Symposium on „What can Central and Eastern Europe learn from the development of Canada’s constitutional system?”. On the Occasion of Canada’s 150th Anniversary of Confederation. Részletek

2017. június 23.: Új eljárásjogi kódexeink III.: Az új büntetőeljárásról szóló törvény. Jubileumi konferencia. Részletek

2017. június 19–20.: Public Services and Autonomies in the Member States of the European Union. Részletek

2017. június 19.: Ius Commune Casebook for the Common Law of Europe. Cases, Materials and Text on European Law and Private Law (Editors: Arthur Hartkamp – Carla Sieburgh – Wouter Devroe). Book-promotion conference. Részletek

2017. június 16.: Jogi kultúra, jogtudat és jogászképzés. Jubileumi konferencia. Részletek

2017. május 31.: Reloading the Tale of Emperor’s New Clothes – Statehood and Sovereignty in the 21st Century. Részletek

2017. május 23.: Mérlegen a munkaviszony. Az egyenlő bánásmód és az esély egyenlősége – a jogban és gyakorlatában. Részletek

2017. május 26.: Előadások a XXI. századi kriminológiából. Jubileumi konferencia. Részletek

2017. május 16.: Az agrárjog jogintézményeinek magán- és közjogi, illetőleg nemzetközi és uniós jogi beágyazottsága; új feszültségviszonyok a szabályozásban és a doktrínában. Jubileumi konferencia. Részletek

2017. május 5.: Új eljárásjogi kódexeink II.: Általános Közigazgatási Rendtartás és Közigazgatási Perrendtartás. Jubileumi konferencia. Részletek

2017. április 28.: Aktuelle Tendenzen im Wirtschaftsstrafrecht. Konferencia és kerekasztal-beszélgetés. Részletek

2017. április 21.: Új eljárásjogi kódexeink I.: Az új polgári perrendtartás. Jubileumi konferencia. Részletek

2017. március 31.: A modern közgazdaságtani gondolkodás jelenléte a jogban. Jubileumi konferencia. Részletek

2017. március 9.: A római magánjog időszerűsége a XXI. században. Jubileumi konferencia. Részletek

2017. február 24.: Brexit – Kérdőjelek és következmények. Jubileumi konferencia. Részletek

2017. február 23.: Jubileumi Év – Nyitóünnepség. ELTE Állam- és Jogtudományi Kar alapításának 350. évfordulójára emlékező jubileumi év nyitóünnepsége. Részletek

2017. február 20.: Könyvbemutató. Fazekas István: Amicus caesaris (Jézus perének zsidó és római jogi jellemzői) című könyvének rendhagyó bemutatása. Részetek

2017. február 21.: ELTE Jogi kari könyvbemutató. Részletek

2017. február 16.: Az Alaptörvény hatása a szakjogágakra. Az ELTE ÁJK kutatási program műhelykonferenciája. Részletek

2017. január 13.: „Jog és jogfilozófia”. Konferencia Peschka Vilmos emlékére. Részletek


2016-os tudományos konferenciák, ülések, események

2016. december 9.: Civil szervezetek jelene és jövője – a jogalkalmazók és a jogalkotó szemszögéből. Vitával egybekötött konferencia. Részletek

2016. december 1.: Gyermekek és a jog. Konferencia a 2017 februárjától induló gyermekjogi képzéshez kapcsolódóan. Részletek

2016. november 25.: Diversity of Science, Diversity of Nations. The first scientific conference with the participation of the incoming Erasmus students. Részletek

2016. november 16.: Devalválódott munkaügyi kapcsolatok. Szolidaritás és együttműködés – a problémák okai és a lehetséges kiutak három tudományterület, valamint a gyakorlat szemszögéből. Konferencia. Részletek

2016. november 15.: Tudományos előadás. Prof. Dr. Laurens Winkel (Erasmus Universiteit Rotterdam): Legal History and Comparative Law című tudományos előadása az ELTE Állam- és Jogtudományi Karán. Részletek

2016. november 9.: Sári János emlékülés. Tudományos ülés. Részletek

2016. október 13.: Tudományos előadás. Sabrina Ragone (Max Planck Intézet): Current challenges to European regionalisms című tudományos előadása az ELTE Állam- és Jogtudományi Karán. Részletek

2016. szeptember 30.: Tudományos előadás. Prof. Armin von Bogdandy (Max Planck Institute for Comparative Public Law and International Law, University in Frankfurt/Main): What comes after „the Community of Law”? Ways to Cope with the Loss of Trust in Europe című tudományos előadása az ELTE Állam- és Jogtudományi Karán. Részletek

2016. szeptember 15.: Szabó Máté 60. Ünnepi konferencia Szabó Máté professzor úr 60. születésnapja tiszteletére. Részletek

2016. június 24.: Kari könyvbemutató. Részletek

2016. június 10.: Kari doktorandusz konferencia. Az ELTE ÁJK doktori iskoláinak V. konferenciája az ELTE ÁJK PhD-hallgatói részvételével. Részletek

2016. május 6.: Díszdoktori előadás. Thomas Rauscher (Universität Leipzig, Institut für ausländisches und europäisches Privat- und Verfahrensrech): The application of religious laws in divorce and succession cases under EU-conflict law című tudományos előadása tiszteletbeli doktor és professzor cím adományozása alkalmából. Részletek

2016. május 5.: Díszdoktori előadás. Prof. Volker Lipp (Georg-August University of Göttingen): Europäisches Privatrecht – europäische Ziviljustiz? című tudományos előadása tiszteletbeli doktor és professzor cím adományozása alkalmából az ELTE Állam- és Jogtudományi Karán. Részletek

2016. április 29–30.: „Az eljárásjogok kodifikációja és aktuális problémái” – ELTE-Göttingen Eljárásjogi Kodifikációs Konferencia. Részletek

2016. április 29.: Konferencia a korrupcióról az ELTE ÁJK Büntetőjogi Tanszéke és a mellette működő tudományos diákkör szerevezésében. Részletek

2016. április 25.: Tudományos előadás. Prof. Frans Vanistendael (K. U. Leuven): The EU at Crossroads című tudományos előadása az ELTE Állam- és Jogtudományi Karán. Részletek

2016. április 20.: Tudományos előadás. Prof. Dr. hab. Wojciech Dajczak (Professor of Roman Law in the Adam Mickiewicz University of Poznań): The Nature of the Contract Clause: Some Remarks on the Interpretation of Contracts in the Civilian Tradition című tudományos előadása az ELTE Állam- és Jogtudományi Karán. Részletek

2016. április 18.: Tudományos előadás. Prof. Marco Greggi (University of Ferrara): The Proposed EU Council Directive against Tax Avoidance Practices and its Possible Impact című tudományos előadása az ELTE Állam- és Jogtudományi Karán. Részletek

2016. április 7–8.: Tudományos előadás. Sara Landini (Universitá degli Studi di Firenze) előadás-sorozata: The Impact of European Law on National Private Law System; Come sta cambiando il linguaggio giuridico italiano és Moral Damage in Italian Law, with Special Regard to Thanatological Damage című tudományos előadása az ELTE Állam- és Jogtudományi Karán. Részletek

2016. április 7.: Tudományos előadás. Vékás Lajos akadémikus: Mire való a jogtudomány? című tudományos előadása az ELTE Állam- és Jogtudományi Karán. Részletek


2015-ös tudományos konferenciák, ülések, események

2015. december 10.: Családnevek és utónevek a névjog és névtan összefüggésrendszerében. Tudományos konferencia az ELTE ÁJK Polgári Jogi Tanszékének szervezésében. Részletek

2015. december 3.: Tudományos előadás. Prof. Dr. Arnd Koch (az Augsburgi Egyetem Büntetőjogi, Büntető Eljárásjogi, Kockázat- és Megelőzésbüntetőjogi, illetve Jelenkori Történeti Tanszéke): A halálbüntetés eltörlése – nemzeti, európai és globális aspektusok című tudományos előadása az ELTE Állam- és Jogtudományi Karán. Részletek

2015. november 19.: Válság és reformok a büntetőjogban – Balogh Jenő és a magyar büntetőjog megújítása a 19–20. század fordulóján. Tudományos emlékülés az ELTE Magyar Állam- és Jogtörténeti Tanszéke, az MTA Jogtörténeti Albizottsága, a Magyar Jogász Egylet Római Jogi, Jogtörténeti és Egyházjogi Szakosztálya és az ELTE Magyar Állam- és Jogtörténeti Tanszékének Tudományos Diákköre szervezésében. Részletek

2015. november 16–18.: Tudományos előadás. Prof. Dr. Thomas Rauscher: Jurisdiction and Enforcement under the new Brussels Ia-Regulation című tudományos előadássorozata az ELTE Állam- és Jogtudományi Karán. Részletek

2015. november 6.: The Institute of Legal Studies Inaugural Annual Conference in European Union Law – Between the State and Competition in the Single Market. Részletek

2015. október 19.: Tudományos előadás. Scott Jenkins, a Duluth-i Rendőrség (Minnesota, USA) nyugalmazott rendőrhadnagya, trénere: End the Silence – Stop the Violence. Coordinated Community Response to Domestic Violence című tudományos előadása az ELTE Állam- és Jogtudományi Karán. Részletek

2015. október 16.: Szilágyi Péter 70 – Konferencia Szilágyi Péter professzor tiszteletére, 70. születésnapja alkalmából. Részletek

2015. október 15.: „Az állam ügyvédje”. Jó gyakorlatok és intézményi megoldások az állam jogi képviseletére az Európai Unió egyes tagállamaiban című nemzetközi konferencia az Igazságügyi Minisztérium és az ELTE Állam- és Jogtudományi Kara szervezésében. Részletek

2015. október 14.: Tudományos előadás. Philip Langbroek (Professor of Justice Administration and Judicial Organisation, Utrecht School of Law, Utrecht University): Court Management in Switzerland című tudományos előadása az ELTE Állam- és Jogtudományi Karán. Részletek

2015. október 9.: Recent trends in European Private Law and Private International Law (4th Greek – Hungarian Symposium). Részletek

2015. október 1–2.: Első horvát–magyar összehasonlító munkajogi szeminárium az ELTE ÁJK Munkajogi és Szociális Jogi Tanszéke és a Zágrábi Egyeem Jogi Kara Munkajogi és Szociális Jogi Tanszékének szervezésében. Részletek

2015. szeptember 25.: Tudományos előadás. Prof. Dr. Dres. h.c. Jochen Abr. Frowein, former director of Max Planck Institute for Comparative Public Law and International Law, Heidelberg, former Vice-President of the European Commission of Human Rights: The Transformation of Constitutional Law of States through the European Convention on Human Rights című tudományos előadása az ELTE Állam- és Jogtudományi Karán. Részletek

2015. szeptember 25.: Kodifikációs kölcsönhatások. Tudományos konferencia a 95 éves Király Tibor tiszteletére az ELTE ÁJK Büntető Eljárásjogi és Büntetés-végrehajtási Jogi Tanszéke, valamint a Tanszék mellett működő Tudományos Diákkör szervezésében. Részletek

2015. július 1.: A fogyasztói kölcsönszerződések érvénytelenségének egyes kérdései. Tudományos konferencia az ELTE ÁJK Polgári Jogi Tanszék szervezésében. Részletek

2015. június 26.: ELTE Jogi kari könyvbemutató. Részletek

2015. május 14.: ELTE Jogi kari könyvbemutató. Részletek

2015. május 11.: Tudományos előadás. Brian Palmer, a svéd Uppsalai Egyetem szociális antropológusa és vallásszakértője: Courage That Changes the World (A világot megváltoztató bátorság) című tudományos előadása az ELTE Állam- és Jogtudományi Karán. A programot az ELTE ÁJK szervezte. Részletek

2015. május 8.: Tudományos előadás. Prof. Rainer Pitschas profeszor emeritus (Deutsche Hochschule für Verwaltungs-wissenschaften Speyer): Wandel des deutschen Verwaltungsrechts: Mediation als Handlungsform im Staat – Bürger-Verhältnis című tudományos előadása az ELTE Állam- és Jogtudományi Karán díszdoktorrá avatása alkalmából. Részletek

2015. április 27.: Tudományos előadás. Dr. Łukasz Marzec adjunktus úr (Jagelló Egyetem, Krakkó): Formation and division of the ancient Rome’s legal professions. Ancient roots of advocate’s ethics and its influence on modern lawyers című tudományos előadása az ELTE Állam- és Jogtudományi Karán. Részletek

2015. április 24.: A gazdaság számokban – Egyetemi ideák vagy megmért valóság. Az ELTE ÁJK Közgazdaságtan és Statisztika Tanszék és a Szegedi Tudományegyetem Gazdaságtudományi Karának Statisztikai és Demográfiai Tanszékének közös konferenciája. Részletek

2015. április 23.: Tudományos előadás. Professzor Reinhard Zimmermann (Max Planck Institute for Comparative and International Private Law): The Perspectives of Harmonization of the European Contract Law című tudományos előadása az ELTE Állam- és Jogtudományi Karán. Részletek

2015. április 17.: Tudományos előadás. Dr. Matthias Hartwig (Max-Planck-Institut für ausländisches öffentliches Recht und Völkerrecht):  Legal assessment of the annexation of the Crimea című tudományos előadása az ELTE Állam- és Jogtudományi Karán. Részletek

2015. március 24–25.: 25 Jahre Europäisches Privatrecht: Postsozialismus und europäische Integration. A Zeitschrift für europäisches Privatrecht szerkesztő bizottságának háromévenként megrendezésre kerülő tudományos konferenciája, melynek napirendjén az 1990 óta a civilisztika főbb területein bekövetkezett változások kérdései szerepelnek. Részletek

2015. március 24.: Tudományos emlékülés Magyary Zoltán tiszteletére az Eötvös Loránd Tudományegyetem és a Nemzeti Közszolgálati Egyetem szervezésében. Részletek

2015. március 20.: Tudományos előadás. Professzor Helmut Koziol (European Centre of Tort and Insurance Law, Wien): The law of damages' position in the overall legal system: notion, function and interplay című tudományos előadása az ELTE Állam- és Jogtudományi Karán. Részletek

2015. március 13.:  ELTE Jogi Kari könyvbemutató. Részletek

2015. február 27.: Tudományos előadás. Prof. Dr. Herbert Kronke (Universität Heidelberg): The Iran-US Claims Tribunal: History, Procedure and Applicable Law in a Nutshell című tudományos előadása az ELTE Állam- és Jogtudományi Karán. Részletek

2015. február 6.: „A nemzetközi magánjog kodifikációjának hazai és európai uniós távlatai” Nemzetközi Magánjogot Oktatók XI. Országos Konferenciája az ELTE ÁJK Nemzetközi Magánjogi és Európai Gazdasági Jogi Tanszéke szervezésében. Részletek


2014-es tudományos konferenciák, ülések, események

2014. december 19.: Stumpf István Erős állam – alkotmányos korlátok című könyvének kerekasztal-beszélgetéssel egybekötött bemutatója. Részletek

2014. december 19.: Dr. Györgyi Kálmán professzor úr tiszteletére rendezett ünnepi konferencia a PPKE JÁK és az ELTE ÁJK közös szervezésében. Részletek

2014. december 5.: Tudományos előadás. Dr. Phillip Hellwege M.Jur. (Oxon), professor, University of Augsburg: Excluding Prescription? – How to deal with Nazi-looted art after Cornelius Gurlitt című tudományos előadása az ELTE Állam- és Jogtudományi Karán. Részletek

2014. december 5.: A gyermekek – és jogaik érvényesülése. Konferencia a New York-i Gyermekjogi Egyezmény 25 éves évfordulója alkalmából az ELTE ÁJK Polgári Jogi Tanszéke szervezésében. Részletek

2014. november 28.: Tudományos előadás. Prof. Charles D. Raab (Professor of Government, University of Edinburgh) és Dr. Richard Jones (Lecturer in Criminology, University of Edinburgh) Societal ‘Resilience’ to Mass Surveillance in the Post-Snowden Era című tudományos előadása az ELTE Állam- és Jogtudományi Karán. Részletek

2014. november 27.: Tudományos előadás. Philip Langbroek (Professor of Justice Administration and Judicial Organisation, Utrecht School of Law, Utrecht University): „Court Administration in a Transnational Comparative Perspective: organisational, professional and constitutional” című tudományos előadása az ELTE Állam- és Jogtudományi Karán. Részletek

2014. november 25.: „Együtt az Erőszak Ellen”. Konferencia a szexuális erőszakról az Eötvös Loránd Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Karán működő egyes hallgatói szervezetek – így a Bibó István Szakkollégium, a Büntető Eljárásjogi és Büntetés- végrehajtási Jogi, a Büntetőjogi, a Jogszociológiai és a Kriminológiai Tudományos Diákkörök szervezésében. Részlete

2014. november 24.: Választások után – a nemzetiségi képviselet kérdései Magyarországon. Előadások és vita a Magyar Tudomány Ünnepe rendezvénysorozat keretében. A Magyar Alkotmányjogászok Egyesülete által szervezett rendezvényen két előadás járja körül és elemzi a nemzetiségi képviselet, a nemzetiségi választások kérdéskörét a 2014-es parlamenti, illetve önkormányzati választások tapasztalataira is reflektálva. Részlete

2014. november 7.: Tudományos előadás. Professor Bernd Hecker (Universität Trier) „Ausgewählte Einzelprobleme des Europäischen Strafrechts” című tudományos előadása az ELTE Állam- és Jogtudományi Karán. Részletek

2014. november 5.: 500 éves a Hármaskönyv. A Hármaskönyv szabályainak továbbélése. Az Eötvös Loránd Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kara és a Magyar Nemzeti Levéltár konferenciája. Részletek

2014. október 15.: „Az út az első világháborúba”. A Magyar Állam- és Jogtörténeti Tanszék, a Magyar Állam- és Jogtörténeti Tanszék Tudományos Diákköre és a Magyar Jogász Egylet Római Jogi, Jogtörténeti és Egyházjogi Tagozatának konferenciája. Részletek

2014. október 1.: „A Kúria a 21. században” – kerekasztal-beszélgetés az ELTE Állam- és Jogtudományi Kar Magyar Állam- és Jogtörténeti Tanszéke, a Tanszék Tudományos Diákköre, és a Magyar Jogász Egylet Jogtörténeti, Római Jogi és Egyházjogi Szakosztálya szervezésében. Részletek

2014. szeptember 26.: Kutatók Éjszakája rendezvénysorozat az Állam- és Jogtudományi Karon. Az ELTE ÁJK idén tíz, rendkívül érdekes programmal vártja az érdeklődőket. Részletek

2014. szeptember 26.: The reform of ISDS and the newly forming EU investment policy – Other claims against States based on violations of property rights. A conference organized by ELTE International Law Department, hosted by ELTE Law School and the Representation of the European Commission in Hungary. Részletek

2014. július 10–12.: XIV. Német-magyar büntetőjog-történeti csereszeminárium. Az ELTE ÁJK Magyar Állam- és Jogtörténeti Tanszéke a Jénai Egyetem Büntetőjogi Tanszékével közösen immáron 14. alkalommal szervez német és magyar hallgatók, PhD-hallgatók, oktatók részvételével büntetőjog-történeti csereszemináriumot. Részletek

2014. június 23.: „Going up the High Road. Rethinking the role of social dialogue to link welfare and competitiveness” – Nemzetközi munkajogi konferencia az ELTE ÁJK Munkajogi és Szociális Jogi Tanszéke és a Marco Biagi Foundation közös szervezésében a rugalmas foglalkoztatás, a jóléti juttatások és a versenyképesség kapcsolatáról. Részletek

2014. június 13.: Kari Jubileumi Doktorandusz Konferencia. Az ELTE Állam- és Jogtudományi Karának doktori iskolái – az Állam- és Jogtudományi Doktori Iskola és a Politikatudományi Doktori Iskola – negyedik alkalommal rendezték meg a Kari Doktorandusz Konferenciát. Részletek

2014. május 29.: Tudományos előadás. Jürgen Habermas: Európai polgárok és európai népek című tudományos előadása az ELTE Állam- és Jogtudományi Karán. Részletek

2014. május 29.: Díszdoktori előadás. Paolo Aureliano Becchi, a Genovai Egyetem és a Luzerni Egyetem Jogi Karának professzora „Cyberspace und Demokratie. Wie das Internet Welt und Politik verändert?” című német nyelvű tudományos előadása a demokrácia, az internet és a politika változásairól. Részletek

2014. május 23.: „A római kötelmi jog és annak hatása a modern jogokra” – Konferencia az MTA Állam- és Jogtudományi Bizottság Római Jogi és Európai Magánjogtörténeti Albizottsága szervezésében. Előadók: Harmathy Attila, Zlinszky János, Hamza Gábor, Csehi Zoltán, Földi András, Jakab Éva, Pókecz Kovács Attila, Szabó Béla. Részletek

2014. május 14.: Könyvbemutató. “A modern magánjogi rendszerek eredete és fejlődése a római jogi hagyomány alapján”. Találkozó Hamza Gáborral. Részletek

2014. április 28–30.: Francia nyelvű előadássorozat. Prof. Dr. Eric Gojosso (a Poitiers-i Egyetem Jogi Karának volt dékánja és Jogtörténeti Tanszékének vezetője) L’encadrement juridique du pouvoir sous l’Ancien Régime en France című öt előadásból álló kurzusa. A programot az ELTE ÁJK Magyar Állam- és Jogtörténeti Tanszéke szervezte. Részletek

2014. április 12.: EU 10 – műhelykonferencia. Hazánk Európai Unióhoz történt csatlakozásának tizedik évfordulója alkalmából az ELTE ÁJK szakmai műhelykonferenciát szervez. Részletek

2014. április 9.:  Milyen Európát szeretnénk? A konferencia központi témája a 2014-es európai parlamenti választásokhoz kapcsolódik. Az esemény első részében az ELTE ÁJK oktatói járják körbe az ide tartozó kérdéseket, míg a második szekcióban kerekasztal-beszélgetésen fiatalok mondják el véleményüket a kimondottan őket érintő EU-s témákban. Részletek

2014. április 8.:  A helyi közösségek és a Jó Állam. Konferencia „A Jó Állam koncepció támogatottságának növelése az együttműködés speciális területeinek erősítésével” projekt keretében. Részletek

2014. március 28–29.:  Konferencia az uzsoráról. Konferencia és kerekasztal-beszélgetés.  Részletek

2014. március 21.:  Tudományos előadás. Angol nyelvű előadást tart Karunkon Peter-Tobias Stoll, a Georg-August-Universität Göttingen professzora „TTIP, CETA and else: The new EU preferential trade agreements and their implications for the World Trading System” címmel.

2014. március 12.:  Tudományos konferencia az új Ptk. hatálybalépése alkalmából. Az Eötvös Loránd Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kara és a Wolters Kluwer Kft. tudományos konferenciája az új Polgári Törvénykönyv hatálybalépése alkalmából. Részletek

2014. február 27.:  Egységbe különülve. Konferencia a munkajog jogági hovatartozásáról és önállóságáról. Részletek

2014. február 14.:  ELTE Jogi Kari könyvbemutató. Részletek

2014. február 4.:  Módszertani kihívások a társadalmi, gazdasági folyamatok vizsgálatakor. Műhelykonferencia az ELTE ÁJK és az SZTE ÁJTK-GTK szervezésében. Részletek


2013-as tudományos konferenciák, ülések, események

2013. november 28.:  A bűnözéskutatás új fejleményei és kriminálpolitikai reakciók. Tudományos ülés a Magyar Tudomány Ünnepe rendezvénysorozat keretében, az ELTE Állam- és Jogtudományi Karának Kriminológia Tanszéke és a Magyar Kriminológiai Társaság közös szervezésében. Részletek

2013. november 15.: Tudományos előadás. Prof. Stefanie Schmahl (Universität Würzburg) „The Constitutional Role of International Human Rights Instruments” című tudományos előadása. Részletek

2013. november 13.:  Tudományos előadás. Prof. Dalibor Čepulo (University of Zagreb)  „Croatian-Hungarian Compromise of 1868” című angol nyelvű előadása. Részletek

2013. november 12.: „A büntetőeljárási kodifikáció koncepcionális kérdései – Várakozások és elvárások”. Konferencia a büntetőeljárási kodifikáció kapcsán. Részletek

2013. november 8.:  Könyvbemutató – Jelenségek. A Közigazgatási Jogi Tanszék oktatója, Hoffman István adjunktus, illetve Veres Enikő V. évfolyamos hallgató közreműködésével megvalósult OTKA kutatást összefoglaló kötetet bemutatója a Debreceni Egyetemen. Részletek

2013. szeptember 20.:  Új Polgári Törvénykönyvek Magyarországon és Romániában II (Budapest). Budapesten folytatódik az új magyar és román polgári törvénykönyvek elemzésének szentelt szakszeminárium, az ELTE ÁJK és a Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem közös projektje. Középpontban a dologi jog, a szerződések és az öröklési jog új szabályai. Részletek

2013. szeptember 4–7.:  „Büntetésen túl: Bűnözés és bűnözéskontroll Európában összehasonlító nézőpontból.” Az Európai Kriminológiai Társaság (ESC) konferenciája Budapesten. Részletek

2013. június 14.: ELTE Jogi Kari Könyvbemutató. Részletek

2013. június 6–7.: „Új generáció a közigazgatástudományok művelésében”. Posztdoktori konferencia az ELTE Állam- és Jogtudományi Kar Közigazgatási Jogi Tanszékének szervezésében. Részletek

2013. május 24.: New Civil Codes in Hungary and Romania. Részletek

2013. május 22.: Könyvbemutató. Részletek

2013. május 9.: Tudományos előadás. HELMUT KOZIOL [a European Centre for Tort and Insurance Law (Wien) igazgatója]: Harmonizing Tort Law in the European Union: Advantages and Difficulties című díszdoktori előadása. Részletek

2013. május 8.: Könyvbemutató. Andreas Funke – Sólyom Péter (szerk.): VERZWEIFELT OBJEKTIV című kötetének magyar nyelvű bemutatója. Részletek

2013. április 29–30.: Alapjogok a polgári perben. III. Budapest-Göttingen Polgári Eljárásjogi Csereszeminárium. Részletek

2013. április 25–27.: Az alapjogok hatása különböző jogterületekre. „Die Wirkung der Grundrechte auf die verschiedenen Rechtsgebiete” Deutsch-Ungarisches Kolloquium – Universität Göttingen Részletek

2013. április 12.: Új Büntető Törvénykönyv. Hagyomány és megújulás a büntetőjogban. Részletek

2013. április 9–10.: Tudományos előadás. Prof. Marco Greggi (Italy): Crises and Tax Policy Choices – Italy és Taxation Landmarks – Recent Decisions of the ECJ című előadásai. Program

2013. április 4.: Tudományos előadás. Prof. John Hetrick (Center for International Legal Studies –Salzburg): The Legal Aspects of Guantanamo című előadása. Program

2013. március 14.: ELTE Jogi Kari Könyvbemutató. Program

2013. március 13.: Habsburgok a 20. században. Habsburg György főherceg előadása a Jogi Karon. Beszélgetőtárs Dr. Révész T. Mihály címzetes egyetemi tanár. Program

2013. március 8.: Symposium on UNIDROIT Convention. Az ELTE Állam- és Jogtudományi Kar angol nyelvű szimpóziumot szervez Symposium on UNIDROIT Convention on Stolen or Illegally Exported Cultural Objects and the Protection on Cultural Heritage címmel. Program

2013. március 6.: Ezerarcú nő. Konferencia az ELTE ÁJK Állam- és Jogelméleti Tanszékének szervezésében. A nemzetközi nőnap kapcsán a konferencia keretében neves női és férfi kutatók, szakemberek járták körbe a nők helyzetét a legkülönbözőbb szempontból. Program

2013. március 6.: Tudományos előadás. Prof. Dr. Dr. h.c. Rainer Pitschas (Deutsche Universität für Verwaltungswissenschaften Speyer): Soziale Sicherheit durch Vorsorge. Sicherheit als Verfassungsprinzip des Sozialstaats und das „Vorsorgeverhältnis“ als rechtliches Gehäuse ihrer Vorsorgestandards című előadása. Program

2013. február 25.: 20 éves a Politikatudományi Doktori Iskola, 70 éves Bihari Mihály. Jubileumi konferencia és Bihari Mihály köszöntése. Program

2013. február 14.: Könyvbemutató. Tóth Gábor Attila (ed.): Constitution for a Disunited Nation című könyvének bemutatója. A könyvbemutatót megnyitotta Kukorelli István egyetemi tanár. A kötetet bemutatta: Sonnevend Pál egyetemi docens, Pozsár-Szentmiklósy Zoltán és Szigeti Tamás. Program

2013. január 24.: Könyvbemutató. Balázs István, Balogh Zsolt Péter, Barabás Gergely, Danka Ferenc, Fazekas János, Fazekas Marianna, F. Rozsnyai Krisztina, Fürcht Pál, Hoffman István, Hoffmanné Németh Ildikó, Kecső Gábor, Nagy Marianna, Szalai Éva (szerk.: Nagy Marianna – Hoffman István): A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló törvény magyarázata (HVG-Orac, Budapest 2012) című kötetének bemutatója. A könyvet bemutatta: Dr. Ivancsics Imre, decanus emeritus (PTE ÁJK), a könyv lektora és Dr. Marosi Ildikó, kúriai bíró, a Kúria Önkormányzati Tanácsának tagja. Program


2012-es tudományos konferenciák, ülések, események

2012. december 13.: In Memoriam Gábor Luca. Az Állam-és Jogelméleti Tanszék és az Osiris Kiadó közös rendezvénye keretében Gábor Lucára, kollégánkra és barátunkra, a szerkesztőre és szerzőre, a jogtudományi, politológiai, szociológiai, kommunikáció-médiaelméleti, közgazdaságtani könyvkiadás reprezentatív egyéniségére emlékeztünk. Program

2012. december 4–5.: Tudományos előadás.  Professor Aurelijus Gutauskas professor in Criminal Law, head of Criminal Law and Criminology Department of Mykolas Romeris University in Lithuania held the following lectures in English at ELTE University Faculty of Law: Organized Crime and Law and Crimes Against Civil Service. Program

2012. november 29.: Implementation and Enforcement of EU private international law in the Visegrad Countries. A konferencia témája: az EU jog nemzeti szintű végrehajtása a visegrádi országokban. Program

2012. november 23.: ELTE Pénzügyi Jogi Konferencia 2012 – adójogi esetek az elmélet tükrében. Program

2012. november 22.: Bölcseleti teadélután. Beszélgetés „Vallások egymás közt” témában. Vendég: Tatár György filozófus, egyetemi tanár. Program

2012. november 20.: Választottbíráskodás átalakuló jogszabályi környezetben. Az ELTE Állam- és Jogtudományi Kar, a CMS Cameron McKenna LLP és a CompLex Kiadó szakmai konferenciája. Program

2012. november 8.: Tudományos előadás. Wilhelm Brauneder (Universität Wien): Ungarn und Österreich 1918: Ende und Neubeginn einer Nachbarschaft című díszdoktori előadása. Program

2012. november 7.: Szuverenitás és integráció. Program az Állam- és Jogelmélet Tanszék szervezésében a Magyar Tudomány Ünnepe rendezvénysorozat keretében. Program

2012. október 26–27.: Crisis and Governance in East Central Europe. A Central European Political Science Association konferenciája az ELTE ÁJK-n. Program

2012. október 24.: Bölcseleti teadélután. Beszélgetés „Az érzelmek elmélete” témában. Vendég: Heller Ágnes filozófus, esztéta, egyetemi tanár. Program

2012. szeptember 24–25.: Grenzen und Modelle für einen EU-Mitgliedstaat. Privatrechtskodifikation im 21-sten Jahrhundert. Konferenz In memoriam Ferenc Mádl. Program

2012. szeptember 20–21.: The Impact of International Instruments on National and European Law. Legal Research Network Conference. Program

2012. szeptember 13.: Tudományos előadás. Program: Pump Judit: A jog hatása a fenntartható közszolgáltatásra a hulladékgazdálkodás és a vízgazdálkodás területén című PhD értekezésének nyilvános vitája.

2012. július 13–14.: 12. Deutsch-ungarisches strafrechtsgeschichtliches Seminar. „Verfahrensformen und Verfahrensgarantien in der Vergangenheit und Gegenwart” Program

2012. július 9–15.: Európai hatások a magyar jogban – Nyári Egyetem az ELTE-n. Program

2012. július 4.: Tudományos előadás. Program: Kiss Bernadett: Közterületi közrendsértő magatartások a XIX–XX. század fordulóján című PhD értekezésének nyilvános vitája.

2012. július 2.: Tudományos előadás. Program: Papp Imre: Az időbeli hatály ikergyermekei: a kellő felkészülési idő és a visszamenőleges jogalkotás tilalma című PhD értekezésének nyilvános vitája.

2012. június 25.: Tudományos előadás. Program: Szabados Tamás: The Transfer of the Company Seat within the European Union című PhD értekezésének nyilvános vitája.

2012. június 21.: Tudományos előadás. Program: Fazekas János: A Kormány szervezetalakítási szabadsága. Keretek és korlátok című PhD értekezésének nyilvános vitája.

2012. június 15.: Quo vadis EU? Pro Integrationem Konferencia. Program

2012. június 8.: Tudományos előadás. Program: Bíró Anna-Mária: Civil Society Contributions to the Internationalisation of Minority Protection in Europe: The Case of INGOs – Civil társadalmi hozzájárulás a nemzetközi kisebbségvédelemhez Európában: a nemzetközi nem kormányzati szervezetek (INGO-k) esete című PhD értekezésének nyilvános vitája.

2012. május 11.: Helmut Rüßmann (Universität des Saarlandes) Pázmány-napi díszdoktori előadása. Program

2012. május 9.: The Role of the Supreme Court of the State of Israel in a Democratic Country. Salim Joubran (judge on Israeli Supreme Court) tudományos előadása. Program

2012. május 8.: Tudományos előadás. Program: Mohácsi Barbara: A szabadságelvonás határai. Helyettesítő intézmények és alternatív szankciók a magyar és a német jog összehasonlításának tükrében című PhD értekezésének nyilvános vitája.

2012. május 4.: Tudományos előadás. Program: Kártyás Gábor: Munkaerő-kölcsönzés Magyarországon és az Európai Unióban című PhD értekezésének nyilvános vitája.

2012. május 2.: Bölcseleti teadélután. Beszélgetés „A hatalom méze” témában. Program

2012. április 27.: Conference on the Common European Sales Law. Angol nyelvű konferencia a közös európai adásvételi jogról. Program

2012. március 29.: Christopher Harding, a walesi Aberystwyth Egyetem oktatójának angol nyelvű előadásai. Program

2012. március 29.: Tudományos előadás. Program: Anja Amend-Traut, a Würzburgi Egyetem professzorának német nyelvű előadásai.

2012. március 27.: Tudós Klub a tekintélyről. Multidiszciplináris kerekasztal-beszélgetés. Program

2012. március 21.: Tudományos előadás. Program: Tóth Csaba: Marketingorientáció, pártrendszer és az MSZP összeomlása. A magyar pártrendszer 2004–2010 közötti változásának politikai marketing szempontú értelmezése című PhD értekezésének nyilvános vitája.

2012. március 21.: Sólyom László: Az alkotmánybíráskodás múltja, jelene és jövője. Tudományos előadás. Program

2012. március 20.: Tudományos előadás. Program: Dobrocsi Szilvia: A magyar büntetőeljárás korszerűsítésének kísérlete: a jogi személyek elleni eljárás, a közvetítés és a távoltartás című PhD értekezésének nyilvános vitája.

2012. március 14.: Bölcseleti teadélután. Beszélgetés „Életstratégiák a bizonytalanság korában” címmel, Hankiss Elemér szociológus vezetésével. Program

2012. február 29.: Az Alaptörvény és a történeti alkotmány kapcsolata. Kerekasztal-beszélgetés. Program

2012. február 22.: Bölcseleti teadélután. Beszélgetés az „Emberi szabályok, hiedelmek” témakörében. Program

2012. február 20.: Tudományos előadás. Program: Polgári Eszter: Az összehasonlító jog az emberi jogok európai bíróságának gyakorlatában, különös tekintettel az európai konszenzus vizsgálatára című PhD értekezésének nyilvános vitája.

2012. február 16.: ELTE Jogi Kari könyvbemutató. Program

2012. február 15.: Tudományos előadás. Program: Bejczi Alexa: Titkos információgyűjtés vs. jogállam című PhD értekezésének nyilvános vitája.

2012. február 3.: Tudományos előadás. Program: Nagy Boldizsár: A magyar menekültjog és menekültügy a rendszerváltozástól az Európai Unióba lépésig című PhD értekezésének nyilvános vitája.

2012. január 26–27.: The European Constitutional Area and National Constitutionalism. Joint conference. Program


2011-es tudományos konferenciák, ülések, események

2011. február 17.: A polgári perjogi kodifikáció külföldi tapasztalatai c. műhelybeszélgetés-sorozat 2. alkalma. Program: A második találkozás vendége Prof. Dr. Dr. H.C. Helmut Rüssmann a saarbrückeni Universität des Saarlandes Jogi Karának professzora.

2011. március 23.: Tradíció és progresszió. „Állam- és jogbölcselet a Karon” konferencia. Program

2011. április 27.: Könyvbemutató. Program: Mezey Barna (szerk.): Szimbolikus kommunikáció (a jog színházától a jogi rituáléig) című könyvének bemutatója.

2011. április 28.: A polgári perjogi kodifikáció külföldi tapasztalatai c. műhelybeszélgetés-sorozat 3. alkalma. Program: A harmadik találkozás vendége Prof. Dr. Christian Berger, a lipcsei Universität Leipzig Jogi Karának professzora.

2011. április 28.: Tudományos előadás. Program: Horváth Gergely: Az agrár-környezetvédelmi jog elméleti alapvetése és hazai szabályozásának rendszerezése, különös tekintettel agrár-természetvédelmi részterületére című PhD értekezésének nyilvános vitája.

2011. május 6.: Tudományos előadás. Program: Antal Zsolt: Közszolgálati média Európában Az állami részvétel koncepciói a tájékoztatásban című PhD értekezésének nyilvános vitája.

2011. május 10.: Humanitárius segítségnyújtás és külpolitika. Magyarország szerepe az európai és nemzetközi humanitárius segítségnyújtási tevékenységben – időszerű humanitárius kérdésekkel foglalkozó ismeretterjesztő konferencia. Program

2011. május 12.: Tudományos előadás. Program: Beke-Martos Judit: Állami legitimációs eljárások és államfői jogkör 1867–1918 között. Az amerikai köztársasági és a magyar monarchikus államfői hatalomátruházási processzusok és a ceremoniális legitimáció összehasonlító jogtörténeti elemzése című PhD értekezésének nyilvános vitája.

2011. május 12.: Tudományos előadás. Program: Kántor Zoltán: A nemzet intézményesülése a rendszerváltás után: a státustörvény és a kettős állampolgárságra vonatkozó népszavazás kapcsán című PhD értekezésének nyilvános vitája.

2011. május 26.: Több mint elégtelen. Az elégséges szolgáltatás megállapítása és a sztrájkjog gyakorlása. Munkajogi Akadémia. Program

2011. június 9–10.: A közigazgatás tudományos vizsgálata egykor és ma. 80 éve jött létre a budapesti jogi karon a Magyar Közigazgatástudományi Intézet. Konferencia és Kiállítás. Program

2011. június 10–18.: ELTE Kárpát-medencei Magyar Nyári Egyetem Jogtudományi Szekció. Program

2011. június 17–18.: Európai jogi kultúra, megújulás és hagyomány a magyar civilisztikában. Konferencia. Program

2011. június 22.: Tudományos előadás. Program: Mándi Tibor: Ideológia és hagyomány. A politikai tudás problémája az angolszász konzervatív és neokonzervatív politikai gondolkodásban című PhD értekezésének nyilvános vitája.

2011. június 30.: ELTE Jogi Kari könyvbemutató. Program

2011. augusztus 31.: Tudományos előadás. Program: Borbíró Andrea: Kriminálpolitika és bűnmegelőzés a késő-modernitásban című PhD értekezésének nyilvános vitája.

2011. szeptember 7.: Tudományos előadás. Program: Czuglerné Ivány Judit: Kollektív alku és kollektív szerződés az európai munkajogban című PhD értekezésének nyilvános vitája.

2011. szeptember 7.: Tudományos előadás. Program: Mink Júlia: Human rights protection and EU asylum legislation – revisiting the prohibition of torture or other forms of ill-treatment című PhD értekezésének nyilvános vitája.

2011. szeptember 14.: Tudományos előadás. Program: Hoffmann Tamás: The challenge of transnational armed conflicts című PhD értekezésének nyilvános vitája.

2011. szeptember 21.: Tudományos előadás. Program: Bódiné Beliznai Kinga. Szimbólumok és rituálék a jogtörténetben című PhD értekezésének nyilvános vitája.

2011. szeptember 30.: Közbiztonság és társadalom konferencia. Program

2011. október 28–29.: Kihívások és dilemmák Kelet-Közép-Európában. Tudományos konferencia. Program

2011. november 10.: Jogászság a gyakorlatban. Gyakorlatorientált előadássorozat a Frank Ignác Alapítvány szervezésében. Program

2011. november 11.: Közigazgatási eljárásjog – A tananyagon túl. A közigazgatási jogi tudományos diákkörök eljárásjogi konferenciája. Program

2011. november 17.: „A szimbólumok üzenete”, illetve a „Perkultúra” című könyvek bemutatója. Program

2011. november 18.: Alternatív vitarendezés a jogi és a vallási kultúrákban. Tudományos konferencia. Program

2011. november 18.: Öngyilkosság és jogtudomány. Konferencia és kerekasztal-beszélgetés. Program

2011. november 22.: A polgári perjogi kodifikáció külföldi tapasztalatai c. műhelybeszélgetés-sorozat 4. előadása. Program

2011. november 24.: Magyar jogtudósok hozzájárulása a magánjogtudomány nemzetközi fejlődéséhez és a magánjogi kodifikációhoz. Konferencia a Magyar Tudomány Ünnepe sorozatban. Program

2011. november 25–26.: Bibó István – Az államtudós és államférfi. Konferencia Bibó István születésének 100. évfordulója alkalmából. Program

2011. november 28.: Diszkrimináció az igazságszolgáltatásban? Tudományos konferencia. Program

2011. november 29.: Értékőrző megújulás – Állami Számvevőszék a történelem sodrában Tudományos konferencia. Program

2011. december 9.: Békés Imre emlékkonferencia. Program

2011. december 14–16.: Aktuelle Aspekte der rechtshistorischen Forschung. Program


2010-es tudományos konferenciák, ülések, események

2010. január 22–23.: Az emberhez méltó halál című konferencia és kerekasztal beszélgetés. Program: január 22.: Baka András, a Magyar Köztársaság Legfelsőbb Bíróságának elnöke: Védnöki beszéd és köszöntő – Bitó László professor emeritus (Columbia University): Eutanázia vagy eutélia? – Bíró László, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia Családügyi Bizottságának elnöke: Az eutanázia a Római megnyilatkozások fényében – Frenkl Róbert professor emeritus (SE): Jog és lehetőség a kegyes halálhoz – Szűcs Ferenc egyetemi tanár (KRE): Eutanázia a keresztény antropológia fényében – Oláh János egyetemi docens (ORZSE): „Mindennek rendelt ideje van...” Egy zsidó vélemény az eutanáziáról – Hámori Antal főiskolai docens (BGF): Az „eutanázia” problémája kánonjogi nézőpontból (világi jogi összehasonlítással) – Hegedűs Katalin adjunktus (SE): A hospice és palliatív ellátás mint az eutanázia alternatívája – Matkó Ida, a Szószóló Alapítvány a Betegek Jogaiért elnöke: Szemet hunyni? Retorika és realitás – Vadász Gábor ny. főorvos, aneszteziológus és sebész szakorvos: Mit nevezhetünk és mit nem nevezhetünk eutanáziának? – Szebik Imre tudományos munkatárs (SE): Eutanázia a bizonyítékokon alapuló orvoslás tükrében – Kovács József egyetemi docens (SE): Eutanázia-e a cardiopulmonális resuscitáció mellőzése? – Élő Gábor egyetemi docens (SE): Életvégi döntések az intenzív terápiában – Sándor Judit egyetemi tanár (CEU): A magán- és közszféra elhatárolásának problematikája az eutanázia-politikákban - tanulságok Terri Schiavo és Eluana Englaro esetei nyomán – Dósa Ágnes tudományom főmunkatársa (MTA): Életfenntartó kezelés visszautasításának szabályozása – Jakab Tibor tudományos munkatárs (PTE): Életvégi döntések: az eutanázia és amit annak hisznek – Busch Béla egyetemi docens (ELTE): Eutanázia és büntetőjog – Jobbágyi Gábor egyetemi tanár (PPKE):  Polgári jog és eutanázia – Halmai Gábor egyetemi tanár (ELTE TáTK): Alkotmányos jog az élethez és a halálhoz. Január 23.: Kálmán Györgyi (Budapest): Begrüßung durch den Generalstaatsanwalt der Republik Ungarn a. D. – Manfred Burgstaller (Wien): Sterbehilfe und Strafrecht in Österreich – Gunnar Duttge (Göttingen): „Menschenwürdiges Sterben” zwischen Patientenautonomie, ärztlichem Selbstverständnis und Kommerzialisierung - die aktuelle Situation in Deutschland – Christopher Geth (Basel):  Die passive Sterbehilfe in der Schweiz unter Einbezug des neuen Erwachsenenschutzrechts – Ferenc Nagy (Szeged): Landesbericht Ungarn. Die Sterbehilfe-Entscheidungen des ungarischen Verfassungsgerichtes – Balázs Gellér (Budapest): Sterbehilfe und Tötung auf Verlangen im Krieg – Mihály Filó (Budapest): Suizid und Strafrecht in Europa. A programot az ELTE ÁJK szervezte.

2010. március 3.: „Állam – egyház, és az egyetemalapító Pázmány” című konferencia. Program: Hudecz Ferenc rektor: Rektori beszéd és köszöntő – Szögi László főigazgató (ELTE Egyetemi Könyvtár): Az egyetemalapító Pázmány – Király Miklós dékán (ELTE ÁJK): Az egyházak és az Európai Unió – Kukorelli István egyetemi tanár (ELTE ÁJK): Egyházügyi törvény (1990. évi IV. tv.) évfordulója – Paczolay Péter elnök, Magyar Köztársaság Alkotmánybírósága: Az Amerikai Supreme Court és az állam- egyház kapcsolata – Antalóczy Péter egyetemi docens (KGRE): Egyházalapítás joga és európai buktatói – Gellér Balázs egyetemi docens (ELTE ÁJK): Vallás és büntetőjog; kereszténység és büntetőjog ma Magyarországon – Csehi Zoltán egyetemi decens (ELTE ÁJK): Állam és vallási jog kollíziója magánjogi viszonyokban; az interperszonális kollíziós jog egyes kérdései – Simon István egyetemi docens (ELTE ÁJK): Az egyház finanszírozás struktúrája – Bitskey István akadémikus, egyetemi tanár (DE): Pázmány Péter, a barokk kultúra mecénása – Szabó Péter egyetemi docens (ELTE BTK): Pázmány és az erdélyi fejedelmek – Török József egyetemi tanár (PPKE): Pázmány Péter és korának tudománya – Hargittay Emil egyetemi tanár (PPKE): Pázmány irodalomtörténeti értékei – Beke Margit akadémiai doktor: Pázmány kései hatása: a bécsi Pázmáneum a XIX. században – Borsodi Csaba intézetigazgató (ELTE BTK): Jezsuita egyetemből királyi egyetem – Rácz Lajos egyetemi tanár (ELTE ÁJK): A prímások és a magyar közjog. A programot az ELTE ÁJK szervezte.

2010. április 8.: ELTE Jogi Kari könyvbemutató. Program: Gellér Balázs: A Magyar Büntetőjog tankönyve I. Általános tanok. Bemutatta: Bárd Károly egyetemi tanár – Hoffman István: Önkormányzati közszolgáltatások szervezése és igazgatása. Az elmélet és a gyakorlat tükrében. Bemutatta: Fazekas Marianna tanszékvezető habilitált egyetemi docens – Zsidai Ágnes: Jogbölcseleti torzó. Bibó István jogbölcseleti írásainak rekonstrukciója. Bemutatta: Nagy Endre egyetemi tanár – Filó Mihály: Az eutanázia a büntetőjogi gondolkodásban. Bemutatta: Tóth Mihály tanszékvezető egyetemi tanár – Jakab András (szerk.): Az Alkotmány kommentárja. Bemutatta: Dezső Márta tanszékvezető egyetemi tanár – Hamza Gábor: Entstehung und Entwicklung der modernen Privatrechtsordnungen und die Römischrechtliche Tradition. Bemutatta: Nótári Tamás habilitált egyetemi docens. A programot az ELTE ÁJK szervezte.

2010. április 23.: Ünnepi konferencia az Eötvös Loránd Tudományegyetem megalakulásának 375. évfordulója alkalmából. Program: Király Miklós dékán és Gönczöl Katalin a KDT elnöke: Ünnepélyes megnyitó a Magna Aulában. Agrárjogi, szövetkezeti jogi és munkajogi szekció előadások: Nagy Krisztina: A marketingszövetkezetek (Konzulens és vitavezető: Réti Mária) – Réder Erika: A magyar szövetkezeti szabályozásról, különös tekintettel a 2006. X. tv. problémáira (Konzulens és vitavezető: Réti Mária) – Bak Klára: A szociális gazdaság kérdései, annak intézményesített megoldásai, a szociális szövetkezetek (Konzulens és vitavezető: Réti Mária) – Farkas Gergely: Vagyoni értékű jogok a közös agrárpolitikában (Konzulens és vitavezető: Vass János ) – Kapitány Gabriella: Vízgazdálkodás és mezőgazdasági vízszolgáltatás (Konzulens és vitavezető: Vass János) – Bárdos Rita: A munkáltató legféltettebb titkai – az üzleti titok és a munkaviszony (Konzulens és vitavezető: Lehoczkyné Kollonay Csilla) – Petrovics Zoltán: Nemzetközi párhuzamok a munkáltatói felmondás körében (Konzulens és vitavezető: Lehoczkyné Kollonay Csilla) – Bodnár Lilla: Aktuális problémák a kollektív munkajogban (Konzulens és vitavezető: Lehoczkyné Kollonay Csilla) – Kártyás Gábor: Kölcsönzésre irányuló munkaviszony megszűnése és megszüntetése (Konzulens és vitavezető: Gyulavári Tamás ) – Farkas Lilla: A hátrányos megkülönböztetés és a rendeltetés ellenes joggyakorlás az Egyenlő Bánásmód Hatóság és a Fővárosi Munkaügyi Bíróság gyakorlatában (Konzulens és vitavezető: Gyulavári Tamás). A programot az ELTE ÁJK Kari Doktori Tanácsa szervezte.

2010. május 6.: Tudományos előadás. Program: Prof. Dr. Aldo Petrucci (a Pisai Egyetem nyilvános rendes egyetemi tanára): A római kereskedelmi jog néhány kérdése (Alcuni aspetti del diritto commerciale romano) című előadása. A programot az ELTE ÁJK szervezte.

2010. május 7.: Új kihívások, új Ptk. Magánjogi kodifikáció a XXI. században. Program: Előadások: Vékás Lajos, Harmathy Attila, Lenkovics Barnabás. Kerekasztal: Zlinszky János, Menyhárd Attila, Haupt Egon, Éless Tamás, Seres Tamás. Szekcióülések: Csehi Zoltán, Fuglinszky Ádám, Kisfaludi András, Menyhárd Attila, Szeibert Orsolya, Székely László, Varga István. A programot a Szent Ignác Jezsuita Szakkollégium és az ELTE ÁJK szervezte.

2010. május 11.: Jogi néprajz – jogi kultúrtörténet. Tanulmányok a jogtudományok, néprajztudományok és történettudományok köréből c. tanulmánykötet bemutatója. Program: Házigazda: Fusz György habil. DLA főigazgató PTE Illyés Gyula Főiskolai Kar. Köszöntőt mondott: Tárkány Szűcs Attila a Vásárhelyi Testamentum Alapítvány alapítója. A kötetet bemutatta: Varga István tanszékvezető egyetemi docens, az ELTE ÁJK tudományos dékánhelyettese, sorozatszerkesztő – Mezey Barna tanszékvezető egyetemi tanár, ELTE ÁJK Magyar Állam- és Jogtörténeti Tanszék, szerkesztő – Nagy Janka Teodóra intézetigazgató főiskolai tanár, PTE Illyés Gyula Főiskolai Kar, szerkesztő. A programot az ELTE ÁJK, az MTA Gazdaság- és Jogtudományok Osztálya és a PTE Illyés Gyula Főiskolai Kar szervezte (külső helyszínen).

2010. május 20.: MTA székfoglaló előadás. Program: Hamza Gábor, az MTA rendes tagja Magánjogi kódextervezetek és a római jogi tradíció című székfoglaló előadása. A programot az MTA Gazdaság- és Jogtudományok Osztálya szervezte.

2010. június 3.: A korrupció ellen. Konferencia a Szárny és Teher című kötet alapján. Program: Levezető elnök: Király Miklós dékán, ELTE ÁJK. Megnyitó: Sólyom László, a Magyar Köztársaság elnöke. Fodor István, a Bölcsek Tanácsának tagja; Navracsics Tibor, kijelölt miniszterelnök-helyettes; Jóri András, adatvédelmi biztos; Belovics Ervin, tanszékvezető egyetemi docens, PPKE JÁK. Levezető elnök: Schanda Balázs dékán, PPKE JÁK. Szócska Miklós, a SOTE Menedzserképző Központ igazgatója; Bogsch Erik, a Richter Gedeon Nyrt. elnök-vezérigazgatója; Gellér Balázs, tanszékvezető egyetemi docens, ELTE ÁJK; Gémesi György, Gödöllő város polgármestere. Reflexiók és zárszó. A programot az ELTE ÁJK szervezte.

2010. június 17.: Polgári Jogász Doktoranduszok Konferenciája. Program: Czirfusz György: Az adásvételi szerződés hibás teljesítésére vonatkozó szabályozás jogösszehasonlító elemzése (konzulens: Kisfaludi András) – Bodzási Balázs: A bankszolgáltatások európai integrációja, különös tekintettel az egységes európai jelzálogjogra vonatkozó elképzelésekre, valamint ezek hatása a magyar jogra (konzulens: Harmathy Attila) – Izsó Krisztina: Szerződés és közrend, figyelemmel a versenyszabályozásra is (konzulens: Harmathy Attila) – Klára Annamária: Érvénytelen szerződések jogkövetkezményei és jogalap nélküli gazdagodás. Az új Ptk. szabályozása (konzulens: Harmathy Attila) – Fuglinszky Réka: A nyilvánosság kérdése egyes dologi biztosítékok esetében (konzulens: Harmathy Attila) – Várhomoki-Molnár Márta: A koncesszió az Európai Unió jogában (konzulens: Harmathy Attila) – Lőrincz Viktor: A forgalomvédelem egyes kérdései jogösszehasonlító megközelítésben (konzulens: Harmathy Attila) – Jójárt Eszter: Büntető természetű-e a foglaló, a kötbér és a jogvesztés kikötése? – Tasi Katalin: Közjog és magánjog reflexiói a köldökzsinórvér eredetű őssejtek levételére, fagyasztására és tárolására irányuló szerződések kapcsán (konzulens: Lenkovics Barnabás) – Schneider Zita: Kártérítési jogi kérdések a közösségi jogi hatások tükrében – (konzulens: Menyhárd Attila) – Tar Adrienn: Az állami immunitás kihívásai az újabb jogfejlődés tükrében (konzulens: Menyhárd Attila). A programot az ELTE ÁJK Polgári Jogi Tanszéke szervezte.

2010. június 27–július 5.: XV. Budapesti Nyári Egyetem. Program: Előadók: Alföldi Zoltán televíziós újságíró – Czika Tihamér jogász, PTE ÁJK PhD hallgató – Dezső Márta tanszékvezető egyetemi tanár, ELTE ÁJK Alkotmányjogi Tanszék – Fábián Gyula egyetemi docens, Babeş-Bolyai Tudományegyetem – Fazekas Marianna ELTE általános rektorhelyettes, ELTE ÁJK tanszékvezető habilitált egyetemi docens – Horváth Attila egyetemi docens, ELTE ÁJK Magyar Állam- és Jogtörténeti Tanszék – Kisteleki Károly egyetemi adjunktus, ELTE ÁJK Egyetemes Állam- és Jogtörténeti Tanszék – Kovács Árpád a Magyar Közgazdasági Társaság elnöke, az Állami Számvevőszék volt elnöke – Mezey Barna ELTE megválasztott rektor, ELTE ÁJK tanszékvezető egyetemi tanár, Magyar Állam- és Jogtörténeti Tanszék – Paczolay Péter az Alkotmánybíróság elnöke – Schweitzer Gábor egyetemi adjunktus, ELTE ÁJK Egyetemes Állam- és Jogtörténeti Tanszék – Stumpf István egyetemi docens, ELTE ÁJK Politikatudományi Intézet, a Századvég Alapítvány elnöke – Szabó Máté ombudsman, intézetigazgató egyetemi tanár, ELTE ÁJK Politikatudományi Intézet – Szalma József egyetemi tanár, Polgári Jogi Tanszék, Újvidéki Egyetem Jogtudományi Kar – Tóth Zoltán választási szakértő – Veress Emőd egyetemi adjunktus, Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem, ügyvéd. A programot az ELTE ÁJK és a XV. Budapesti Nyári Egyetem Szervező Bizottsága szervezte.

2010. július 1.: ELTE Jogi Kari könyvbemutató. Program: Rozsnyai Krisztina: Közigazgatási bíráskodás Prokrusztész-ágyban. Bemutatta: Kozma György Legfelsőbb Bírósági bíró, kollégiumvezető – Földesi Tamás: Mikor igen, mikor nem? Gondolatok az engedelmességről és az engedetlenségről. Bemutatta: Egresi Katalin egyetemi docens – Steiger Judit – Kelemen Katalin – Lőrinczi Gyula: Közgazdaságtan jogászoknak I. Mikroökonómia. Bemutatta: Kovács Árpád egyetemi tanár – Varga István (szerk.): A polgári nemperes eljárások joga. Bemutatta: Kengyel Miklós tanszékvezető egyetemi tanár – Princzinger Péter: Sportjog I. Bemutatta: Hoffman István egyetemi adjunktus – Fleck Zoltán (szerk.): Igazságszolgáltatás a tudomány tükrében. Bemutatta: Szilágyi Péter tanszékvezető egyetemi tanár. A programot az ELTE ÁJK szervezte.

2010. július 2–4.: Igazságügyi fogalmazók és titkárok XX. országos találkozója. Program: Megnyitó: Zinner Tibor, a Legfelsőbb Bíróság főosztályvezetője, az ELTE egyetemi tanára, az IFTOE társadalmi elnöke – Baka András, a Legfelsőbb Bíróság Elnöke: A bírósági szervezet aktuális kérdései – figyelemmel a bírósági fogalmazók, titkárok helyzetére – Osztovits András Ph.D Legfelsőbb Bíróságra beosztott bíró: Az új polgári perrendtartás szükségességéről – Bánáti János a Magyar Ügyvédi Kamara elnöke és dr. Bárándy Péter ügyvéd: Gyorsítás kontra garanciák a büntetőeljárásban – Menyhárd Attila Ph. D., tanszékvezető egyetemi docens (ELTE-ÁJK), az Oppenheim Ügyvédi Iroda munkatársa: A kártérítési jog egyes kérdései a bírósági gyakorlat tükrében – Kapa Mátyás Ph. D., ügyvéd: Bírósági határozatok elismerése és végrehajtása az Európai Unióban.

2010. szeptember 7–8.: Nemzetközi és Európai Polgári Eljárásjogi Csereszeminárium Göttingen – Budapest. Program: szeptember 7.: Europäisches Unterhaltsrecht – Prof. Lipp, Volker (Uni Göttingen) – Grenzüberschreitende Sitzverlegung von Gesellschaften im Lichte des „Cartesio“-Urteils – Légrádi, István (ELTE) – Probleme des Europäischen Mahnverfahrens – Dietzel, Alexander (Uni Göttingen, Ahrens) – Die unbestrittene Forderung der EG-VollstrTitelVO – Pabst, Steffen (Uni Leipzig/ELTE) – Die Zuständigkeitsregelung nach Art. 3 EuInsVO – Asmuß, Martin (Uni Göttingen, Ahrens). Szeptermber 8.: Die Gerichtsstände der EuGVO in medizinrechtlichen Streitigkeiten – Bogner, Jens (Uni Göttingen, Ahrens) – Fremdkörper im Europäischen Zivilprozessrecht – Timár, Kinga (ELTE) – Die Umsetzung der Mediationsrichtlinie in deutsches Recht – Prof. Ahrens, Martin (Uni Göttingen) – Die auf die private Schiedsgerichtsbarkeit bezogene Rechtsprechung des EuGH – Csáki, János (ELTE) – Notwendigkeit und Gefahren der Prozessrechtsvergleichung am Beispiel einer „European Class Action“ – Prof. Varga, István (ELTE). A programot szervezte: ELTE ÁJK – Georg-August- Universität Juristische Fakultät.

2010. október 14–15.: Közép-európai dékánok találkozója – 2010. október 14–15. Budapest. Program: 2010. október 14–15-én az Állam- és Jogtudományi Kar adott otthont a közép- és kelet-európai dékánok konferenciájának. A konferencia sorozatot a bécsi egyetem indította útjára, célja, hogy lehetőséget adjon a térségben működő jogi karok számára tapasztalataik megosztására és kapcsolataik erősítésére. A konferencián 24 jogi kar képviselője vett részt, köztük az ELTE mellett négy magyarországi jogi kar dékánja, illetve dékánhelyettese is. A program október 14-én ünnepi fogadással kezdődött, október 15-én pedig a résztvevők a jogtudományi kutatás tapasztalatait osztották meg egymással.

2010. november 8.: „Római jog, jogösszehasonlítás, európai jog” c. tudományos konferencia. Program: Előadók: Csehi Zoltán, egyetemi docens, ELTE– Földi András, az MTA doktora, egyetemi tanár, ELTE – Hamza Gábor, az MTA rendes tagja, egyetemi tanár ELTE – Jakab Éva, az MTA doktora, egyetemi tanár, Szegedi Egyetem – Werner Ogris, az Osztrák Tudományos Akadémia rendes tagja, professzor emeritus Bécsi Egyetem – Pókecz-Kovács Attila, egyetemi docens Pécsi Egyetem – Szabó Béla, egyetemi tanár Debreceni Egyetem. Hozzászólók: Gass István, PhD-hallgató; Pánczél Márk, joghallgató. A konferencián bemutatásra került Földi András és Hamza Gábor „A római jog története és institúciói” című tankönyvének 15. átdolgozott és bővített kiadása. A programot a Magyar Tudományos Akadémia és az Eötvös Loránd Tudományegyetem szervezte.

2010. november 23.: Tudományos előadás. Program: Ao. Univ.-Prof. Dr. Thomas Olechowski (a Bécsi Egyetem Jog- és Alkotmánytörténeti Intézetének professzora): Életrajzi adalékok Hans Kelsenről című előadása. A programot az ELTE ÁJK és az MTA-ELTE Jogtörténeti Kutatócsoportja szervezte.

2010. november 23.: A polgári perjogi kodifikáció külföldi tapasztalatai. Program: Prof. Dr. Masahisa Deguchi (a kyotoi Ritsumeikan Egyetem Jogi Karának professzora): Die Kodifikation des Zivilprozessrechts in Japan – Überblick, Meilensteine und Erfahrungen mit FREMDEN Einwirkungen (A japán polgári perjog kodifikációja – áttekintés, mérföld-kövek és idegen hatások kapcsán szerzett tapasztalatok) címmel a polgári perjogi kodifikáció japán tapasztalatairól tartott előadást német nyelven. A programot az ELTE ÁJK Polgári Eljárásjogi Tanszéke szervezte.

2010. november 23.: Alkotmány – alkotmányosság c. konferencia. Program: Köszöntő: Király Miklós dékán, ELTE – Sólyom László egyetemi tanár, korábbi köztársasági elnök: Alkotmány – Alkotmányosság. I. Az alkotmányozás történelmi modelljei. az alkotmányozás sarokkövei. Moderátor: Chronowski Nóra egyetemi docens, Pécsi Tudományegyetem. Bragyova András egyetemi tanár, Miskolci Egyetem, alkotmánybíró: panelnyitó előadás. Felkért előadók: Sári János professor emeritus, ELTE – Trócsányi László nagykövet, egyetemi tanár, Szegedi Tudományegyetem – Sonnevend Pál egyetemi docens, ELTE – Tóth Károly egyetemi docens, Szegedi Tudományegyetem – Somody Bernadette adjunktus, ELTE. II. Az alkotmány stabilitása, az alkotmány védelme. Moderátor: Holló András alkotmánybíró, az Alkotmánybíróság helyettes elnöke. Paczolay Péter tanszékvezető egyetemi tanár, Szegedi Tudományegyetem, az Alkotmánybíróság elnöke: panelnyitó előadás. Felkért előadók: Salamon László mestertanár, Pázmány Péter Katolikus Egyetem – Dezső Márta tanszékvezető egyetemi tanár, ELTE – Schanda Balázs tanszékvezető egyetemi docens, Pázmány Péter Katolikus Egyetem – Szente Zoltán egyetemi docens, Széchenyi István Egyetem. ZÁRSZÓ: Kukorelli István a Magyar Alkotmányjogászok Egyesületének elnöke, tanszékvezető egyetemi tanár, Széchenyi István Egyetem. A programot az ELTE ÁJK, az Amerikai Egyesült Államok Nagykövetsége és a Magyar Alkotmányjogászok Egyesülete szervezte.

2010. december 9.: Polgári jogi kodifikációk a XIX. században – ABGB, BGB c. konferencia. Program: ABGB. Elnök: Vékás Lajos. Harmathy Attila: Megjegyzések a klasszikus európai polgári törvénykönyvek évfordulói alkalmából – Tóth Ádám: Az osztrák közjegyzői szervezet hatása a magyar közjegyzőség kialakulására – Földi András: Római jogi elemek az OPTK-ban, különös tekintettel a „bona fides” ausztriai recepciójára – Homoki-Nagy Mária: Az OPTK öröklési jogának hatása a magyar magánjogban – Németh Ágnes: A dologfogalom és a tulajdonátruházás az OPTK-ban és a BGB-ben, hatásuk a magyar magánjogban – Kurucz Mihály: A joglátszaton alapuló jogvédelem megteremtésének egyik mesterműve az osztrák–német jogcsaládban: a telekkönyv – Szalma József: Az ABGB továbbélése a Monarchia utódállamaiban - különös tekintettel a volt Jugoszláviára és utódállamaira.
BGB. Elnök: Király Miklós. Burián László: A tiltott cselekményekre vonatkozó egyoldalú kollíziós szabály, az ún. „privilegium germanikum” kodifikációjának története és hatása a magyar nemzetközi magánjogra – Csehi Zoltán: A BGB generálklauzulái és a Német Szövetségi Alkotmánybíróság döntései – Illés Géza: Kötelmek szerződésszerű tényekből - quasi contractus ügyletek az OPTK-ban és a BGB-ben – Fuglinszky Ádám: Felelősségi és kártérítési jog a BGB-ben, s ami kimaradt a kódexből – Márkus Eszter: Társasági jogi szabályozás a XIX. századi német jogban – Horváth Attila: A német kereskedelmi kodifikáció hatása a magyar magánjogra – Varga István: A BGB és a német eljárásjog. A programot az ELTE ÁJK Egyetemes Állam- és Jogtörténeti Tanszéke szervezte.


2009-es tudományos konferenciák, ülések, események

2009. január 7. Tudományos előadás. Program: Nagy Csongor István: Versenyjogsértés és kártérítés: a magánjogi jogérvényesítés meghonosításának lehetőségei a magyar jogban című PhD értekezésének nyilvános vitája. A programot az ELTE ÁJK szervezte.

2009. február 18. A Magyar Királyság közrendvédelme 1867–1945 szimpozion. Program: Megnyitó: Mezey Barna – Martin Siegert: Közrendvédelem Brandenburgban az első világháború előtt – Boda József: Carabineri testület a XIX-XX. század fordulóján – Parádi József: Megsemmisült magyar rendvédelmi emlékhelyek – Barna Attila: Politikai cselekmények üldözésének történet-jogi keretei Mgyarországon – Csóka Ferenc: A polgári magyar állam első központosított közbiztonsági őrtestülete a Minisztertanács irataiban – Mezey Barna: Bűncselekmény vagy kihágás? A „bagatell büntetőjog” az igazságszolgáltatás és a rendészet határán – ifj. Kocsis Tibor: A Csemegi-kódex és a csendőrség – Völgyesi Levente Az önkormányzati rendőrség kezdetei Magyarországon – Kálmán Zsolt: Somogy Vármegye bűnüldözési tapasztalatai a kiegyezéstől a második világháborúig – Forró János: A polgári magyar állam első központosított közbiztonsági őrtestületének közrendvédelmi szolgálata – Csapó Csaba: A kormánybiztosi rendszer kudarca a magyar rendvédelemben – Szakály Sándor: A polgári magyar állam központosított közbiztonsági őrtestületének első vezetése – Varró István Tamás: A Magyar Királyi Csendőrség és a Magyar Királyi Pénzügyőrség együttműködése 1919-1941 – Hegedűs Ernő: Honvédelmi és rendvédelmi testületek közös tevékenysége a diverzánsok elleni harcokban Magyarországon 1944 őszén – Suba János: Karhatalom 1918-1920 – Lóránt Csaba: A polgári magyar állam első központosított közbiztonsági őrtestületének egyenruhái – id. Kocsis Tibor: A polgári magyar állam központosított közbiztonsági őrtestületének rendfokozati rendszere. Levezető elnök: Dr. Bökönyi István nyá. bv. altbgy., kandidátus. A programot az ELTE ÁJK Jogtörténeti Tanszék és a Szemere Bertalan Magyar Rendvédelem-történeti Tudományos Társaság szervezte.

2009. február 20. Magyarországi és Határontúli Magyar Római Jogászok V. Országos Találkozója. Program: Megnyitó: Király Miklós dékán – Bessenyő András egyetemi docens: Romanisztika és civilisztika – Nyadja El-Beheiri tanszékvezető egyetemi docens: A római köztársaság alappillérei Theodor Mommsen elméletében – Pókecz Kovács Attila tanszékvezető egyetemi docens: Condictio ex paenitentia – Nótári Tamás egyetemi docens: Az ideális államférfi képe a Pro Sestióban – Jusztinger János adjunktus: A vételár megállapításának és szolgáltatásának jogkövetkezményei – Siklósi Iván tanársegéd: Custodia-felelősség és damnum iniuria datum a klasszikus római jogban – Sándor István egyetemi docens: Észrevételek a felelősségi alakzatokról a társasági jogban – Erdődy János tanársegéd: A döntéshozatal pillérei: rerum natura a római jogban — jogi tények a modern jogban – Boóc Ádám adjunktus: Észrevételek az arbiterről – Szűcs Magdolna egyetemi tanár: A jövőbeli örökség mint a kötelem tárgya a klasszikus és a posztklasszikus római jog szerint – Sáry Pál egyetemi docens: A Római Birodalom kereszténnyé válása a Codex Theodosianus tükrében – Kelemen Miklós adjunktus: Anasztasziosz császár kormányzati reformjai – Szabó Béla egyetemi tanár: Magyar jogi közmondások ius commune-eredettel – Péter Orsolya egyetemi docens: Infirmitas sexus és az ügyvédi mesterség a XIX. század Olaszországában – Lídia Poet hírhedt esete – Benke József adjunktus: Újgörög pandektisztika? – Újvári Emese tanársegéd: A regressz-igények konkurenciája a kezesség és a dologi biztosítékok találkozásánál a római jogban és a BGB-ben – Szalma József egyetemi tanár: A polgári jogi és a büntetőjogi felelősség differenciálódása a XIX. és XX. századi doktrína és polgári jogi kódexek fényében – Zárszó: Földi András egyetemi tanár. A programot az ELTE ÁJK és az MTA IX. Osztály szervezte.

2009. február 26. Tudományos előadás. Program: Kovács András György: A szabályozó hatóságok eljárásjogának modellje a határozatok jogereje és végrehajthatósága tükrében című PhD értekezésének nyilvános vitája. A programot az ELTE ÁJK szervezte.

2009. március 6. Könyvbemutató az Állam- és Jogtudományi Kar oktatóinak új könyveiből. A bemutatott könyvek: Hack Péter: A büntetőhatalom függetlensége és számonkérhetősége. Bemutatta: Fleck Zoltán tanszékvezető habilitált egyetemi docens – Boros Zsuzsanna – Szabó Dániel: Parlamentarizmus Magyarországon (1867–1944). Bemutatta: Schlett István professor emeritus – Menyhárd Attila – Bárdos Péter: Kereskedelmi jog. Bemutatta: Kisfaludi András egyetemi tanár – Steiger Judit: Jog és közgazdaságtan határán. Bemutatta: Katona Tamás tanszékvezető egyetemi tanár, a Magyar Államkincstár elnöke – Fleck Zoltán: Bíróságok mérlegen I–II. Bemutatta: Baka András fővárosi táblabírósági bíró, az Emberi Jogok Európai Bíróságának v. bírája – Vékás Lajos: Szakértői javaslat az új Polgári Törvénykönyv tervezetéhez. Bemutatta: Kecskés László tanszékvezető egyetemi tanár, az MKIK Állandó Választottbíróságának elnöke. – Holé Katalin: Europol és jogállam – Biztonságunk ára. Bemutatta: Erdei Árpád professor emeritus, v. alkotmánybíró. A programot az ELTE ÁJK szervezte.

2009. március 11. Tudományos előadás. Program: Nótári Tamás: Római jogi elemek a Lex Baiuvariorumban című habilitációs tudományos előadása. A programot az ELTE ÁJK szervezte.

2009. március 30. Tudományos előadás. Program: Marcin Czepelak (a krakkói Jagelló Egyetem Nemzetközi Magánjogi Tanszékének docense): Would we like to have European Code of Private International Law? című előadása. A programot az ELTE ÁJK szervezte.

2009. április 3. Erdei Árpád köszöntése. Program: Erdei Árpád egyetemi tanár 70. születésnapja tiszteletére megjelent tanulmánykötet átadása. A programot az ELTE ÁJK szervezte.

2009. április 6–8. A XXIX. Országos Tudományos Diákköri Konferencia Állam- és Jogtudományi Szekciója. Program: A XXIX. Országos Tudományos Diákköri Konferencia Állam- és Jogtudományi Szekciója Budapesten, az Eötvös Loránd Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar szervezésében.

2009. április 10. Tudományos előadás. Program: Horváthy Balázs: Külkereskedelmi védelmi intézkedések a közösségi jogban című PhD értekezésének hivatalos vitája. A programot az ELTE ÁJK szervezte.

2009. április 24. Könyvbemutató. Program: Jogi néprajz – jogi kultúrtörténet. Tanulmányok a jogtudományok, a néprajztudományok és a történettudományok köréből (Szerkesztette: Mezey Barna – Nagy Janka Teodóra) tanulmánykötet bemutatója. A kötetet bemutatta: Dr. Varga István tanszékvezető egyetemi docens, az ELTE ÁJK tudományos dékánhelyettese, sorozatszerkesztő. A kötetet méltattj: Dr. Barta Elek DSc. néprajzkutató, tanszékvezető egyetemi tanár, MTA I. Osztálya Néprajzi Bizottságának elnöke; Dr. Stipta István CSc. jogtörténész, tanszékvezető egyetemi tanár, MTA IX. Osztálya Jogtörténeti Albizottságának alelnöke. A programot a Magyar Tudományos Akadémia és az ELTE ÁJK szervezte.

2009. április 30. Tudományos előadás. Program: Lőrincz József: A hazai börtönügy kihívásai a büntetőpolitikai effektusok tükrében a II. világháborútól napjainkig című habilitációs tudományos előadása. A programot az ELTE ÁJK szervezte.

2009. május 8. Tudományos előadás. Program: Dr. Dr. h.c. Kurt Siehr (a Zürichi Egyetem professor emeritusa): Party Autonomy under the Rome I - Regulation című előadása, melyet az ELTE tiszteletbeli doktoraként és professzoraként tartott. A programot az ELTE ÁJK szervezte.

2009. június 2. Alternatív vitarendezés – A mediációs irányelv tagállami jogokba való átültetésének aktuális kérdései. A Budapesti Ügyvédi Kamara, a Deutsche Stiftung für Internationale Rechtliche Zusammenarbeit, a Budapesti Fórum Európáért Alapítvány, valamint az ELTE Állam- és Jogtudományi Kara közös konferenciája. Program: Megnyitó: Dr. Réti László, a Budapesti Ügyvédi Kamara elnöke; Moderátor: Dr. Szécsényi-Nagy Kristóf, a Magyar Országos Közjegyzői Kamara jogi irodájának vezetője – Dr. Stefan Engels, Német Szövetségi Igazságügyminisztérium, osztályvezető: A mediációs irányelv tagállami jogrendszerekbe való átültetése a német jogalkotó szemszögéből – Dr. Juhász Edit, Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium, főosztályvezető-helyettes: A mediációs irányelv tagállami jogrendszerekbe való átültetése a magyar jogalkotó szemszögéből – Dr. Arthur Trossen, bíró/mediátor: A mediáció és alkalmazási területei – Dr. Christian Duve, MPA, ügyvéd Freshfields Bruckhaus Deringer, Frankfurt am Main: Mediáció a gazdasági, üzleti életben. Németország – Dr. Szlávnits László, ügyvéd Burai-Kovács és Partnerei Ügyvédi Iroda: Mediáció a gazdasági, üzleti életben – Magyarország.

2009. június 3. Tudományos előadás. Program: Gellérné Lukács Éva: Személyek szabad mozgása az Európai Unióban című PhD értekezésének nyilvános vitája. A programot az ELTE ÁJK szervezte.

2009. június 4. Tudományos előadás. Program: Szeibert Orsolya: A házasságon kívüli partnerkapcsolatok kérdései különös tekintettel az élettársak vagyoni viszonyaira című PhD értekezésének nyilvános vitája. A programot az ELTE ÁJK szervezte.

2009. június 4. Tudományos előadás. Program: Nacsa Beáta: A munkaügyi viták rendezését támogató munkajogi szabályozás című PhD értekezésének nyilvános vitája. A programot az ELTE ÁJK szervezte.

2009. június 23. Tudományos előadás. Program: Nyikos Györgyi: A PPP finanszírozási technika és az EU fejlesztési támogatásai a közcélú beruházások megvalósításában című PhD értekezésének nyilvános vitája. A programot az ELTE ÁJK szervezte.

2009. június 29. – július 5. XIV. ELTE ÁJK Budapesti Nyári Egyetem [a határon túli magyar joghallgatók és pályakezdő jogászok számára]. Szakmai előadásokat tartott: Bánáti János a Magyar Ügyvédi Kamara elnöke, Barna Attila tudományos segédmunkatárs, ELTE ÁJK Magyar Állam- és Jogtörténeti Tanszék, Borbíró Andrea egyetemi tanársegéd, ELTE ÁJK Kriminológia Tanszék, Erdei Árpád professor emeritus, volt alkotmánybíró, ELTE ÁJK Fábián Gyula egyetemi adjunktus, Babes-Bolyai Tudományegyetem [Kolozsvár] Jogi Kar, Gellér Balázs tanszékvezető egyetemi docens, ELTE ÁJK Büntetőjogi Tanszék, Gönczöl Katalin egyetemi tanár ELTE ÁJK Kriminológia Tanszék, Györgyi Kálmán egyetemi docens ELTE ÁJK Büntetőjogi Tanszék, Hatvani Erzsébet hivatalvezető, IRM Igazságügyi Hivatal, Horváth Attila egyetemi docens, ELTE ÁJK ELTE Magyar Állam- és Jogtörténeti Tanszék, Kabódi Csaba tanszékvezető egyetemi docens, ELTE ÁJK Büntető Eljárásjogi és Büntetés-végrehajtási Jogi Tanszék, Kalocsai Ilona igazgató, PPKE Jog- és Államtudományi Kar Könyvtára, Kerezsi Klára habilitált egyetemi docens, ELTE ÁJK Kriminológia Tanszék, Ligeti Miklós osztályvezető, IRM, Lőrincz József egyetemi docens, ELTE ÁJK Büntető Eljárásjogi és Büntetés-végrehajtási Jogi Tanszék, Máthé Gábor habilitált egyetemi docens, ELTE ÁJK Magyar Állam- és Jogtörténeti Tanszék, Mezey Barna tanszékvezető egyetemi tanár, ELTE ÁJK Magyar Állam- és Jogtörténet Tanszék, Révész T. Mihály egyetemi docens, ELTE ÁJK Magyar Állam- és Jogtörténeti Tanszék, Schweitzer Gábor egyetemi adjunktus, ELTE ÁJK Egyetemes Állam- és Jogtörténeti Tanszék, Soós László OIT bíró, az IRM Büntető Kodifikáció Osztály volt vezetője, Szalma József egyetemi tanár, Újvidéki Egyetem Jogi Kar, Turi András rendészeti szakállamtitkár, IRM, Vaskuti András bíró, az ELTE ÁJK tiszteletbeli tanára, Völgyesi Levente egyetemi adjunktus, ELTE ÁJK Magyar Állam- és Jogtörténeti Tanszék, Zinner Tibor az ELTE ÁJK tiszteletbeli tanára, Zséger Barbara szolgálatvezető, IRM Igazságügyi Hivatal. A programot a XIV. Budapesti Nyári Egyetem Szervezőbizottsága szervezte.

2009. július 3. Könyvbemutató az Állam- és Jogtudományi Kar oktatóinak új könyveiből. A bemutatott könyvek: Vékás Lajos: Parerga. Dolgozatok az új Polgári Törvénykönyv tervezetéhez. Bemutatta: Földi András egyetemi tanár – Nagy Boldizsár (szerk.): Malcolm N. Shaw: Nemzetközi jog. Bemutatta: Kovács Péter egyetemi tanár, alkotmánybíró – Kiss Daisy: A polgári per titkai – A különleges perek – Per vagy nem per? Bemutatta: Rónay Zoltán az ELTE főtitkára – Zsidai Ágnes: Tiszta jogszociológia. Bemutatta: Paczolay Péter egyetemi tanár, az Alkotmánybíróság elnöke – Dezső Márta – Pozsár-Szentmiklósy Zoltán (szerk.): Alkotmányjogi alapok. Bemutatta: Sári János professor emeritus – Mezey Barna – Nagy Janka Teodóra (szerk.): Jogi néprajz – jogi kultúrtörténet. Bemutatta: Máthé Gábor egyetemi tanár – Gárdos Péter: Az engedményezés. Bemutatta: Vékás Lajos egyetemi tanár. A programot az ELTE ÁJK szervezte.

2009. szeptember 22–25., 27–29. Göttingen–Budapest Nemzetközi és Európai Polgári Eljárásjogi Csereszeminárium (Martin Ahrens – Volker Lipp – Varga István) Program: Posner, Nicole (Uni Göttingen, Lipp): Internationale Zuständigkeit für vertragliche Ansprüche (Brüssel-I VO und autonomes Recht) – Csehi, Andrea (ELTE): Internationale Zuständigkeit für deliktische Ansprüche (Brüssel- I VO und autonomes Recht) – Unkel, Kai (Uni Göttingen, Lipp): Anerkennung und Vollstreckung von ausländischen Entscheidungen nach der Brüssel-I VO und autonomem Recht – Gergely, Márta (ELTE): Der Europäische Vollstreckungstitel nach der EG-VollstreckungsTitelVO – Sevim, Dilek (Uni Göttingen, Ahrens): Das neue europäische Mahnverfahren nach der EG-MahnVO im Verhältnis zu den mitgliedsstaatlichen Regelungen – Lomnici, Adrienn (ELTE): Das neue europäische Verfahren für geringfügige Forderungen nach der EG-BagatellVO im Verhältnis zu den mitgliedsstaatlichen Regelungen – Timár, Kinga (ELTE): Immunität und internationale Zuständigkeit. Anwendbarkeit der Europäischen Zuständigkeitsregelung – Asmuß, Martin (Uni Göttingen, Ahrens): Forderungspfändung in Europa – Becker, Stephanie (Uni Göttingen, Lipp): Internationale Zuständigkeit in Ehesachen (Brüssel-IIa VO und autonomes Recht) – Knop, Daniel (Uni Göttingen, Lipp): Verfahrensrechtliche Änderungen durch die UnterhaltsVO.

2009. november 10. Könyvbemutató. Program: A Magyar Tudományos Akadémia és az Eötvös Loránd Tudományegyetem rendezésében 2009. november 10-én, A Magyar Tudomány Ünnepe keretében került sor Hamza Gábor, az MTA levelező tagja, az ELTE egyetemi tanára Entstehung und Entwicklung der modernen Privatrechtsordnungen und die römischrechtliche Tradition című könyvének bemutatójára és az ahhoz kapcsolódó Római jog, jogösszehasonlítás, európai jog című tudományos konferenciára. A rendezvény védnöke Pálinkás József, a Magyar Tudományos Akadémia elnöke. Az ülés elnöke Török Ádám, az MTA rendes tagja, az MTA Gazdaság- és Jogtudományok Osztályának elnöke. Előadók: Földi András, az MTA doktora, az ELTE egyetemi tanára; Harmathy Attila, az MTA rendes tagja, az ELTE egyetemi tanára; Vékás Lajos, az MTA rendes tagja, az ELTE egyetemi tanára. A programot a Magyar Tudományos Akadémia és az ELTE ÁJK szervezte.

2009. november 12. Tudományos előadás. Program: Somody Bernadette: Az ombudsman-típusú jogvédelem című PhD értekezésének nyilvános vitája. A programot az ELTE ÁJK szervezte.

2009. november 17. Tudományos előadás. Program: Szabó Andrea: Politikai tiltakozások Magyarországon 1993–2003 című PhD értekezésének nyilvános vitája. A programot az ELTE ÁJK szervezte.

2009. november 19. A rendszerváltás húsz éve – A rendszerváltás huszadik évfordulójának tiszteletére rendezett tudományos konferencia. Program: Társadalom Szekció: Fleck Zoltán: Normakövetés és társadalmi zavarok – Steiger Judit: Mit hozott a piacgazdaság? – Gönczöl Katalin, Darvas Ágnes és Köles Sándor: A rendszerváltás vesztesei: társadalmi kirekesztődés Magyarországon – Finszter Géza, Hack Péter, Fleck Zoltán, Nagy Marianna és Borbíró Andrea: Állam és polgárai: a bizalmi válság – Kerezsi Klára: Kriminálpolitika a rendszerváltás után – Bárándy Péter, Halmai Gábor, Lévay Miklós és Ligeti Miklós: Az alkotmányos büntetőjog – Lőrincz József, Vig Dávid és az ELTE ÁJK Kriminológia Tanszék Pártfogói Csoportja: Börtönpolitika a rendszerváltás után. Szabadság Szekció: Hack Péter: Az átmenet igazságszolgáltatása, igazságtételi kísérletek – Zsidai Ágnes: A múlt feldolgozása Magyarországon (politikai szocializáció) – Hack Péter, Zinner Tibor és Zsidai Ágnes: Múltfeldolgozás és megismerés – Szeróvay Krisztina: Az információs társadalom egyes jogi és szociológiai vonatkozásai – Gosztonyi Gergely: Alternatív nyilvánosság – Lattmann Tamás: A magyarországi rendszerváltás nemzetközi környezete. Jog Szekció: Mráz Ágoston Sámuel: Alkotmánymódosítások története – Kukorelli István: Húsz éve alkotmányozunk – Darák Péter: „Lelkiismeretlen állam” – Tóth Zoltán: Közigazgatási reformtörekvések a rendszerváltás óta – Bodnár Zoltán: A Magyar Nemzeti Bank húsz éve – Mátyás Ferenc: A jogszabályok megismerhetősége - hatályon innen és túl – Völgyesi Levente: Az egyház a rendszerváltás idején. Politika Szekció: Cs. Kiss Lajos: Jogászképzés és jogászi szakma – Mezey Barna: Jogászképzés a rendszerváltás óta – Navratil Szonja: Honnét indult és merre tart a jogászi szakma? – Földesi Tamás: A jogi kari oktatók szerepe a rendszerváltásban – Karádi Éva, Karácsony András és Nagypál Szabolcs: A Lettre 1989-cel foglalkozó 74. száma – Pesty László és Karácsony András: A rendszerváltás és a Fekete Doboz. Beszélgetés és filmvetítés.

2009. november 19. Tudományos előadás. Program: Toni M. Fine (Fordham University School of Law, New York): The U.S. Supreme Court című előadása. A programot az ELTE ÁJK szervezte.

2009. december 17. Tudományos előadás. Program: Székely László: A személyiségi jogok hazai elmélete. A forrásvidék című PhD értekezésének nyilvános vitája. A programot az ELTE ÁJK szervezte.

2009. december 18. Tudományos előadás. Program: Bónis Péter: A nyugat-európai kódexek hatása a magyar polgári jogi kodifikációra fedezet- és szerződésbiztosítéki jogunkban című PhD értekezésének nyilvános vitája. A programot az ELTE ÁJK szervezte.


2008-as tudományos konferenciák, ülések, események

2008. február 4. Tudományos előadás. Program: Schweitzer Gábor: Autonómia - korrektívumokkal. A Fővárosi Törvényhatósági Bizottság törvényi szabályozása 1920–1930 között című PhD értekezésének nyilvános vitája. A programot az ELTE ÁJK szervezte.

2008. február 4. Tudományos előadás. Program: Vígh András: Az igazságügyi kézírásvizsgálatok aktuális kérdései című PhD értekezésének nyilvános vitája. A programot az ELTE ÁJK szervezte.

2008. február 7. Könyvbemutató az Állam- és Jogtudományi Kar oktatóinak új könyveiből. Program: Vuchetich Mátyás [1767-1824]: A magyar büntetőjog rendszere Institutiones Iuris Criminalis Hungarici. Fordította: Király Tibor. Bemutatta: Mezey Barna egyetemi tanár. – Bárd Károly: Emberi jogok és büntető igazságszolgáltatás Európában. Bemutatta: Tóth Mihály egyetemi tanár [Pécsi Tudományegyetem]. – Nagy Marianna – Kis Norbert: Európai közigazgatási büntetőjog. Bemutatta: Gellér Balázs egyetemi docens. – Gecsényi Lajos – Máthé Gábor (szerk.): Sub Clausula 1956. Dokumentumok a forradalom történetéhez. Bemutatta: Gyarmati György főigazgató [ÁBSz-k Történeti Levéltára]. – Fuglinszky Ádám: Mangelfolgeschäden im deutschen und ungarischen recht. Bemutatta: Vékás Lajos egyetemi tanár, akadémikus. – Kisfaludy András – Simon István valamint Bodor Mária és Pethőné Kovács Ágnes: A gazdasági társaságok nagy kézikönyve. Bemutatta: Darázs Lénárd egyetemi docens. – Darázs Lénárd: Vertikális kartelek. Bemutatta: Miskolci Bodnár Péter egyetemi tanár [Miskolci Egyetem]. – Kardos Gábor: Kisebbségek: konfliktusok, garanciák. Bemutatta: Majtényi Balázs tudományos munkatárs [MTA Jogtudományi Intézet]. A programot az ELTE ÁJK szervezte.

2008. február 14. Előadás. Program: Renée Rijkens és Eline van Scherpenzeel, a tilburgi egyetem nemzetközi koordinátorainak előadása a holland jogi kar angol nyelvű Master programjairól, valamint az Erasmus program kari működéséről. A programot az ELTE ÁJK szervezte.

2008. február 14. Tudományos előadás. Program: Holé Katalin: Biztonságunk ára. Az Europol vizsgálata a jogállam szemszögéből című PhD értekezésének nyilvános vitája. A programot az ELTE ÁJK szervezte.

2008. február 15. Nemzetközi konferencia a „A rendszerváltozások és a nemzeti rendvédelem másfél évszázada” címmel. Program: Lakatos Roland: A rendvédelem humánviszonyai a rendszerváltozások tükrében – Szakály Sándor: A magyar csendőrség és a rendszerváltozások – Parádi József: A magyar határőrizet és a politikai rendszer változásai – Suba János: A magyar államhatárok és rendszerváltozások a 20. században – Mezey Barna: Börtönügy és rendszerváltozások a 20. századi Magyarországon – Varró István: A Magyar Királyi Pénzügyőrség a magyarországi rendszerváltozások összefüggésében – Gebhardt, Helmut: Az Osztrák Csendőrség és a 20. századi ausztriai rendszerváltozások – Schwerin, Detlef Graf von: A harmadik Német Birodalom rendvédelme – Domokos Sándor: Az 1918-as winnipegi sztrájk – Csóka Ferenc: A lengyel menekültek Magyarországon a II. világháborúban – Dósa László: A munkásőrség struktúrája – Freierer, Kurt: Az európai labdarúgó bajnokságok biztosításának történeti tapasztalatai. A programot a Szemere Bertalan Rendvédelem-történeti Tudományos Társaság, az ELTE ÁJK, a Magyar Állam- és Jogtörténeti Tanszék, a Magyar Tudományos Akadémia, valamint az ELTE Jogtörténeti Kutatócsoport szervezte.

2008. február 21. Tudományos előadás. Program: Pupek Emese: Innováció-értelmezések, módszerek és az Európai Közigazgatási Tér (Szervezés-, vezetés-, és közigazgatás-elméleti megközelítés) című PhD értekezésének nyilvános vitája. A programot az ELTE ÁJK szervezte.

2008. március 5. Tudományos előadás. Program: Prof. Dr. Dr.h.c. mult. Werner Ogris az Osztrák Tudományos Akadémia tagja „Az önéletrajz mint jogtörténeti forrás”, valamint Prof. Dr. Hamza Gábor tanszékvezető egyetemi tanár, a Magyar Tudományos Akadémia tagja „Adalék a magyar magánjog kodifikációjának történetéhez” című előadása. A programot a Magyar Tudományos Akadémia és az ELTE ÁJK szervezte.

2008. március 6. Tudományos előadás. Program: Málik József: Egy szinoptikus megalapozású, racionális döntésen alapuló politikai elmélet című PhD értekezésének nyilvános vitája. A programot az ELTE ÁJK szervezte.

2008. március 20. Tudományos előadás. Program: Jany János: Mítosz és Valóság:az iszlám, a zsidó és a zoroasztriánus jog igazságszolgáltatásának történeti és szociológiai vizsgálata című PhD értekezésének nyilvános vitája. A programot az ELTE ÁJK szervezte.

2008. március 26. Tudományos előadás. Program: Univ.-Prof. Dr. Christian Neschwara a Bécsi Egyetem Jog- és Alkotmánytörténeti Intézetének professzora „Az 1920/29-es osztrák alkotmány rendszere” című előadása. A programot az ELTE ÁJK szervezte.

2008. március 26-31. Tudományos előadás. Program: Az Erasmus Program keretében Dr. Steffen Pabst (Lipcsei Egyetem) „Internationale Zuständigkeit in Europa – Die Brüssel –I Verordnung” címmel tartott előadássorozatot. A programot az ELTE ÁJK szervezte.

2008. március 31. Tudományos előadás. Program: Mészáros Ádám: A tettesség-részesség tanának elméleti és gyakorlati kérdései című PhD értekezésének nyilvános vitája. A programot az ELTE ÁJK szervezte.

2008. április 10. Tudományos előadás. Program: Kántás Péter: A közrend elleni jogsértések természetéről című PhD értekezésének nyilvános vitája. A programot az ELTE ÁJK szervezte.

2008. április 22-24. Tudományos előadás. Program: Prof. Philippe Guillot, az Université de Rouen tanára az Erasmus Program keretében előadásokat tartott „Organisation juridictionelle francaise (Une dualité d’orders juridictionnels, Le controle de constitutionnalité confié a un organe politique), „Liability for damage caused by pollution in European Law”, „The Charter of Fundamental Rights of the European Union” címmel. A programot az ELTE ÁJK szervezte.

2008. április 24-26. Jogi néprajzi, jogi kultúrtörténeti konferencia. Helyszín: A Pécsi Tudományegyetem Illyés Gyula Főiskolai Kara, Szekszárd. Előadók ELTE ÁJK: Dr. Mezey Barna tanszékvezető egyetemi tanár [ELTE ÁJK Magyar Állam- és Jogtörténeti Tanszék]: Szokásjog és jogszokás szabályok a jog határán – Dr. Fleck Zoltán tanszékvezető egyetemi docens [ETLE ÁJK Jogszociológia Tanszék]: Társadalmi gyakorlat és normák – Frey Dóra PhD hallgató [ELTE ÁJK Magyar Állam- és Jogtörténeti Tanszék]. A programot az MTA Néprajzi Bizottsága, az MTA IX. Osztályának Jogtörténeti Albizottsága, az MTA-ELTE Jogtörténeti Kutatócsoportja, a PTE ÁJK BTK Holub József Joghistóriai és Jogi Kultúrtörténeti Műhelye, a Magyar Néprajzi Társaság, a Vásárhelyi Testamentum Alapítvány és a PTE Illyés Gyula Főiskolai Kara szervezte.

2008. május 2. Közös konferencia a Heidelbergi Egyetmmel”Schuldrechtsmodernisierung in Deutschland und Ungarn”címmel.  A program keretében tartott előadások: Előszó: Dr. Harmathy Attila professzor emeritus [ELTE ÁJK] – Bevezetés: Dr. Vékás Lajos egyetemi tanár [ELTE ÁJK] – Prof. Dr. Thomas Lobinger [Heidelbergi Egyetem]: Systemverluste in der deutschen Schuldrechtsreform: Einschränkungen der Privatautonomie und des Verschuldensprinzips – Dr. Kisfaludi András egyetemi tanár [ELTE ÁJK]: Regulatory Methods in Civil Law: Mandatory regulation in  the Draft of the New Hungarian Civil Code – Dr. Darázs Lénárd egyetemi docens [ELTE ÁJK]: Missbräuchliche Klauseln in Verbraucherverträgen von marktbeherrschenden Unternehmen im Spannungsfeld zwischen Privatrecht und Wettbewerbsrecht – Dr. Vékás Lajos egyetemi tanár [ELTE ÁJK]: Optionen der Richtlinienumsätzung – Vor- und Nachteile einer Integration in das Gesetzbuch – Prof. Dr. Peter Christian Müller-Graff [Heidelbergi Egyetem]: Kodifikationsgewinn durch Integration von Schuldrechtsrichtlinien der EG in das BGB? – Prof. Dr. Christian Baldus [Heidelbergi Egyetem]: Richtinienumsetzung und Generalklauseln. Methodische Anmerkungen am Beispiel der de-minimis-Klausel in Art. 3 Abs. 5 RL 99/44/EG – Prof. Dr. Christian Hattenhauer [Heidelbergi Egyetem]: Die Neuregelung des allgemeinen gesetzlichen Rücktrittsrechts im BGB durch die „Schuldrechtsmodernisierung” – eine historisch-kritische Analyse – Dr. Menyhárd Attila tanszékvezető egyetemi docens [ELTE ÁJK]: Regulation of Commercial Remedies – Dr. Csehi Zoltán egyetemi docens [ELTE ÁJK]: Die Kapitalerhaltungshaftung im ungarischen Recht. A programot az ELTE ÁJK szervezte.

2008. május 7. Tudományos előadás. Program: Lehoczkyné Kollonay Csilla: Ellenőrzött reformok vagy megállíthatatlan rohanás? (A munka jogi szabályozása a 21. században) című habilitációs tudományos előadása. A programot az ELTE ÁJK szervezte.

2008. május 9. Előadás díszdoktorrá avatás keretében. Program: Prof. Dr. Werner Heun egyetemi tanár [Georg-August-Universität Göttingen, Institut für Allgemeine Staatslehre und Politische Wissenschaften]: Die Menschenwürde – Vom philosophischen Konzept zur juristischen Garantie című előadása. A programot az ELTE ÁJK szervezte.

2008. május 13. Nemzetközi konferencia „Verfassung und Verfassungswirklichkeit
Ein Vergleich ost-, mittel- und südosteuropäischer Staaten mit dem Schwerpunkt Ungarn” címmel. Program: Köszöntő: Hans Kaiser, Minister a. D., Leiter des Auslandsbüros Ungarn der Konrad Adenauer Stiftung – Prof. Ulrich Hufeld, Universitätsprofessor, [Andrássy Universität Budapest]: Das deutsche Grundgesetz – die Verfassung der alten Bundesrepublik und des geeinten Deutschland – Dr. Jiri Georgiev, Berater im Ausschuß für Europäische Angelegenheiten des Senats der Tschechischen Republik: Tschechien – Prof. Andrzej Zoll, Universitätsprofessor [Jagelionen-Universität Krakau] (angefragt): Polen – Dr. Kaspars Balodis, Richter am Verfassungsgericht der Republik Lettland: Das Baltikum – Leitung der Diskussion: Pál Sonnevend, Verfassungsrechtler im Amt des Präsidenten der Republik Ungarn – Dr. Zoltán Szente, wissenschaftlicher Mitarbeiter [ELTE ÁJK]: Verfassung und Verfassungswirklichkeit im ungarischen Parlamentsrecht – Dr. Péter Tilk, Universitätsadjunkt [PTE ÁJK]: Durchsetzungsprobleme im ungarischen Parteienrecht – Prof. Herbert Küpper, Universitätsprofessor [Andrássy Universität Budapest]: Verfassung und Verfassungswirklichkeit im ungarischen Selbstverwaltungsrecht – Dr. András Jakab, Lecturer in Law [Univ. of Liverpool] und Dr. Attila Vincze, Universitätsassistent [ELTE ÁJK] Doktorand, LMU München: Unmittelbare Anwendung der Verfassung – Abschluss der Konferenz: Hans Kaiser, Minister a. D., Leiter des Auslandsbüros Ungarn der Konrad Adenauer Stiftung. A programot az ELTE ÁJK szervezte.

2008. május 15. Konferencia a jogászképzés jövőjéről „Nyitott Kapuk” címmel. Program: Dr. Mezey Barna dékán – Dr. Manherz Károly felsőoktatási és tudományos szakállamtitkár [Oktatási és Kulturális Minisztérium] – Dr. Szabó András ügyvezető [Szinapszis Kft] – Dr. Bánáti János elnök [Magyar Ügyvédi Kamara] – Dr. Lomniczi Zoltán elnök [Legfelsőbb Bíróság] – Dr. Miks Antal főosztályvezető ügyész [Legfőbb Ügyészség Személyügyi, Továbbképzési és Igazgatási Főosztály] – Dr. Tóth Ádám elnök [Magyar Országos Közjegyzői Kamara] – Dr. Papp Imre közjogi szakállamtitkár [Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium] – Dr. Kraudi Adrienne vezérigazgató-helyettes [MKB Bank Zrt.] – Dr. Vaszily Miklós vezérigazgató [Index Zrt.] – Dr. Havas Henrik jogász-újságíró – Dr. Róna Péter közgazdász, az ELTE tiszteletbeli professzora – Dr. Somogyi Zoltán igazgató [Political Capital] – Dr. Berke Gyula dékán [PTE ÁJK] – Dr. Imre Miklós dékán [Corvinus Egyetem Közigazgatási Kar] – Dr. Máthé Gábor dékán [Károly Gáspár Református Egyetem ÁJK] – Dr. Schanda Balázs dékán [PPKE ÁJK] – Dr. Szabó Béla dékán [DTE ÁJK] – Dr. Szabó Imre dékán [SZTE ÁJK] – Dr. Szabó Miklós dékán [Miskolci Egyetem ÁJK] – Dr. Szalay Gyula dékán [Széchenyi István Egyetem ÁJK]. A programot az ELTE ÁJK és a de Jure magazin  szervezte.

2008. május 29. Konferencia „Az aranyrészvény aktuális kérdései magyar és német jogi szempontból” címmel. Program: Dr. Peter Spary elnök [Budapesti Fórum Európáért Alapítvány] – Prof. Dr. Siegbert Alber az Európai Közösségek Bíróságának volt főtanácsosa, ügyvéd, a Saarbrückeni Egyetem tiszteletbeli tanára – Dr. Gyulai-Schmidt Andrea  Ph.D. egyetemi adjunktus [PPKE Kereskedelmi Jogi Tanszék]: Az aranyrészvény jövője Európában – Dr. Vincze Attila LL.M. egyetemi tanársegéd [ELTE ÁJK Alkotmányjogi Tanszék]: Lex Mol a tőke szabadsága tükrében – Dr. Michael Pießkalla LL.M. ügyvéd: Az aranyrészvény kérdésköre a 2007.10.23-i EKB ítélet (Volkswagen)- Reformelképzelések a VW- valamint a Külgazdasági törvény módosítása kapcsán. A programot a Budapesti Fórum Európáért Alapítvány , valamint a Deutsche Stiftung für Internationale Rechtliche Zusammenarbeit szervezte.

2008. május 30. Tudományos előadás. Program: Filó Mihály: Az eutanázia a büntetőjogi gondolkodásban című PhD értekezésének nyilvános vitája. A programot az ELTE ÁJK szervezte.

2008. június 3. Tudományos előadás. Program: Hoffman István: Közszolgáltatások szervezése a kistérségekben című PhD értekezésének nyilvános vitája. A programot az ELTE ÁJK szervezte.

2008. június 6. Tudományos előadás. Program: Kabódi Csaba: A magyar és az európai börtönügy párhuzamos életrajza (1945-töl napjainkig),avagy furcsa párhuzamok – és tükröződések című habilitációs tudományos előadása. A programot az ELTE ÁJK szervezte.

2008. június 19. Tudományos emlékülés a büntető novella kibocsátásának 100. évfordulója alkalmából. A program keretében előadást tartottak: Megnyitó: Mezey Barna egyetemi tanár [ELTE ÁJK] – Szabó Béla egyetemi tanár [DTE ÁJK]: Bernolák Nándor, az I. Büntetőnovella egyik kodifikátora és kommentátora – Máthé Gábor egyetemi docens, a Magyar Jogász Egylet elnöke: 1843-tól 1878-ig. A büntető kodifikáció története – Balogh Elemér egyetemi tanár, alkotmánybíró [SZTE ÁJK]: A büntetőjogi dogmatika kezdetei és első félévszázada. – Madai Sándor egyetemi tanársegéd [DTE ÁJK]: A csalás tényállása a Csemegi-kódex és az I. Büntető novella tükrében – Mezey Barna egyetemi tanár [ELTE ÁJK]: Válasz a kriminalitás kérdéseire a 20. század elején: határozatlan tartalmú elítélés – Lévay Miklós egyetemi tanár, alkotmánybíró [ELTE ÁJK]: Az I. Büntető novella fiatalkorúakra vonatkozó rendelkezései – Bárándy Péter ügyvéd, a Kar tiszteletbeli tanára [ELTE ÁJK]: A feltételes elítélés megjelenése a magyar büntetőjogban az I. büntető novella révén – Papp László előadó, PhD-hallgató [DTE ÁJK]: Új büntetőjogi irányzat a századfordulón: a kriminálantropológia kezdetei Magyarországon – Zárszó: Máthé Gábor egyetemi docens [ELTE ÁJK]. A programot a Magyar Kriminológiai Társaság, az MTA Jogtörténeti Albizottsága, a Magyar Jogász Egylet és az ELTE ÁJK szervezte.

2008. június 27-29. Oktatási és kutatási konferencia (Agrárjogi Tanszék). Program: Az Agrárjog, Szövetkezeti jog tantárgyak oktatásmetodológiai megbeszélése; Ph.D. hallgatók szakmai konferenciája; Tanársegédek előadásai az egyéni kutatási témákból. Helyszín: Háromhuta. Szakmai előadások (Ph.D. hallgatók): Longa Anna: A szociális gazdaság koncepciója; a szociális tevékenység lehetséges szervezeti keretei különös tekintettel a szövetkezetre – Kapitány Gabriella: A vízvédelem szabályozásának rendszere – Komári Ágnes: GMO-fejlemények – Sándor Csaba: A halászati jog és annak agrár-környezetvédelmi vonatkozásai – Kádár Zsombor: A szociális gazdaság és a szövetkezetek viszonya – Popovics Kitti: EU Agrárpolitikájának reformjai-különös tekintettel a finanszírozási rendszerre  – Réder Erika: A szociális szövetkezetek aktuális kérdései – Rozgonyi Eszter: A fenntartható fejlődés értelmezési lehetőségei. Tanársegédek előadásai az egyéni kutatási témákból: Nagy Krisztina I:: A szociális szövetkezetek jogi szabályozása, fejlődése Európában és Magyarországon – Farkas Gergely: A vagyoni értékű jogok szabályozása az Európai Unió közös Agrárpolitikájában – Nagy Krisztina II: A marketing szövetkezetek, termelői értékesítő szervezetek és termelői csoportok szerepe az Unió mezőgazdasági politikájában. A programot az ELTE ÁJK szervezte.

2008. június 30. – július 7. XIII. ELTE ÁJK Budapesti Nyári Egyetem [a határon túli magyar joghallgatók és pályakezdő jogászok számára]. Szakmai előadásokat tartott: Bánáti János ügyvéd, a Magyar Ügyvédi Kamara elnöke, Fábián Gyula egyetemi adjunktus, Babes-Bolyai Tudományegyetem [Kolozsvár] Jogi Kar, Horváth Attila egyetemi docens, ELTE Állam-és Jogtudományi Kar Magyar Állam-és Jogtörténet Tanszék, Kaltenbach Jenő egyetemi docens, ELTE Állam-és Jogtudományi Kar Közigazgatási Jogi Tanszék, Karácsony András tanszékvezető egyetemi tanár, ELTE Állam-és Jogtudományi Kar Filozófia Tanszék, Király Miklós tanszékvezető egyetemi docens, ELTE Állam-és Jogtudományi Kar Nemzetközi Magánjogi és Európai Gazdasági Jogi Tanszék, Kisteleki Károly egyetemi adjunktus, ELTE Állam-és Jogtudományi Kar Egyetemes Állam- és Jogtörténeti Tanszék, Lehoczkyné Kollonay Csilla tanszékvezető egyetemi docens, ELTE Állam-és Jogtudományi Kar Munkajogi és Szociális Jogi Tanszék, Lövétei István egyetemi docens, ELTE Állam-és Jogtudományi Kar Egyetemes Állam- és Jogtörténeti Tanszék, Máthé Gábor egyetemi docens, ELTE Állam-és Jogtudományi Kar Magyar Állam-és Jogtörténet Tanszék, Mezey Barna tanszékvezető egyetemi tanár, dékán, ELTE Állam-és Jogtudományi Kar Magyar Állam-és Jogtörténet Tanszék, Pokol Béla egyetemi tanár, ELTE Állam-és Jogtudományi Kar Politikatudományi Intézet, Rácz Lajos tanszékvezető egyetemi docens, ELTE Állam-és Jogtudományi Kar Egyetemes Állam- és Jogtörténeti Tanszék, Schweitzer Gábor egyetemi adjunktus, ELTE Állam-és Jogtudományi Kar Egyetemes Állam- és Jogtörténeti Tanszék, Sonnevend Pál egyetemi docens, ELTE Állam-és Jogtudományi Kar Nemzetközi Jogi Tanszék, Szalma József egyetemi tanár, Újvidéki Egyetem Jogtudományi Kar Polgári Jogi Tanszék, Szöllős István újságíró-főszerkesztő, Szűcs Magdolna egyetemi tanár, Újvidéki Egyetem Jogtudományi Kar Állam- és Jogtörténeti Tanszék, Wiesel Katalin intézeti docens, Balassi Intézet. A programot a XIII. Budapesti Nyári Egyetem Szervezőbizottsága szervezte.

2008. július 2. Könyvbemutató az Állam- és Jogtudományi Kar oktatóinak új könyveiből. Program: Menyhárd Attila: Dologi jog. Bemutatta: Vékás Lajos egyetemi tanár, akadémikus. – Csehi Zoltán: A civil társadalom szervezeteinek joga Magyarországon. Bemutatta: Landi Balázs egyetemi adjunktus [PPKE JÁK]. – Hamza Gábor: Wege der Entwicklung des Privatrechts in Europa. Bemutatta: Siklósi István egyetemi tanársegéd. – Gecsényi Lajos – Máthé Gábor (szerk.): Sub Clausula 1920 1947. Dokumentumok két békeszerződés – Trianon, Párizs – történetéből. Bemutatta: Paczolay Péter egyetemi tanár [SZTE ÁJK]. – Osztovics András – Somssich Réka – Vincze Attila [et al.] Szerk.: Osztovics A.: Az EU alapító szerződéseinek magyarázata. Bemutatta: Király Miklós egyetemi tanár. – Holé Katalin – Kadlót Erzsébet [et al.] Szerk.: Holé Katalin – Kadlót Erzsébet: A büntetőeljárásról szóló 1998. évi XIX. törvény magyarázata [BE-kommentár], VII. kötet:A különleges eljárások. A határozatok végrehajtása. Bemutatta: Bárándy Péter ügyvéd, az ELTE ÁJK tiszteletbeli tanára. – Karácsony András – Föglein Gizella – Horváth Attila – Pandula Attila – Völgyesi Levente – Bódiné Beliznay Kinga – Kabódi Csaba – Mezey Barna – Schweitzer Gábor [et al.] Szerk: Mezey B.: Justitiától a bírói pálcáig. A jogtörténeti Szemle különszáma. Bemutatta: Balogh Elemér egyetemi tanár [SZTE ÁJK]. – Bándi Gy. – Bárd K. – Dezső M. – Fazekas M. – Fehér J. – Fleck Z. – Fűrész K. – Hack P. – Harmathy A. – Horváth P. – Kaltenbach J. – Kardos G. – Király M. – Körösényi A. – Lehoczkyné Kollonay Csilla – Lévay M. – Menyhárd A. – Nagy M. – Simon I. – Somody B. – Sonnevend P. – Szabó M. D. – Szilágyi P. – Takács P. – [Basa I.] – [et al.] Szerk.: Jakab András – Takács Péter [-Allan Tatham]: A magyar jogrendszer átalakulása 1985/1990–2005 valamint The transformation of the Hungarian legal order 1985–2005. Bemutatta: Csehi Zoltán egyetemi docens. A programot az ELTE ÁJK szervezte.

2008. július 10 – 13. VIII. német-magyar Büntetőjog Történeti Szeminárium „Sanktionen in der Strafgeschiche” címmel. Helyszín: Széchenyi István Egytem Győr. Köszöntő: Dr. Mezey Barna tanszékvezető egyetemi tanár [ELTE ÁJK], Prof. Dr. Günter Jerouschek, [Jénai Friedrich-Schiller Egyetem]. Szakmai előadást tartott: Elisa Jurack [Jénai Egyetem] – Alexandra Nagell [Jénai Egyetem] – Sütő Krisztina [Budapest] – Katrin Kalweit [Jénai Egyetem] – Mohácsi Barbara [Budapest/Jéna] – Legeza Sára [Budapest] – Horváth Edit [Budapest] – Képessy Imre [Budapest] – Gerd Grahlmann [Jénai Egyetem] – Christiane Hofacker [Jénai Egyetem] – Christiane Junghanß [Jénai Egytem] – Jenny Brömel [Jénai Egyetem] – Kubassek Tamás [Budapest] – Mikula Klaudia [Budapest] – Maria Rückert [Jénai Egyetem] – Kerekes Ágnes [Budapest] – Martin Mahn [Jénai Egyetem] – Joó Barbara [Budapest] – David Matthes [Jénai Egyetem] – Ilka Carlsen [Jénai Egyetem] – Beke-Martos Anna [Budapest] – Cserép Edit [Budapest]. A programot az ELTE ÁJK szervezte.

2008. július 13 – 25. A bostoni Suffolk University Law School LL.M. kurzusának budapesti nyári egyeteme. Szakmai előadást tartott: Michael Rustad professor [Suffolk University Law School Boston]: U.S. Law, e-Business and the Internet – Jeffrey Wittenber professor [Suffolk University Boston]: Contracts and Commercial Transactions in  the U.S – Virginia Greiman professor [Suffolk University Law School Boston]: International Project Financing – Robert Keatinge professor [Suffolk University Law School Boston]: Corporations and Business Organizations in  the U.S. – Joseph Franco professor [Suffolk University Law School Boston]: Corporate Finance under U.S. Law – Richard Perlmutter professor [Suffolk University Law School Boston]: U.S. Law and Legal Methods – Christopher Gibson professor [Suffolk University Law School Boston]: Resolution of Private International Disputes. A programot a bostoni Suffolk University Law School és az ELTE ÁJK szervezte.

2008. szeptember 29. – október 3. Tudományos előadás. Program: Prof. Helmut Rüssmann (Universität des Saarlandes) előadása az Erasmus Program keretében „Grenzüberschreitende Rechtsstreitigkeiten in Zivil- und Handelssachen” címmel. A programot az ELTE ÁJK szervezte.

2008. szeptember 29. – október 10. Tudományos előadás. Program: Thomas H. Pope amerikai ügyvéd előadássorozata „American Litigation System in Law” címmel. A programot az ELTE ÁJK szervezte.

2008. október 10. Tudományos konferencia. XXII. rendvédelem-történeti tudományos konferencia „Rendszerváltások és rendvédelem a XIX-XX: században” címmel. Program: Megnyitó: Dr. Dombrády Lóránd. Elismerések átadása: Dr. Parádi József elnök [Szemere Bertalan Magyar Rendvédelem-történeti Tudományos Társaság].  Szakmai előadások: Dr. Detlef Graf von Schwerin: A Harmadik Német Birodalom rendvédelme – Dr. Helmut Gebhardt: Az osztrák csendőrség és a XX. századi ausztriai rendszerváltások – Dr. Michal Chvojka: Rendszerváltás és rendvédelem a Kárpát-medence legújabb kori történetében – August Freyerer: Az európai focibajnokságok biztosításának tapasztalatai – Csóka Ferenc: Lengyel menekültek Magyarországon a II. világháborúban – Forró János: Székesfehérvár szabad királyi törvényhatósági jogú város rendvédelme 1688-2008 – Lakatos Roland: Humán viszonyok rendvédelmünkben a II. világháború előtt – Kocsis Tibor: A magyar állam nyugati határainak őrzése a rendszerváltozás tükrében – Domokos Sándor: Az 1918-as Winnipegi sztrájk – Dr. Mezey Barna: Börtönügy és rendszerváltozások a XX. századi Magyarországon – Dr. Parádi József: A magyar határőrizet és a rendszerváltozások a kiegyezéstől a II. világháborúig – Dr. Suba János: Magyar államhatárok és rendszerváltozások a XX. században – Dr. Szakály Sándor: A Magyar Királyi Csendőrség és a rendszerváltozások. Levezető elnök: Dr. Dombrády Lóránd és Mag. Simon F. Nándor. A programot a Szemere Bertalan Magyar Rendvédelem-történeti Tudományos Társaság és az ELTE ÁJK szervezte.

2008. október 13. Tudományos előadás. Program: Rozsnyai Krisztina: A közigazgatás feletti bírói ellenőrzés fejlesztésének lehetséges irányai. A közigazgatási bíráskodás terjedelmét meghatározó főbb tényezőkről című PhD értekezésének nyilvános vitája. A programot az ELTE ÁJK szervezte.

2008. október 15. Tudományos előadás. Program: Völgyesi Levente: Városi alkotmányosság az újkori Magyarországon című PhD értekezésének nyilvános vitája. A programot az ELTE ÁJK szervezte.

2008. október 15. Tudományos előadás. Program: Bárd Károly: Erkölcs és igazságszolgáltatás: a hallgatás joga című habilitációs tudományos előadása. A programot az ELTE ÁJK szervezte.

2008. október 17. Tudományos előadás. Program: Wernhard Möschel, a Heidelbergi Egyetem professzora, versenyjogi szakértő előadása a doktori képzés keretében. A programot az ELTE ÁJK szervezte.

2008. október 22. Könyvbemutató. Program: „A koalíciós korszak pártjainak gazdálkodása, 1944-1949” (Szerk. Vida István) című tanulmánykötet bemutatója. Bemutatta: Bihari Mihály egyetemi tanár, az Alkotmánybíróság volt elnöke. A programot a Gondolat Kiadó, az ELTE BTK Történeti Intézet Pártkutató Műhelye, az ELTE – TKI kutatócsoportja és az ELTE ÁJK szervezte.

2008. október 29. Tudományos előadás. Program: Stumpf István: Az állam újrafelfedezése – a neoweberiánus állammodell jellemzői című habilitációs tudományos előadása. A programot az ELTE ÁJK szervezte.

2008. október 29. Tudományos előadás. Program: Gárdos Péter: Az engedményezés című PhD értekezésének nyilvános vitája. A programot az ELTE ÁJK szervezte.

2008. november 4. Tudományos előadás. Program: Simon Zoltán: Érdekérvényesítés és lobbitevékenység a közpolitikai döntéshozatalban az Európai Unióban és Magyarországon című PhD értekezésének nyilvános vitája. A programot az ELTE ÁJK szervezte.

2008. november 8. Tudományos előadás. Program: Somssich Réka:  Az európai közösségi jog fogalmainak nyelvi megjelenítése, különös tekintettel az európai magánjogra című PhD értekezésének nyilvános vitája. A programot az ELTE ÁJK szervezte.

2008. november 18. Konferencia a jogi oktatás aktuális kihívásairól. Program keretében előadást tartottak: Christopher Noblet [Partos és Noblet Ügyvédi Iroda], Richard Harrill [Public Interest Law Initiative] és Maria Bebec [Open Society Institute]: A jogi oktatás - különböző nézőpontokból – Gyulavári Ágnes adjunktus [ELTE ÁJK], Gyurkó Szilvia[OKRI]: Gyakorlai Képző Központ az ELTE Állam- és Jogtudományi Karán – Filippinyi Eszter [OSI]: Klinikai képzés a jogi oktatásban – a gyakorlat. További résztvevők: Diós Erzsébet [Bíróképző Akadémia], Németh Szabolcs [IRM], Váradi Réka [PILI], Kocsis Richárd [HÖK, ELTE ÁJK], Balogh Zsolt dékánhelyettes [JAPATE], Szabó Miklós dékán [Miskolci Egyetem], Badó Attila dékán [JATE], Gyekiczki Tamás [DTE], Mezey Barna egytemi tanár [ELTE ÁJK], Kutacs Mária [Országos Mediációs Egyesület], Fleck Zoltán tanszékvezető egyetemi docens [ELTE ÁJK]. A programot az ELTE ÁJK szervezte.

2008. november 24. Ünnepi ülés. Program: Ünnepi köszöntő és a „Statisztika és a közigazgatás elkötelezettje”című tisztelgő kötet átadása Katona Tamás professzor úr 60. születésnapja alkalmából. A program keretében köszöntőt mondott Dr. Földi András dékánhelyettes [ELTE ÁJK], Dr. Szabó Imre dékán [SZTE ÁJK], Dr. Pukli Péter elnök [KSH], valmint Dr. Steiger Judit tanszékvezető egyetemi docens [ELTE ÁJK]. A programot az ELTE ÁJK, a Központi Statisztikai Hivatal és az SZTE ÁJK szervezte.

2008. november 24. Tudományos előadás. Program: Pesti Sándor: Politikusok és köztisztviselők viszonya, politikai patronázs a nyugat-európai demokráciában és Magyarországon című habilitációs tudományos előadása. A programot az ELTE ÁJK szervezte.

2008. november 27. Tudományos előadás. Program: Szente Zoltán: Az európai konstitucionalizmus analitikai keretei és a főbb modellek a II. világháború után című habilitációs tudományos előadása. A programot az ELTE ÁJK szervezte.

2008. november 29. Tudományos előadás. Program: Hack Péter: A büntető igazságszolgáltatás szervezete, függetlenség, számonkérhetőség és a büntetőeljárás rendje című PhD értekezésének nyilvános vitája. A programot az ELTE ÁJK szervezte.

2008. december 2. Konferencia „A láthatatlan légió” címmel. Előadások a program keretében: Suhajda Attila elnök [Magyar Outsourcing Szövetség]: Az outsourcing – fogalma, kialakulása és elterjedése, alkalmazása a világban és Magyarországon – Száraz Attila munkajogi szakértő [Magyar Telekom]: Az outsourcing - a kiszervező optikáján keresztül – szervezési megoldások, gyakorlati kérdések és problémák  – Dr. Berke Gyula dékán [Pécsi Tudományegyetem, ÁJK]: Az outsourcing – munkajogi vonatkozások különös figyelemmel a jogutódlásra, a munka- és pihenőidő szervezésére, valamint a közszolgálati korlátokra – Kriza András ~nAVIS BSC]: Légionáriusok mindennapjai – azaz milyen feladatokat végeznek munkatársaink nemzetközi partnereink megbízásából – G. Nagy Balázs development manager [Manpower Business Solutions Kft.]: Hatékonyságnövelésen és költségracionalizáláson túl. Hogyan csökkenthető egy outsourcinggal járó stratégiai döntéshozatali teher? Milyen megoldást adhat egy jól kivitelezett outsourcing modell kritikus üzleti területek, időszakok menedzselésére? – Németh György ügyvezető igazgató [OCÉ Hungária Kft.]: Költségtakaros nyomtatási megoldások az OCÉ-től. A programot a Magyar Outsourcing Szövetség és a Magyar Munkajogi Társaság [ELTE ÁJK Munkajogi Tanszék] szervezte.

2008. december 4. Tudományos előadás. Program: Suha György (ENSZ nagykövet, Gaubia főkonzulja): „Afrikán a világ szeme” című előadása. A programot az ELTE ÁJK szervezte.

2008. december 6. Tudományos előadás. Program: Tóth Zoltán: A halálbüntetés története, filozófiája és kortárs jogelméleti kérdései című PhD értekezésének nyilvános vitája. A programot az ELTE ÁJK szervezte.

2008. december 11. Tudományos ülés „Alkotmányos értékek és aktualitások-uniós kihívások” címmel. Program: Dr. Holló András egyetemi tanár, alkotmánybíró: Hatvan éves az Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozata – Dr. Ádám Antal professor emeritus és Dr. Chronowski Nóra tanszékvezető egyetemi docens [Miskolci Egyetem ÁJK]: A magyar alkotmányi értékek fejlődési irányai  – Dr. Bragyova András egyetemi tanár, alkotmánybíró és Dr. Paulovics Anita tanszékvezető egyetemi docens [Miskolci Egyetem ÁJK]: Alkotmányos normák és alkotmányos értékek – Dr. Varga Zs. András tanszékvezető egyetemi docens [PPKE ÁJK]: Alkotmányunk értékei. Fogalmi keretek. – Dr. Pozsár-Szentmiklósy Zoltán doktorandusz [ELTE ÁJK]: Az alapjogvédelem uniós kilátásai. A programot az ELTE ÁJK szervezte.

2008. december 17. Tudományos előadás. Program: Müller György: A kormányzati rendszer átalakítása 2006-ban című habilitációs tudományos előadása. A programot az ELTE ÁJK szervezte.

2008. december 17. Tudományos előadás. Program: Raffai Katalin: A nemzetközi magánjogi közrend rétegei - különös tekintettel a közösségi és a magyar jogra - című PhD értekezésének nyilvános vitája. A programot az ELTE ÁJK szervezte.

2008. december 18.  Kerekasztal beszélgetés. Program: Alkotmányjogász doktoranduszok kerekasztal-beszélgetése. A programot az ELTE ÁJK szervezte


2007-es tudományos konferenciák, ülések, események

2007. január 11. Igazságszolgáltatás a tudomány tükrében – tudományos konferencia. Program: Hack Péter: Bírói függetlenség és számonkérhetőség – Halmai Gábor: Az alkotmány a bírói jogalkalmazásban – Hanák András: A véleménynyilvánítás szabadsága és az igazságszolgáltatás bírálata az Emberi Jogok Európai Bíróságának gyakorlatában – Majtényi László: A titkos és a nyilvános az igazságszolgáltatásban – Kisfaludi András: A bírói gyakorlat hatása a magánjogi jogalkotásra – Kabódi Csaba: A bírói szerepfelfogás alkotóelemei – Ligeti Katalin: Büntetőjog és alkalmazása: változások kapujában – Kerezsi Klára: A büntető igazságszolgáltatás és a kriminológia kapcsolata. Mi legyen a kriminológia: „költészet” vagy „technika” – Menyhárd Attila: Tudás, jogtudomány, jogalkalmazás – Badó Attila-Bencze Mátyás: A büntetéskiszabási gyakorlat egységének kérdőjelei – Navratil Szonja: A jogegység „lehetetlensége”– Raffai Katalin: A közrendi záradék a magyar bírói gyakorlatban. A programot az ELTE ÁJK és a Magyar Jogászegylet Budapesti Szervezete szervezte.

2007. február 7. Könyvbemutató az Állam- és Jogtudományi Kar oktatóinak új könyveiből. A bemutatott könyvek: Cs. Kiss Lajos – Csehi Zoltán – Hamza Gábor – Kovacsicsné Nagy Katalin – Weiss Emília – [et al.]. Szerk.: Hamza Gábor: Magyar jogtudósok III. Bemutatta: Nótári Tamás egyetemi docens – Breznay Tibor – Czuglerné Iványi Judit – Gyulavári Tamás – Horváth István – Lehoczkyné Kollonay Csilla – Molnár József – Molnárné Balogh Márta – Nacsa Beáta – Petrovics Zoltán – Samu Mihály – [et al.]. Szerk.: Lehoczkyné Kollonay Csilla – Petrovics Zoltán: Liber Amicorum – Studia Ida Hágelmayer dedicata. Bemutatta: Horváth István jogi főosztályvezető [Szociális- és Munkaügyi Minisztérium] – Kerezsi Klára: Kontroll vagy támogatás: az alternatív szankciók dilemmája. Bemutatta: Lévay Miklós egyetemi tanár – Szente Zoltán: Európai alkotmány- és parlamentarizmus történet. Bemutatta: Lövétei István egyetemi adjunktus – Illés Géza – Kelemen Miklós – Kisteleki Károly – Nagyné Szegvári Katalin – Rácz Lajos – [et al.]. Szerk.: Rácz Lajos: Kormányzás és kodifikáció. tanulmányok az újkori Európa jogfejlődéséről. Bemutatta: Máthé Gábor egyetemi docens – Hamza Gábor – Nótári Tamás: Mit hoz a múlt? Jog- és kultúrtörténeti tanulmányok I. Bemutatta: Rácz Lajos egyetemi docens. A programot az ELTE ÁJK szervezte.

2007. március 14. Tudományos előadás. Program: Nagy Éva: Kölcsönből fogyasztói hitel című PhD értekezésének nyilvános vitája. A programot az ELTE ÁJK szervezte.

2007. március 21. Tudományos előadás. Program: Kende Tamás: Küzdelem és káosz a közszolgáltatási szektor állami támogatásával és finanszírozásával kapcsolatban Európában című PhD értekezésének nyilvános vitája. A programot az ELTE ÁJK szervezte.

2007. március 27. Tudományos előadás. Program: Deborah Platt Majoras (US Federal Trade Commission elnöke): Antitrust Policy című előadása. A programot az ELTE ÁJK szervezte.

2007. március 30. Jubileumi konferencia a Római szerződés aláírásának 50. évfordulója alkalmából. Program: Jubileumi konferencia a Római szerződés aláírásának ötvenedik évfordulója alkalmából. A programot az ELTE ÁJK Nemzetközi Magánjogi és Európai Gazdasági Jogi Tanszéke – Európai Jog Világszövetsége (FIDE) Magyar Tagozat Egyesület – Jean Monnet Center of Excellence – CompLex Kiadó Kft. szervezte.

2007. április 5. Tudományos előadás. Program: Lukácsi Tamás: Hermész szobra a fában – Arisztotelész és álmaink állama című PhD értekezésének nyilvános vitája. A programot az ELTE ÁJK szervezte.

2007. április 20. Ünnepi konferencia Harmathy Attila egyetemi tanár, akadémikus tiszteletére Program: Lenkovics Barnabás: Jog- és esélyegyenlőség – Bihari Mihály: A népszavazás és a népszavazással kapcsolatos eljárás az Alkotmánybíróság döntéseinek tükrében – Sári János: Az emberi méltósághoz való jog, mint személyhez fűződő jog érvényesülése a bírói gyakorlatban – Lehoczkyné Kollonnay Csilla: Szerződési szabadság és munkaviszony – az állam változó szerepvállalása – Molnár Miklós: A közigazgatási szerződés dogmatikai kérdései – Németh János: A közigazgatási szerződésből eredő jogviták elbírálása – Hamza Gábor: Jogharmonizáció és a római jogi hagyomány –Király Miklós: Az Európai Bíróság ítéleteinek hatása a felsőoktatásra. A programot az ELTE ÁJK szervezte.

2007. május 2. Tudományos előadás. Program: Prof. Istvan Pogany (University of Warwick): Kárpótlási módok Közép- és Kelet-Európában (Reparatory justice: Restitution and Compensation Laws in Central and Eastern Europe) című előadása. A programot az ELTE ÁJK szervezte.

2007. május 10. Tudományos előadás. Program: Prof. Dr. iur. Dr. phil. Günter Jerouschek M.A. (Friedrich Schiller Universität – Jena): Wer Menschenblut vergießt, des Blut soll auch durch Menschen vergossen werden. Überlegungen zu peinlicher Strafe, Fehde und Buße című előadása, melyet díszdoktorrá avatása alkalmából tartott. A programot az ELTE ÁJK szervezte.

2007. május 16. Tudományos előadás. Program: Gellér Balázs: A büntetőjogi bűnösség objektivizálódása, mint a nemzetközi kihívásokra adott válasz című habilitációs tudományos előadása. A programot az ELTE ÁJK szervezte.

2007. május 17. Tudományos előadás. Program: Maiyalehné Gregóczki Etelka: Közbeszerzések tervezése az önkormányzatok gyakorlatában című PhD értekezésének nyilvános vitája. A programot az ELTE ÁJK szervezte.

2007. május 23. Egyetemi jogászság és gyakorlati jog – késő-középkori és újkori tendenciák. Jogtörténeti-jogelméleti konferenciasorozat I. Program: Pokol Béla: A középkori és az újkori jog értelmi rendszerének formálódása – Karácsony András: Kísérletek a tudományeszme átalakítására az újkorban – Vita – Hamza Gábor: A magánjog és a közjog kapcsolata az európai jogtudományban – Szabó Béla: A glosszátorok tanainak uralma az itáliai jogszolgáltatás felett a 13-15. században –Vita – Balogh Elemér: De iurisperitorum consilio - jogtudósok a szentszéki bíráskodásban – Nótári Tamás: Enea Silvio Piccolomini és a jogtudomány kapcsolata – Vita – Zlinszky János: Kitonich János felfogása a hazai ex praxi és az ex sola theoria jogot értelmező módszer helyességéről – Mezey Barna: Egyetem - jogakadémia - praxis. Jogászképzés Magyarországon a 17-18. században – Vita – Homoki Nagy Mária: Szokásjog vagy bíró alkotta jog a késő rendi magyar joggyakorlatban – Bónis Péter: A ius commune a középkori Magyarországon a fragmentumkutatások fényében –Vita – Frivaldszky János: Az egyetemi jogászi érvelés kialakulása Itália egyetemein – Nagy Zsolt: Egyetemi jogászág és joggyakorlat – Vita. A programot az ELTE ÁJK szervezte.

2007. május 29. Tudományos előadás. Program: Fleck Zoltán: A jogi kultúra és a szabályozás változásának összefüggése című habilitációs tudományos előadása. A programot az ELTE ÁJK szervezte.

2007. június 4. Tudományos előadás. Program: Szegedi András: Kartelltilalom az Európai Közösség jogában című PhD értekezésének nyilvános vitája. A programot az ELTE ÁJK szervezte.

2007. június 8. Tudományos előadás. Program: Rácz Lajos: Állam – Egyház – Közigazgatás című habilitációs tudományos előadása. A programot az ELTE ÁJK szervezte.

2007. június 11. Tudományos előadás. Program: Király Miklós: A szerződési jog harmonizálásának határai az Európai Közösségekben című habilitációs tudományos előadása. A programot az ELTE ÁJK szervezte.

2007. június 27. Tudományos előadás. Program: Filó Mihály: Az eutanázia a büntetőjogi gondolkozásban című doktori értekezésének munkahelyi vitája. A programot az ELTE ÁJK szervezte.

2007. június 27. Tudományos előadás. Program: Prof. Dr. Laurens Winkel (Erasmus University of Rotterdam): Bemerkungen zur Struktur der obligationes und zu den contractus nominati című előadása. A programot az ELTE ÁJK szervezte.

2007. július 1-9. XII. ELTE ÁJK Budapesti Nyári Egyetem [a határon túli magyar joghallgatók és pályakezdő jogászok számára]. Szakmai előadásokat tartott: Czerny Róbert szakjogász, Dunavölgyi Szilveszter jogász, kriminológus, Országos Kriminológiai Intézet, Fábián Gyula egyetemi adjunktus, Babes-Bolyai Tudományegyetem [Kolozsvár] Jogi Kar, Kardos Gábor tanszékvezető egyetemi docens, ELTE Állam-és Jogtudományi Kar Nemzetközi Jogi Tanszék, Képes György egyetemi tanársegéd ELTE Állam-és Jogtudományi Kar Magyar Állam- és Jogtörténeti Tanszék, Király Miklós tanszékvezető egyetemi docens, ELTE Állam-és Jogtudományi Kar Nemzetközi Magánjogi és Európai Gazdasági Jogi Tanszék, Kiss Daisy tiszteletbeli tanár, ELTE Állam-és Jogtudományi Kar Polgári Eljárásjogi Tanszék, Kisteleki Károly egyetemi adjunktus, ELTE Állam-és Jogtudományi Kar Egyetemes Állam- és Jogtörténeti Tanszék, Lenkovics Barnabás egyetemi tanár, ELTE Állam-és Jogtudományi Kar Polgári Jogi Tanszék, Majtényi Balázs egyetemi adjunktus, BCE Közigazgatástudományi Kar Nemzetközi Tanszék, Mezey Barna tanszékvezető egyetemi tanár, dékán, ELTE Állam-és Jogtudományi Kar Magyar Állam-és Jogtörténet Tanszék, Schweitzer Gábor egyetemi adjunktus, ELTE Állam-és Jogtudományi Kar Egyetemes Állam- és Jogtörténeti Tanszék, Somody Bernadette egyetemi tanársegéd, ELTE Állam-és Jogtudományi Kar Alkotmányjogi Tanszék, Szalma József egyetemi tanár, Újvidéki Egyetem Jogi Kar, Veress Emőd társult oktató, Babes-Bolyai Tudományegyetem [Kolozsvár] Jogi Kar Alkotmányjogi Tanszék, Wiesel Katalin intézeti docens, Balassi Intézet. A programot a XII. Budapesti Nyári Egyetem Szervezőbizottsága szervezte.

2007. július 3. Tudományos előadás. Program: Pálvölgyi Balázs: A magyar közegészségügyi közigazgatás intézményrendszere (1867-1914) című PhD értekezésének nyilvános vitája. A programot az ELTE ÁJK szervezte.

2007. július 4. Könyvbemutató az Állam- és Jogtudományi Kar oktatóinak új könyveiből. A bemutatott könyvek: Kukorelli István: Tradíció és modernizáció a magyar alkotmányjogban. Bemutatta: Soltész István szakjogász, az Országgyűlés főtitkára – Dezső Márta – Vincze Attila: Magyar alkotmányosság az európai integrációban. Bemutatta: Holló András egyetemi tanár [Miskolci Egyetem] – Király Miklós: Egység és sokféleség. Az Európai Unió jogának hatása a kultúrára. Bemutatta: Mádl Ferenc ny. egyetemi tanár, az ELTE tiszteletbeli tanára – Czine Gáspár – Cs. Kiss Lajos – Karácsony András – Kardos Gábor – Pokol Béla – Szilágyi Péter – Tamás András – Zsidai Ágnes – [et al.]. Szerk.: Cs. Kiss Lajos: Hans Kelsen jogtudománya. Tanulmányok Hans Kelsenről. Bemutatta: Bragyova András egyetemi tanár [Miskolci Egyetem] – Finszter Géza – Korinek László – Ligeti Katalin – Lévay Miklós – Gönczöl Katalin – Kerezsi Klára – [et al.]: Kriminológia – Szakkriminológia. Bemutatta: Németh Zsolt főiskolai tanár [Rendőrtiszti Főiskola] – Barna Attila – Bódiné Beliznai Kinga – Horváth Attila – Kelemen Miklós – Képes György – Mezey Barna – Rácz Lajos – Révész T. Mihály – Schweitzer Gábor – Völgyyesi Levente – [et al.]. Szerk.: Mezey Barna – Révész T. Mihály: Ünnepi tanulmányok Máthé Gábor 65. születésnapja tiszteletére. Bemutatta: Rácz Lajos egyetemi docens – Karácsony András – Karádi Éva – Márton Miklós – Bányai Ferenc – Cs. Kiss Lajos – Szilágyi Péter – Földi András – Bihari Mihály – Kukorelli István – Kardos Gábor – [et al.]. Szerk.: Cs. Kiss Lajos – Karádi Éva: Az igazságosság dilemmái. Ünnepi kötet Földesi Tamás 75. születésnapjára. Bemutatta: Kukorelli István egyetemi tanár. A programot az ELTE ÁJK szervezte.

2007. július 18. Tudományos előadás. Program: Nancy Gertner (bírónő, United States District Court ): Holding Governments Accountable. From Ordinary Violations of Rights to the United States Patriot Act című előadása. A programot az ELTE ÁJK – Suffolk University Law School Center for International Legal Studies szervezte.

2007. szeptember 14. Tudományos előadás. Program: Papp Mónika: A gazdasági szabadságok és a közös piaci versenyjog egyes összefüggései az Európai Bíróság esetjogában című PhD értekezésének nyilvános vitája. A programot az ELTE ÁJK szervezte.

2007. szeptember 28. A hazai egyetemi jogi kultúra fejlődéstörténetének újabb kutatási eredményei. Program: Horváth Pál – Szögi László: Adalékok a magyar egyetemi jogi kultúra fejlődéstörténetéhez – Horváth Pál: Eötvös József egyetemi reformterve és a Jury (az ún. hallgatói esküdtszék) szerepe – Mezey Barna: Epilógus. A programot az ELTE ÁJK – MTA Egyetemtörténeti Bizottsága – PPKE szervezte.

2007. szeptember 28. Nyomozás, bíróság és börtön testközelből. A program célja: A program célja, hogy bemutassa a büntetőeljárás egyes szakaszait a laikusoknak oly módon, hogy az egyes eljárási cselekményeket végignézhessék, majd az azokhoz fűzött magyarázatokkal azok jelentőségét és problémás pontjait megismertessék. Ezzel nem csak jobb képet kapnak a résztvevők a rendőrség, a szakértők, az ügyészek, a bíróságok és a szabadságvesztés végrehajtására szolgáló intézmények működéséről, hanem a büntetőeljárás társadalomban betöltött szerepét is jobban megértik. A program egy képzelt bűnügyet követ nyomon: K. úr ittasan elüt egy gyalogost, majd nőismerősét több késszúrással megöli. Kétséges azonban, hogy a közlekedési balesetet valóban K. úr okozta-e, lehetséges, hogy a gyalogos a felelős, ám az sem biztos, hogy az emberölést tényleg ő követe el. A baleset. A jogi kar épülete előtti közlekedési baleset helyszínén a nyombiztosítók Dr. Polgár István rendőr alezredes vezetésével elvégezték a helyszínelést, a nyomok rögzítését és a bizonyítékok begyűjtését. A szakvélemény (Vida Gábor, igazságügyi szakértő) Közlekedési igazságügyi szakértő a helyszínrajz és a rögzített adatok alapján számítógépes szimulációs programon bemutatta és elmagyarázta, hogyan lehet rekonstruálni egy balesetet. Az emberölés helyszíne (Bajtai Miklós, BRFK, a Bűnügyi Technikai Osztály vezetője) Az előre berendezett emberölési helyszínen a rendőrnyomozók bemutatták a nyomrögzítés különböző módszereit (pl. ujjlenyomat rögzítés), a bizonyítási eszközök biztosításának módszereit és a helyszínbiztosítás jelentőségét. Az ittasság és kábítószer vizsgálata (Szeles Géza r.orvos, igazságügyi orvosszakértő) Az orvosszakértő alkoholvizsgálatot modellezett, ennek problémáiról beszélt, a Kar oktatója pedig az ittas állapot büntetőjogi következményeiről adott rövid ismertetést. Emberölés és orvosszakértő (Kovács Gábor igazságügyi orvosszakértő) Az orvosszakértő az emberölés során felmerülő orvosszakértői módszerekről, problémákról tartott ismertetést, bemutatva az emberöléshez használt egyes eszközök által okozott jellegzetes sérüléseket. A poligráf (hazugságvizsgáló) (Krispán István igazságügyi szakértő) Az igazságügyi szakértő a poligráf használatát mutatta be és beszélt annak jelentőségéről, megbízhatóságáról, majd egy önként jelentkezőn elvégzett egy tesztet. Próbaper A vád (Sódor István fellebbviteli főügyész) A fellebbviteli főügyész ismertette mind a korábban szimulált közlekedési baleset, mind pedig az emberölés nyomozása során készült „aktát” és „vádiratot”. A tárgyalás (a per) A korábban vizsgált közlekedési baleset és emberölés ügyében bíró, ügyész és védő részvételével modellezett bírósági eljárást folytattak le, amelyben a bíróság meghallgatta a szakértőket és a tanúkat is. Védelem: Bárándy Péter ügyvéd, vád: Sinku Pál, a Legfőbb Ügyészség Kiemelt Ügyek Főosztályának főosztályvezetője, tanácselnök bíró: Vaskuti András, a Fővárosi Bíróság tanácselnöke. Tudományos előadás Gellér Balázs egyetemi docens: Előadás a jogellenesen beszerzett bizonyítékok felhasználásáról a büntetőeljárás során. Különprogram: Börtönlátogatás a Fővárosi Fegyház és Börtönbe. A programot az ELTE ÁJK szervezte.

2007. szeptember 28-29. „The Power of International Law in Times of European Integration” Biennal Research Forum of the European Society of International Law. Részletek a programból: Szeptember 28. Hudecz Ferenc (Rector, ELTE): Opening Statements – Parallel Agora 1 – Multi-ethnicity in Practice: Minorities at Home – Kinfolk Abroad. Chair: Kardos Gábor (ELTE) – Kovács Péter (PPKE): A propos de le légitimité des relations directes entre l’Etatparent et la minorité voisine – Tóth Norbert (PTE): The Long-lasting 1990’s of Macedonia or Minority Policy int he Vardar Valley. Szeptember 29. Parallel Agora 1 – Don’t Move – Don’t Shoot: Border Controls, Exit and Entry Through the Dividing Lines. Chair: Nagy Boldizsár (ELTE). Forum – The ICJ Under Siege: The Balkan Cases Before the Court – Várady Tibor (CEU): Institut d’Etudes Politiques de Grenoble – Parallel Agora 1 – Tales of „Civilisation”; Imperialism and Transfer of Values (Soviet Union – CEE, EU – CEE). Raisz Anikó (ME): Transfer of Values as to Regional Human Rights Trubunals. Plenary – Kis János (CEU): New Capitalism and Old Human Rights – The Pains of Transition and Their Mitigation by Human Rights. A programot a European Society of International Law szervezte.

2007. október 8-9. Program: Október 8. Eröffnung des Kolloquiums durch den Dekan Barna Mezey – Vortrag Barna Mezey, Budapest: Europäische Rechtsgeschichte – ungarische Rechtsgeschichte. – Christiane Wendehorst, Göttingen: Europäisierung des Vertragsrechts – Lajos Vékás, Budapest: Kodifikation des ungarischen BGB –Zoltán Csehi, Budapest: Die Unmöglichkeit im ungarischen und europäischen Zivilrecht – Gerald Spindler, Göttingen: Reform des Gesellschaftsrechts in Europa, Deutschland und Ungarn – Amerikanisierung des Wirtschaftsrechts? – László Burián, Budapest: Die Auswirkung des Gemeinschaftsrechts auf die Regelung des Sitzes von Gesellschaften – Diskussion – Renate Schaub, Göttingen: Europäisierung des Rechts des geistigen Eigentums – Attila Harmathy, Budapest: Schutz des Eigentumsrechts im nationalen und im europäischen Recht – Diskussion – Martin Ahrens, Göttingen: Europäisierung des Mahnverfahrens – Volker Lipp, Göttingen: Europäisierung des Scheidungsverfahrens – István Varga, Budapest: Einheitliches europäisches Verfahren bei geringem Streitwert – Diskussion. Október 9. Pál Sonnevend, Budapest: Aktuelle grundrechtliche Probleme im Bereich Justiz und Inneres – Attila Vincze LLM, Budapest: Die Tendenzen des ungarischen Wirtschaftsverfassungsrechts – Volkmar Götz, Göttingen: Französische und deutsche Einflüsse auf das europäische Verwaltungsrecht und Verwaltungsprozessrecht – Krisztina Rozsnyai LLM, Budapest: Europäisierung des ungarischen Verwaltungsverfahrensrechts – Diskussion – Ines Härtel, Göttingen: Europäisierung des Lebensmittel- und Verbraucherschutzrechts – Mihály Kurucz, Budapest: Europäisierung des Lebensmittel- und Verbraucherschutzechts – Werner Heun, Göttingen: Europäisierung der Gleichheitsrechte – Péter Szilágyi, Budapest: Europäisierung und Souveränität des Staates – Diskussion – Schlusswort: Volker Lipp, Göttingen. A programot az ELTE ÁJK – Rechtswissenschaftlichen Fakultäten der GAU Göttingen – Stiftung Budapester Forum für Europa szervezte.

2007. október 10. Könyvbemutató. Program: Bárd Károly: Emberi jogok és büntető igazságszolgáltatás Európában című könyvének bemutatója. Laudációt tartott: Tóth Mihály tanszékvezető egyetemi tanár (PPKE JÁK). Könyvismertető: Morvai Attila a Fővárosi Főügyészség szóvivője. A programot a Magyar Hivatalos Közlönykiadó szervezte.

2007. október 17. Tudományos előadás. Program: Máthé Gábor: A szentkorona eszme, mint államfogalom című habilitációs tudományos előadása. A programot az ELTE ÁJK szervezte.

2007. október 25. Tudományos előadás. Program: Steiger Judit: Az adózás makrogazdasági és jogi kérdései című habilitációs tudományos előadása. A programot az ELTE ÁJK szervezte.

2007. október 25. Tudományos előadás. Program: Vass János: A termőföldtulajdon, erdők, természetvédelmi területek tulajdonjogi sajátosságai című habilitációs tudományos előadása. A programot az ELTE ÁJK szervezte.

2007. november 6. Az Alkotmány kommentárja – tudományos konferencia. Program: Takács Péter: Köszöntő – Szenté Zoltán: A képviselői jogállás az Alkotmány 20. §-a szerint – Korreferátum: Kukoreli István – Vita – Vincze Attila: A Magyar Nemzeti Bank alkotmányjogi helyzete – Korreferátum: Simon István – Vita – Herbert Küpper: A kormány – Korreferátum: Petrétei József – Vita – Varga István: Jogorvoslati jog az Alkotmányban – Korreferátum: Erdei Árpád – Vita – Hollán Miklós: Nullum crimen és az Alkotmány – Korreferátum: Lévay Miklós – Vita. A programot az ELTE ÁJK – SZIE DFAJK szervezte.

2007. november 8. Tudományos előadás. Program: Menyhárd Attila: Az emberi jogok érvényesülése a magánjogi jogviszonyokban című habilitációs tudományos előadása. A programot az ELTE ÁJK szervezte.

2007. november 8. Tudományos előadás. Program: Somssich Réka: Az európai közösségi jog fogalmainak nyelvi megjelenítése, különös tekintettel az európai magánjogra című PhD értekezésének nyilvános vitája. A programot az ELTE ÁJK szervezte.

2007. november 8. Addiktológiai problémák multidiszciplináris megközelítésben – Kerekasztal-beszélgetés. Program: Bevezető előadás: Demetrovics Zolt (PPK). Korreferensek: Gerevich József (BGYFK), Lévay Miklós (ÁJTK), Márványkövi Ferenc (TÁTK). Moderátor: Felvinczi Katalin (PPK). A programot az ELTE Tudós Klub szervezte.

2007. november 9. „Bor, jog és filozófia” (A bor helye a jogtörténetben és a filozófiai gondolkodásban) – tudományos konferencia. Program: Megnyitó: Izsák Lajos – Béli Gábor: Bor és bűnözés a régi magyar jogban – Mezey Barna: Jobbágyterhek borban – Völgyesi Levente: Bor, jog, szakralitás – a bor, mint terményjáradék beszedésének vallási-ideológiai legitimációja és történeti a feudális Magyarországon – Kajtár István: A magyar borok születésének helyszínei: a hegyközségek – Pálvölgyi Balázs: Borhamisítás a boldog békeidőkben – Karácsony András: Másként írná-e Hamvas Béla napjainkban „A bor filozófiáját?” – Töttős Gábor: A szekszárdi szőlő és bor jogi néphagyományai – Kiss Bernadett: A hegyközségi szabályozás fejlődése a somlói borvidéken – Zárszó: Máthé Gábor – Ünnepi előadás – Wilhelm Brauneder: Wein und Recht: Vom Anbau bis zum Trinken. A programot az MTA–ELTE Jogtörténeti Kutatócsoport Magyar Állam- és Jogtörténeti Tanszék szervezte.

2007. november 20. Tudományos előadás. Program: Rácz Lajos: Kormányzati struktúrák a korai magyar államban című tudományos előadása. A programot a László Gyula Történelmi és Kulturális Egyesület szervezte.

2007. november 29. Tudományos előadás. Program: Hack Péter: A büntető igazságszolgáltatás szervezete. Függetlenség, számonkérhetőség és a büntetőeljárás rendje című PhD értekezésének nyilvános vitája. A programot az ELTE ÁJK szervezte.

2007. december 4. Tudományos előadás. Program: Fazekas Marianna: A köztestületek közigazgatási jogi és polgári jogi kezelésének azonosságai és különbözőségei című habilitációs tudományos előadása. A programot az ELTE ÁJK szervezte.

2007. december 6. Tudományos előadás. Program: Tóth Zoltán: A halálbüntetés története, filozófiája és kortárs jogelméleti kérdései című PhD értekezésének nyilvános vitája. A programot az ELTE ÁJK szervezte.