Hírek

Események

Videók

Antal Attila | Az ELTE Ígéretes Kutatója 2023

Tudományos munkája során a jog- és a politikatudomány közös eszközrendszerével vizsgálja a társadalmi jelenségeket, folyamatokat. Foglalkozott az alkotmányozással, a környezetvédelem alkotmányos alapjogi és eljárási követelményeivel, a populizmussal és a demokratizálódási folyamatok visszafordulásával, a politikai ideológiák és az ökológiai politika kapcsolatával, illetve a globális válságok idején alkalmazott rendkívüli jogrendekkel. Utóbbi témában Bolyai János Kutatási Ösztöndíjat és NKFIH Posztoktori Kiválósági ösztöndíjat is elnyert. A kutatás fő hipotézise, hogy a globális ökológiai- és klímaválsággal beléptünk a kivételes állapot és rendkívüli eszközökkel való kormányzás korszakába, amely alapvetően fogja megváltoztatni a jog és politika eddig ismert kapcsolatát.

Akadémiai Aranyérem: Vékás Lajos

Vékás Lajos jogász, az MTA rendes tagja vehette át a Magyar Tudományos Akadémia 196. közgyűlésének 2023. május 8-i nyilvános ünnepi ülésén az Akadémiai Aranyérmet. Vékás Lajos a polgári jog teljes spektrumát lefedő, valamint az összehasonlító magánjogban is úttörő, nemzetközileg is elismert kutatásai és elméleti tudományos munkássága mellett a jogtudomány eredményeinek gyakorlati alkalmazásában is meghatározó szerepet játszott: munkássága jelentős mértékben hozzájárult többek között a polgári jog újrakodifikálásához. Mindezek mellett kiemelkedő felsőoktatási tevékenységéért, számos tudományos mű és a jogi felsőoktatásban széles körben alkalmazott tankönyv megalkotásáért, továbbá társadalomtudományi alelnökként az MTA tudományos életben betöltött szerepének megőrzésében való aktív közreműködéséért adományozták neki az Akadémia legrangosabb kitüntetését.

Az ÁJK a médiában